הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 27806-10-18

לפני כבוד השופט רונן אילן

התובע:

נפתלי צוקר

נגד

הנתבע:
דרור משה ברוטפלד

פסק דין

התובע הגיש תביעה ובה עתר לחיוב הנתבע בתשלום פיצוי בסך של 214,000 ₪, בטענה ללשון הרע שפרסם נגדו הנתבע.
בדיון הפישור שהתקיים בפני ביום 16.1.20 הושג בין הצדדים הסדר, כמפורט בפרוטוקול הדיון, על פיו, בין השאר, הסמיכוני הצדדים לפסוק בתובענה ובסכסוך על דרך הפשרה ועל פי שיקול דעתי, ללא הנמקה, בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
כמו כן הסכימו הצדדים כי בפסק הדין שינתן יפסק לזכות התובע סכום שלא יעלה על 30,000 ₪.
על סמך כל החומר שלפני, תוך שאני נותן משקל להסכמה בין הצדדים, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, אני פוסק כי על הנתבע לשלם לתובע את הסך של 16,480 ₪, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של התביעה נשוא תיק זה.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום מסירת פסק הדין שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.
האגרה תוחזר לתובע, באמצעות העברתה לב"כ התובע, בכפוף לתקנות.
ניתן היום, י"א שבט תש"פ, 06 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.