הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 23369-10-18

לפני כבוד השופטת איילה גזית

התובעים:

  1. ליבנת בן-דוד עובדיה
  2. שלומי עובדיה

נגד

הנתבעים:

  1. אורטל כהן
  2. יחזקאל כהן

החלטה

התובעים הגישו תביעה כספית לתשלום פיצוי מוסכם שנקבע בהסכם מכר דירה, אותה רכשו התובעים מאת הנתבעים.

הנתבעים הגישו בקשה למחיקה על הסף של התביעה, וטענו כי כל המסמכים נשוא עסקת המכר, היו בידי התובעים, למעט אישור מס שבח אשר נמסר מאוחר יותר. הנתבעים טוענים כי בהתאם לסעיף 15 ב' 2 ו – 15 ד' 4 לחוק מס שבח, חובה על הרוכשים לשלם את מקדמת החובה, והיא תיחשב לתשלום מלוא המס על ידי המוכר, באופן שהיה מאפשר לרוכשים לקבל את אישור מס שבח לצורך רישומם כבעלים בפנקסי המקרקעין.

לפיכך, טוענים הנתבעים כי מדובר בתביעה קנטרנית, כאשר אישור מס שבח נמסר זה מכבר לתובעים עוד לפני שמסרו את כתב התביעה, וכן טוענים כי לא נגרם כל נזק, וכתב התביעה מבוסס על סעיף פיצוי מוסכם בלבד, שכפוף לסמכותו של בית המשפט להפחיתו עד סכום 0 שקלים, לאור התנהלות התובעים. לטענתם, מדובר בניצול ציני ולרעה של הליכי משפט.

התובעים הגישו תגובה לבקשה, וטענו כי היא מבוססת על עובדות המהוות הרחבת חזית, וכן איננה נתמכת בתצהיר לעימות העובדות. עוד טענו התובעים כי אין בעובדות הבקשה כדי להקים עילה למחיקת התביעה, והנתבעים מודים שלא מילאו את התחייבותם להמצאת אישור מס שבח, ועל כן נמצאים במצב של הפרה יסודית, המצדיקה פיצוי מוסכם.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובכתבי הטענות על נספחיהם, ושמעתי את טענות הצדדים בדיון, עולה כי אין מקום להיעתר לבקשה לסילוק על הסף.

הבקשה איננה נתמכת בתצהיר ערוך כדין, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.
יתר על כן, העובדה שקיימת חובת תשלום מקדמה בסעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג – 1973, אין בה כדי לרוקן מתוכן את הסכמת הצדדים לעניין פיצוי מוסכם כפי שנקבע בהסכם המכר בין התובעים לנתבעים . טענות הנתבעים לפיהן חובת תשלום המקדמה על ידי הרוכשים לצורך קבלת אישור מס שבח להעברת זכויותיהם, כרוכות בטענות עובדתיות, שיש מקום לשמוע ראיות בעניין זה, וכן כרוכות בשאלות משפטיות שיש מקום ליתן לצדדים את האפשרות להשמיע טענותיהם.

הלכה פסוקה היא כי הסנקציה של סילוק הליך על הסף תינקט רק במקרים חריגים, ואין המקרה דנן מהווה מקרה חריג, המצדיק להיעתר לבקשה, מה גם שהתביעה מבוססת על הסכמת הצדדים בעניין פיצוי מוסכם בהסכם המכר, ויש מקום לשמוע טענות הצדדים בעניין זה.

אשר על כן, לאור הנימוקים לעיל הבקשה נדחית בזה.

הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובעים ביחד ולחוד הוצאות הדיון בבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪ (כולל מע"מ), וזאת בתוך 30 יום מהיום, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

בית המשפט ממליץ לצדדים בנסיבות התיק, לקיים הליך של גישור אשר יסיים את הסכסוך בתיק זה בהסדר גישור, והצדדים יודיעו עמדתם בעניין זה.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשע"ט, 17 יולי 2019, בהעדר הצדדים.