הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 19751-11-17

מספר בקשה:5
לפני כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

מבקשת

עשינו עסק סוכנויות בע"מ
ע"י עו"ד רון קולנברג ועו"ד שלום נעים

נגד

משיבה

הכול כלול אשדוד בע"מ
ע"י עו"ד אהוד בר נוי

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה אני קובע כדלקמן:

אשר לסילוק התביעה על הסף: בכתב התביעה שכנגד טוענת המשיבה כי המבקשת מכרה לה כלים שאינם עומדים בתקן (סעיף 9) וכי אי מתן שירות על ידה גורם לה נזק, בפגיעה בשם טוב ובאובדן לקוחות (סעיף 17) כך שלכאורה אין לומר שהתביעה נעדרת עילה. טענת המבקשת כי כתב התביעה חסר פרטים מהותיים הנחוצים ליצירת עילה אינה מהווה הצדקה לדחות כבר עתה את התביעה בשלב זה של הדיון. סילוק תביעה על הסף הינו צעד דרסטי אשר יש בו כדי לחסום דרכו של בעל דין אל בית המשפט ולכן הוא ניתן במשורה. לפיכך ככל שכתב התביעה כולל טענות עובדתיות ומשפטיות אשר יש מקום לברר ולו חלק מהן, כפי המקרה דנן, אזי יש לאפשר את עריכת הבירור לגופו ולא לסלק את התביעה על הסף. זאת תוך שמירת זכותה של המבקשת לטעון את טענתה בהמשך. במיוחד הדברים אמורים במקרה דנן בו טענות התביעה שכנגד מהוות גם חלק מטענות ההגנה שפורטו בכתב ההגנה בתיק העיקרי כך שממילא יהיה צורך לבררן. אשר על כן הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

אשר לבקשה להפקדת ערובה: המבקשת היא שיזמה את נקיטת ההליכים במסגרת התיק דנן כאשר כתב התביעה שכנגד הוגש ביחד עם כתב ההגנה . כאמור לעיל טענות כתב התביעה שכנגד מהוות חלק מטענות ההגנה, כאשר הסכום הנתבע בסך של 100,000 ₪ זהה לסכום לגביו טוענת המשיבה שיש לקזז מהסכום הנתבע על ידי המבקשת. בנסיבות אלה הדיון בטענות התביעה שכנגד וכתב ההגנה יתקיים במאוחד , כך שעל פניו נראה שהמבקשת לא תצטרך להשקיע משאבים מיוחדים נוספים בשל התביעה שכנגד. לאור כל זאת איני רואה לנכון להורות על חיובה של המשיבה בהפקדת ערובה.

אשר כל כן הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,500 ש"ח ללא קשר לתוצאות. הסכום ישולם בתוך 30 יום.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.