הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 26517-12-18

מספר בקשה: 15
לפני כבוד השופט יובל גזית

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעת:
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

לא יגיעו הצדדים להסדר – יגישו עדויותיהם בתצהירים:
התובע בתוך 30 ימים מהיום.
הנתבעת בתוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובע.

עדים שאינם בשליטת בעלי הדין ולא ניתן לקבל מהם תצהירים, תוגש לגביהם בקשה מנומקת לזמנם למתן עדות ללא תצהירים, וזאת במועדים שנקבעו להגשת התצהירים. לבקשה תצורף תמצית העדות.

תצהירי חוקרים יוכנו ויוגשו לעיון בית המשפט בישיבה הבאה.

עד שלא הוגש תצהירו ולא ניתנה הרשאה לזמנו ללא תצהיר, עדותו לא תשמע.

לתצהירים יצורפו תיקי מוצגים שיכללו את כל המסמכים שהצדדים מבקשים להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת שבמומחיות.

והיה וצד מתנגד להגשת מסמך הכלול בתיק המוצגים של צד אחר, ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד ולבית המשפט, תוך 14 יום מקבלת התצהירים ו/או תיק המוצגים, שאם לא כן - יראוהו כמסכים להגשת המסמך ללא צורך בזימון עורכו לחקירה.

נקבע לקדם משפט ליום 16.6.21 בשעה 9:00.
התז"פ הקבועה ליום 21.2.21 מבוטלת.
תשומת לב הצדדים כי הדיון יערך בבית המשפט שברחוב ויצמן.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, 10 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.