הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 20187-03-18

מספר בקשה: 10
לפני כבוד השופט משה תדמור-ברנשטיין

התובע:
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד משה גלעד ואח'

נגד

הנתבעות:
1. ש.א.ש. שחר בע"מ

2. שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יורם קמין ואח'

3. אליהו (1959) בע"מ (חברה לביטוח)

4. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יורם קמין ואח'

החלטה

1. לאור עמדת הצדדים, ולנוכח הפערים בין חוות הדעת הרפואיות שהוגשו מטעם הצדדים, ראיתי למנות בנדון מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה . אני ממנה בזאת את ד"ר ישראל דודקביץ, כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה, למתן חוות דעת רפואית – בתחומו - בעניינו של התובע בנדון.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי – בתחומו - בעקבות התאונה הנטענת מיום 29.6.11 - נשוא התביעה (להלן: "התאונה"); ובמיוחד יקבע:
א) האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע בגין התאונה, ולאילו תקופות.
ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו של התובע בעתיד.
ד) מהן המגבלות התפקדויות של התובע בגין התאונה, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
ה) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד בגין התאונה, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק.

2. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות שהוגשו מטעמם בנדון. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד .

3. בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים (התובע – במחצית; הנתבעים 2 ו-4 – במחצית), על פי חשבונית שימציא להם המומחה.

4. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

6. עם קבלת חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע - בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, והנתבעות - בתוך 30 יום לאחר קבלת תחשיב התובע. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.

7. רשמתי לפני את עמדת הצדדים, לפיה – אף שמונה בנדון מומחה מטעם בית המשפט, חוות דעת רפואית שהוגשה בנדון מטעם צד כלשהו, תמשיך להוות ראיה מטעמו - בתיק.

8. אני קובע את התיק לעיוני ליום 10.10.19. המזכירות תעדכן ביומני ותזמן הצדדים.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, א' סיוון תשע"ט, 04 יוני 2019, בהעדר הצדדים.