הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 27429-05-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
אוטו - קר השכרת רכבים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נועם סלע

נגד

הנתבעות:

  1. דוד לובינסקי בע"מ
  2. ד.ל.ב. מוטו ספורט בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ניסן שאוליאן

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 20.01.19 ובהתאם להודעת התובעת מיום 24.01.19, אני ממנה בזה את אינג' מאיר קנדלר, ראש המכון לחקר הכשל, מקמפוס מדרשת רופין, עמק חפר, טל': 09-XXXX966 , אימייל: info@ifaisrael.com , כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות המתוקנים , וככל שהדבר בתחום מומחיותו יתייחס המומחה גם לרכיב הנזק. כך גם המומחה יפעל ע"פ החלטתי מיום 24.10.18.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי. בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה .

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים. כמו כן, המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול מיום 24.10.18 למומחה .

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ט, 29 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.