הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 22814-01-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

  1. תמיר רפאלי
  2. גליה רפאלי חסן

ע"י ב"כ עו"ד אברהם קזו-כהן

נגד

הנתבעים
והמודיעים לצד שלישי:

  1. יוסף גולדשלך
  2. אלאונורה גולדשלך

ע"י ב"כ עו"ד צבי מורג

נגד

1. מדינת ישראל- רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עו"ד תמי ברעם מפרקליטות מחוז ת"א- מרכז
צד שלישי
והמודיעה לצד רביעי:
2. מועצה מקומית אזור
צד שלישי: 3. ועדה מקומית לתכנון ובניה אור יהודה- אזור
צדדים שלישיים 2 ו-3 ע"י ב"כ עו"ד מנחם אברהם ואח'

נגד

צד רביעי: 1. טליאס זאן לירן
2. טליאס דוד

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 31.10.17, אני ממנה בזה מודד מוסמך ושמאי המקרקעין, מר טובי פרי, מרח' עלית הנוער 42, תל-אביב יפו, טל': 050-XXXX184, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות ויפעל בהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום 16.07.17, לפיה יש למדוד את כל החלקות המעורבות ואת השטח הכללי שלהן בנוסף לשטח הספציפי לכל תת חלקה בנפרד.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת. יובהר, ככל שיש בעיה של ניגוד אינטרסים עם מי מהצדדים, או מניעות מסוג אחר- יודיע המומחה לבית המשפט בהקדם.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים. כמו כן, תצרף העתק הפרוטוקול מיום 16.07.17 ותשלח למומחה.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ח, 12 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.