הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 22542-03-20

מספר בקשה: 4
לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת/המבקשת:
פלונית

נגד

המשיבים:

  1. ד"ר ס.ו.
  2. הרצליה מדיקל סנטר בע"מ
  3. פרופ' ש.ד.
  4. המרכז הרפואי סוראסקי

החלטה

לפני בקשת התובעת, להתיר לה להגיש כתב תביעה מתוקן ולצרף חוות דעת רפואיות אחרות, האחת חלף חוות דעת של מומחה שנפטר והאחרת חוות דעת שיקומית . כן מבקשת התובעת להורות על מחיקת הנתבעים 3 ו-4 מכתב התביעה.
הנתבע-1 (להלן: "הנתבע") מתנגד לבקשה בטענה של הרחבת חזית והתיישנות, כן מתנגד הנתבע למחיקת הנתבעים 3-4, בטענה שגם על פי חוות דעת התובעת קיימת להם אחריות לתאונה.
המדובר בתביעה שעילתה רשלנות רפואית ב של עריכת ניתוח של החלפת מפרק ברך ימין, בכתב התביעה המקורי ובחוות הדעת המצורפת לו נטען שהרופאים המטפלים לא התעמקו במצבה של התובעת ובחרו בתותבת לא מתאימה.
בחוות הדעת החדשה המצורפת, נטענות, לטענת הנתבע, שתי טענות נוספות שלא עלו בחוות הדעת הראשונה, האחת נוגעת לכך שהנתבע השתמש במשתל ללא צמנט והאחרת במהלך הפוסט ניתוחי בכך שלא נערך צילום לאחר הניתוח.
יצויין, כי בתגובה קודמת הסכים הנתבע שחוות הדעת החדשות תוגשנה לתיק ללא כל הסתייגות (ראו עמדת הנתבע מתאריך 19/5/20) ואולם התנגד לתיקון כתב התביעה.
לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים, באתי לידי מסקנה שיש לאפשר לתובעת לתקן את כתב התביעה בכפוף לכך שכל טענות הנתבע לרבות טענת ה רחבת חזית והתיישנות תעמודנה לו.
כידוע, הגישה לתיקון כתבי טענות היא גישה ליברלית והנטיה היא שלא לחסום לתובע את הדרך להוכיח תביעתו, במיוחד כאשר ההליך דנן נמצא רק בראשיתו (ראו לאחרונה רע"א 5783/19 מגן דוד אדום נ' פלונית (1/12/19)).
אכן, בחוות הדעת החדשה ובכתב התביעה המתוקן מצויות טענות שחלקן לא פורטו בכתב התביעה המקורי, יחד עם זאת הטענה של שימוש במשתל לא מתאים היא טענה שעלתה, וטענה זו יכול שכורכת בחובה גם את הטענה של שימוש שימוש במשתל ללא צמנט. בנוסף, בסעיף 32 לכתב התביעה המקורי, נטענו טענות רשלנות מקצועית רבות וכלליות , שיכול וכוללות בחובן את הטענה הנוגעת למהלך הפוסט ניתוחי, מה גם שבחוות הדעת הראשונה נטען שהרופאים לא התעמקו במצבה של התובעת. כמפורט כבר לעיל, הנתבע כבר הסכים לקבלת חוות הדעת החדשות לתיק, כך שהן ממילא חלק מן התביעה ומשכך חזרה על הטענות המפורטות בחוות הדעת במסגרת כתב התביעה המתוקן ספק אם היא בגדר הרחבת חזית. לנוכח החלטתי, אינני רואה צורך לקבוע מסמרות בשאל ות אלו כבר עתה וה ן תידונה בהמשך ככל שיעלה הצורך. בנסיבות העניין, בשים לב לחוות הדעת שהתקבלו לתיק בהסכמת הנתבע, באתי לידי מסקנה שניהול ההליך בהתאם לכתב התביעה המתוקן, ישרת את היעילות ויאפשר לדון בשאלות האמיתיות המצויות במחלוקת.
אשר למחיקת הנתבעים 3-4, התובעת היא אדון ההליך וככל שאינה עומדת עוד על טענותיה בנוגע לנתבעים אלה, איני רואה לכפות עליה הותרתם בהליך. כמובן שהנתבע יכול לשקול צעדיו.
לפיכך, כאמור, באתי לידי מסקנה שנכון בשלב זה לאפשר לתובעת לתקן את כתב תביעת ה כמבוקש, בכפוף לכך שלנתבעים תעמודנה מלוא טענותיה ם לרבות טענת ההתיישנות ולרבות טענה בנוגע להרחבת חזית. טענות אלה ידונו בהמשך ההליך ככל שיעלה הצורך.
כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק.
הנתבעים רשאים להגיש כתב הגנה וחוות דעת מטעמם בתוך 60 יום.

התיק נקבע לתז"פ בתאריך 6/9/20 לבחינת כתבי הגנה וחוות דעת נגדיות ומתן הנחיות נוספות.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.