הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 19070-03-17

מספר בקשה: 16

לפני כבוד השופט משה תדמור-ברנשטיין

התובעים:
פלונים
שניהם - ע"י עו"ד ב"כ רועי אסור ואח'

נגד

הנתבעים:
.1 קופת חולים כללית
.2 ד"ר טל לצר
.4 ד"ר הוד אדוארד
שלושתם - ע"י ב"כ עו"ד א. אלרום ו/או ש. רום ואח'

3. ד"ר דורון הררי - נמחק
ע"י ב"כ עו"ד וידוצ'ינסקי ואח'

החלטה

משהודיעו הצדדים כי בשלב זה טרם גובשה הסכמה לסיום המחלוקת הנדונה בתביעה זו מחוץ לכתלי בית המשפט, בשל חלוף הזמן מאז מועד הגשת התביעה ולבקשת התובעים, אני קובע כי הצדדים יגישו ראיותיהם בכתב כדלקמן:

התובעים – בתוך 60 יום, והנתבעים - בתוך 60 יום לאחר קבלת ראיות התובעים; ימי פגרה לא יבואו במנין.

הראיות יכללו: תצהירים, חוות דעת מומחים, תעודות עובד ציבור, וכן - תיק מוצגים מסומן באופן המאפשר זיהוי אינדיבידואלי של כל מסמך ומסמך. תיק המוצגים יכלול כל מסמך שיש כוונה להגיש לרבות מסמכים שמבקשים להגיש בעת חקירה נגדית. ראיה שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.
צד המעוניין להגיש ראיה אשר אינה נמצאת בידיו, במועד זה, או מבקש לעכב הגשתה של ראיה (כגון עדות חוקר או מסמך שמבקשים לעכב את חשיפתו עד לחקירה הנגדית), יציין זאת במפורש בעת הגשת ראיותיו, יגיש באותו מעמד בקשה ספציפית הנחוצה לעניין, ויציג לעיון בית המשפט, בישיבת קדם המשפט הקרובה, את המסמכים הנחוצים להכרעה בבקשה.

העתק הראיות יוגש גם בעותק מודפס ומדוגל לתיק הנייר.

רצה בעל דין להתנגד להגשת ראיה שהוגשה על ידי הצד שכנגד, יגיש את התנגדותו בכתב לבית המשפט, בתוך 14 ימים ממועד קבלתה. ההתנגדות תבורר בישיבת קד"מ שקבועה בנדון. התנגדות שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.

אם למי מהצדדים בקשה הטעונה בירור בטרם הגשת הראיות, הוא מתבקש להודיע על כך ללא דיחוי להגיש בקשה מתאימה תוך 14 יום.

אני קובע קדם משפט בנדון ליום 23.12.19 בשעה 8:30, אליו יגיעו הצדדים ערוכים למתן תשובות הרלוונטיות לקראת דיון ההוכחות; כגון - משכי חקירה נגדית מוערכים של עדים ומומחים, וכו'.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ט, 26 מאי 2019, בהעדר הצדדים.