הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 24759-09-16

בפני
כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

מבקש/נתבע

בנימין לוי
ע"י עו"ד אופיר אביעד

נגד

משיבה/תובעת

צ'רלטון בע"מ
ע"י עו"ד מירב בן יונתן

החלטה

לפניי בקשה להעברת הדיון בשל העדר סמ כות מקומית.

בתיק זה הגישה התובעת תביעה כספית לתשלום פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט.

המבקש טען כי לאור מקום מגוריו ומקום עסקו בו בוצעה ההפרה הנטענת המצויים בחיפה ולאור מהותה של התביעה, הרי בית המשפט דנן נעדר סמכות מקומית ויש להורות על העברת הדיון לבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום בחיפה.

המשיבה טענה כי מדובר ב התחייבות של המבקש שהופרה לשלם לה עבור הקרנת משחקי יורו 2016. לדבריה, לאור העובדה שהמקום שנקבע לקיום ההתחייבות מצוי במחוז תל אביב ולנוכח המרחק הסביר בין חיפה לתל אביב, קיימת סמכות לבית משפט זה לדון בתביעה. לתמיכה בטענות אלה, הפנתה המשיבה לרע"א 6920/94 לוי נ' פולג.

בתשובתו הסביר המבקש כי המשיבה לא הצביעה על קיומה של התחייבות בינו לבינה, שכן אין ביניהם יחסים קרובים או מיוחדים כדוגמת מוכר – קונה או משכ יר – שוכר.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, אני סבור כי הדין עם המבקש.

צודק המבקש כי אין המדובר ביחסים קרובים בין תובע לנתבע שכפועל יוצא מהם ניתן להצביע על קיומה של התחייבות או מעין התחייבות על פי חוק.

הפרה של זכויות יוצרים היא עוולה אזרחית עליה חלות הוראות פקודת הנזיקין (ראו סעיף 52 לחוק זכות יוצרים) על מנת להכיר בקיומה של "התחייבות" כ נטען, על המשיבה להוכיח קודם כי אכן המבקש ביצע עוולה כלפיה בכך שהפר את זכויותיה ולקבל פסק דין לטובתה. על פי שיטתה של המשיבה בכל תביעת נזיקין יוכל ניזוק לטעון כי ניתן להגיש את התביעה במקום מושבו, שהרי למזיק יש התחייבות כלפיו על פי הדין. קבלת עמדה זו לה טוענת המשיבה מאיינת למעשה את דיני הסמכות המקומית, כך שלעולם לא תתקבל טענה להעדר סמכות מקומית.

עיינתי בפסק הדין אליו הפנתה המשיבה ולא מצאתי אותו דומה למקרה שלנו. בפסק הדין שם נקבע כי מכוח הוראות הדין המהותי המצויות בסעיפים 44 ו-61ב לחוק החוזים מוטלת חובה על המבקש שם לשלם פיצויים ודמי שכירות ראויים גם במקום מושבו של הנושה. אולם במקרה דנן, עדיין לא הוכחה ההפרה הנטענת ועצם זכאותה של המשיבה לתשלום, ולפיכך אין לראותה כנושה.

ער אני לכך, שנקבע לא אחת כי בשל היותה של מדינתנו קטנה אין לייחס משמעות מופרזת לשאלת מקום הגשת התביעה. יחד עם זאת, אין בכך כדי לבטל את דיני הסמכות המק ומית בכל מקרה ונימוק שכזה הוא אך נימוק נוסף שיש להתחשב בו כאשר קיים ספק בעניין. במקרה דנן, איני סבור שאנו מצויים בגדרי ספק זה.

אשר על כן, אני קובע כי לבית משפט זה אין סמכות מקומית לדון בתביעה . המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בסך של 1,500 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום.

המזכירות תעביר את התיק לכב' נשיא בית משפט השלום במחוז חיפה על מנת שיקבע את בית המשפט בו יידון התיק.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ז, 07 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.