הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 20835-07-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
עדינת שווק בע"מ

נגד

הנתבעות:
צמח בוכריס אחזקות בע"מ (נמחקה בפסק דין מיום

צמח בוכריס

בשם התובעת:
עו"ד משה מיכאל כהן
בשם הנתבע 2:
עו"ד דני קוליאס

החלטה

הראיות בתיק זה יישמעו ביום 15.12.2019 בשעה 9:00. להלן מסגרת הזמנים לחקירותיהם של העדים.

בדיון תיחקר המומחית מטעם בית המשפט, גב' איה שוחט . לחקירותיה מוקצב פרק זמן שלא יעלה על מחצית השעה, לכל אחד מהצדדים.

המצהיר מטעם התובעת, מר ינון בן יורם ייחקר בחקירה נגדית שלא תעלה על מחצית השעה. המומחית ד"ר מרתה שרקנטיויש, תיחקר על חוות דעתה בחקירה שלא תעלה על עשרים דקות.

הנתבע ייחקר על תצהירו, בחקירה נגדית שלא תעלה על מחצית השעה.

בקשה לזימון עדים שאינם בשליטת התובעת
לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, מצאתי לקבלה בחלקה. איני סבור כי לשם הוכחת טיעוני התובעת נדרשת נוכחותם של כל חמשת העדים שהתבקשו. לפיכך, הריני מתיר לזמן לעדות את מר דוד פרץ, מר אבנר דידי וה גב' מזל בוכריס. איני מתיר את זימונן של הגב' פנינה פרץ והגב' לימור דידי. בבקשתה נימקה התובעת את הסיבה בעטיה היא מבקשת לזמן את העדים. עילת זימונן של פנינה פרץ ו לימור דידי, היא אותה העילה בגינה ביקשה זו לזמן את דוד פרץ ואת אבנר דידי. משכך, ניתן להסתפק בעדותם בלבד, מבלי להטריחן גם כן להתייצב למתן עדות, עם כל הכרוך בכך. לחקירותיהם, הראשית והנגדית של העדים , שהתבקש לזמנם, הריני מקציב פרק זמן שלא יעלה על רבע שעה, כל אחת.

המזכירות תזמן את המומחית שוחט ותנפיק זימון לעדים פרץ, דידי ובוכריס. באחריות כל אחד מהצדדים לוודא את התייצבות עדיו. עד שלא יתייצב, מטעמים שבשליטת בעל הדין, לא יותר זימונו במועד מאוחר יותר ועדותו לא תהא חלק מחומר הראיות שבתיק. בכל מקרה, הדיון שנקבע לא יידחה.

על הצדדים להיערך לעמידה במסגרת הזמנים האמורה, שלא תיפרץ אלא מטעמים מיוחדים. כמו כן, ייתכן והדיון יישמע בהקלטה מטעמים של בית המשפט. המקרה כאמור, פרוטוקול הדיון לא יימסר לצדדים בסיומו, אלא לאחר שיתומלל.

ניתנה היום, כ"ט בסיוון התשע"ט, 2 ביולי 2019, שלא במעמד-הצדדים.