הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 27470-10-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעים:

  1. י.ש.כ.
  2. הכשרה היישוב חברה לביטוח

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובמכלול הנתונים בתיק, הצעתי לצדדים היא להתפשר, כך שהנתבעים ישלמו לתובעת סך של 68,000 ₪ בצירוף שכר טרחה והוצאות אגרה.
ההצעה היא בבחינת הערכה בלבד (בשים לב לנתונים שצורפו ואלה שהתובעת לא טרחה לצרף) , נכון לעת הזו ואין בה כדי לחייב.

התובעת תודיע עמדתה בתוך 14 יום והנתבע ים בתוך 30 יום לאחר מ כן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 03/05/20.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 03/06/20.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט יוותר במועדו.

ניתנה היום, י"ח שבט תש"פ, 13 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.