הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 26748-03-18

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובעת:

הכשרה היישוב חברה לביטוח

נגד

הנתבעת:

ישיר חברה לביטוח

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית שהגישה התובעת, מכוח זכות התחלוף הנתונה לה בהיותה מבטחת רכב בבעלות מבוטחה , כנגד הנתבעת שאף היא מבטחת רכב של מבוטחה. המדובר בתאונת דרכים שארעה בצומת מרומזר שבעתיה טוענים שני הנהגים של רכבי הצדדים כי חצו את הצומת לאור ירוק ברמזור, ולפיכך, נדרשת הכרעה במחלוקת זו שאף תכריע את שאלת אחריות מי מהנהגים לתאונה ולנזקיה.

טענות הצדדים בתמצית

2. לטענת התובעת, ביום 10/7/17 נסע נהג רכב התובעת ונכנס לאור ירוק לצומת חורשים, כאשר לפתע התפרץ לצומת מצידו הימני ובניגוד לאור אדום רכב הנתבעת ופגע ברכב התובעת בעוצמה. נזקי רכב התובעת פורטו בחוות דעת שמאי מטעמה וזו פיצתה את מבוטחה בתגמולי ביטוח בהתאם לסכום הנזק הנתבע על ידה. כן, צירפה היא חוות דעת של בוחן תנועה.

3. לטענת הנתבעת, ביום האירוע בשעה 14:30 לערך, עת פנה רכבה שמאלה בחסות אור ירוק ברמזור, פגע בה לפתע רכב התובעת אשר נסע במהירות וללא זהירות בניגוד לאור אדום בכיוון נסיעתו וגרם בכך לתאונה ולנזקיה. הנתבעת הגישה אף היא חוות דעת של בוחנת תנועה מטעמה.

דיון והכרעה

4. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בראיותיהם המצויות בתיק, מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני זו של הנתבעת, ולפיכך, לקבל את התביעה.

5. טעמיה של החלטתי זו נעוצים בהתרשמותי מעדותו של עד התובעת שנמצאה על ידי כעדיפה במהימנותה על פני זו של עדת הנתבעת ובצירוף האפשרות למחטף רמזור הקיימת בכיוון נסיעת רכב הנתבעת , כפי שעולה מחוות דעת הבוחנים ומניתוח תוכנית הרמזורים.

6. ראשית, הגם שמדובר בגרסה אל מול גרסה, ואין אף אחת מושלמת באופן טבעי לאור חלוף הזמן מאז התאונה, עדיין זו של עד התובעת נמצאה מהימנה יותר. זה ציין כי נסע ישר ברמזור לאור ירוק ונכנס לצומת בנסיעה רציפה ולפתע פגע בו רכב הנתבעת שהגיע מימינו. לטענתו, נהגת רכב הנתבעת לא דיברה איתו לאחר התאונה אלא פנתה לרכב אחר , ואף כשהגיע בעלה למקום ביקש אותה שלא לדבר איתו. עניין זה עמד במחלוקת, שכן לפי עדות עדת הנתבעת, אין לה בעל והיא אלמנה, וכי ממקום התאונה התקשרה היא לאחותה ולבנה. א חותה הגיעה למקום ולקחה אותה לביתה. כן טענה כי התקשרה לגיסה, בהיותו בעלי הרכב, וזה הגיע לאחר מכן לקחת את הרכב. אלא שלחיזוק עדותה זו לא זימנה הנתבעת את אחותה, את בנה או את גיסה של הנהגת, בכדי שאלו ישפכו אור על נסיבות העניין לאחר התרחשות התאונה, והרי אלו עדים שבשליטת הנתבעת ו/או העדה מטעמה ו מטעם מבוטחה. עוד טענה הנהגת בעדותה הראשית, כי במקום נכחו אנשים נוספים שהיו עדים לנסיעתה באור ירוק ולנסיעת נהג התובעת באדום. גם טענה זו נותרה עלומה ללא שיש לה תימוכין כלשהן. דווקא עדותה , כי נותרה היא ברכב במשך 10 דקות לאחר התאונה בשל היותה בהלם ולנוכח פתיחת כרית האוויר, מחזקת את עמדת נהג התובעת כי זו לא פנתה אליו כלל לאחר התאונה ואך עברה לרכב אחר . העדה לא ידעה להסביר מדוע זה לא הוגשה על ידי גיסה תביעה נגדית לנזקים המשמעותיים שנגרמו לרכבו אם אכן היה רכב התובעת אחראי לתאונה.

7. שנית, מתכנית הרמזורים עולה כי מופע מספר 11 בכיוון נסיעת רכב התובעת מקבל אור ירוק משניה 57 ועד לשניה 13, ואילו מופע מספר 14 בכיוון נסיעת רכב הנתבעת מקבל אור ירוק בשניה 34 ומסתיים בשניה 52. יוצא איפוא, כי מופע אור ירוק בכיוון נסיעת רכב התובעת מתחיל 5 שניות לאחר סיום המופע הירוק בכיוון נסיעת רכב הנתבעת. לאף אחד מהרכבים אין בכיוון נסיעתו רמזור נוסף, כך שנשללת האפשרות לבלבול של מי מהנהגים בין רמזורים בכיוון נסיעתו. זאת אומרת, שמלבד האפשרות שמי מהנהגים נכנס לצומת באור אדום בלא קשר לזמני מופעי הרמזור, האפשרות הסבירה הנוספת הקיימת היא שנהגת רכב הנתבעת ביצעה מחטף של רמזור וחצתה את הצומת באור אדום לאחר שהסתיים המופע הירוק בכיוון נסיעתה. אפשרות זו קיבלה חיזוק מתוכן עדותה של עדת הנתבעת שציינה בחקירתה בבית המשפט כי הייתה היא בנסיעה לפני הכניסה לצומת מאחורי רכבים שאף הם נכנסו לאותה הצומת לפניה , דבר שיצר באורח טבעי עיכוב בכניסה לצומת. בחקירתה הנגדית אף השיבה כי נאלצה לעצור כשהתקרבה לצומת בשל קיומם של רכבים לפניה. כל זאת על רקע העובדה כי הרמזור לפניה שמאלה בכיוון נסיעתה מסתיים האור הירוק בתוך 18 שניות בלבד ו-5 שניות לאחריו ניתן אור ירוק לרכב התובעת . מכאן, מתחזקת לה האפשרות הקיימת למחטף רמזור מצד נהגת רכב הנתבעת.

סיכום

8. מכל האמור לעיל עולה, כי במאזן ההסתברויות במשפט האזרחי עמדה התובעת בנטל המוטל על כתפיה להוכחת תביעתה ואילו הנתבעת כשלה בלהביא ראיות לסתור. דהיינו, שמהימנות העדים בצירוף הראיה לאפשרות של מחטף רמזור מצד רכב הנתבעת מובילים למסקנה כי קיימת סבירות גבוהה שנהגת רכב הנתבעת חצתה את הצומת באור אדום וגרמה לתאונה בין רכבי הצדדים ואילו הסבירות שנהג רכב התובעת חצה את הצומת באור אדום נמוכה יותר . לפיכך, דין התביעה להתקבל.

9. לאור נזקי התובעת, כפי שעלו מחוות דעת השמאי מטעמה, הנני מחייב את הנתבעת לפצות את התובעת בסך של 80,440 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, בשכ"ט עו"ד בסך של 9500 ₪, אגרת בית משפט במלואה ושכר העדים כפי שנפסק בדיו ן.

ניתן היום, י"ב אייר תשע"ט, 17 מאי 2019, בהעדר הצדדים.