הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 22596-09-18

לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעת:
מאי אדן יזמות בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. מרדכי בן בסט
  2. ניסים בן בסט - ניתן פסק דין

החלטה

בדיון שהתקיים ביום 28.4.2019 ביקשה התובעת כי דו"ח של חוקר פרטי מטעמה יוגש לאחר הגשת הראיות מטעם הנתבע. מדובר בבקשה חריגה המבקשת, הלכה למעשה, לסטות מסדר הבאת הראיות הרגיל. ככלל, דינה של בקשה כאמור להתקבל במקרים חריגים בהם קיימת הצדקה מיוחדת לכך (ראו: רע"א 6155/14 רשות שדות התעופה בישראל נ' דק איירפורט יזמות בע"מ (22.10.2014); רע"א 5266/10 פלוני נ' מרכז רפואי פלוני (15.8.2010) ). עם זאת, לא ראיתי מקום לשלול, בשלב זה, את האפשרות להיעתר לבקשה בנסיבותיו של עניין זה.

לפיכך, וטרם מתן החלטה לגופה של הבקשה, מצאתי לנכון להורות לתובעת, ככל שהיא עומדת על בקשתה, להגיש לעיונו של בית המשפט העתק מדו"ח החוקר הפרטי במעטפה סגורה שתוגש במזכירות עד ליום 9.5.2019. זאת, בהתאם למתכונת הקבועה בתקנה 119 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (ראו גם פסקה 15(ד) לפסק הדין בעניין רע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת הישוב – חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1)515 (1999)).

מובהר, להסרת ספק, כי כל עוד לא נקבע אחרת - מועדי הגשת הראיות, כפי שנקבעו בהחלטה מיום 28.4. 2019 – עומדים בעינם.

עיון פנימי – 12.5.2019

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ט, 29 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.