הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 18358-06-19

מספר בקשה:20

לפני כב' השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

תובעים

עמר דסאו ואח'

נגד

נתבעת

שמעון כהן - עורכי דין

החלטה

ראשיתו של ההליך הנוכחי בשלוש בקשות לביצוע שטר אשר הוגשו על ידי התובעים בלשכת ההוצאה לפועל; הנתבעת, חברת עורכי הדין שמעון כהן, הגישה בעקבות כך התנגדויות לביצוע השטרות והתיק עבר לדיון בפני; בהחלטה מיום 7.10.2019 אוחדו הדיונים.

בדיון אשר התקיים בפניי ביום 7.10.2019, הוסכם על על מתן רשות להגן בתיקים המאוחדים וכן, על עיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד שכן מערכת היחסים בין הצדדים מתבררת במקביל בבית המשפט המחוזי בגדרי 7702-04-19 ויש בהכרעה בהליך שם כדי להקרין לענייננו. ודוקו, הצדדים הסכימו כי יכול ויש בהכרעה בבית המשפט המחוזי כדי לייתר הדיון בתיק הנוכחי, נוכח יצירת השתקים מתאימים ומשכך, הוסכם על המתנה עד הכרעה שם.

בעקבות האמור, עתרה הנתבעת, שותפות עורכי הדין, לסגירת תיקי ההוצאה לפועל אשר נפתחו בגין השטרות. לשיטת הנתבעת, הותרת התיקים פתוחים גורמת נזק לשמה הטוב, למוניטין שלה, לאפשרות לנהל קרנות נאמנות בבנקים. עניין לו היא מחוייבת מתוקף עבודתה. המשיבים (תובעים) מהצד השני, התנגדו לסגירת תיקי ההוצאה לפועל והם עמדו על כך כי פתיחתם של התיקים נעשתה כדין וכפי זכותם.

ניסיתי להביא את הצדדים, בשורת החלטות ובדיון הנ"ל, לכדי הסכמה על עניין זה. עניין דיוני פעוט אשר נדמה שאין לו נפקות ממשית, אולם הצדדים בחרו להתבצר בעמדתם.

לאחר שהצדדים טענו בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להיעתר למבוקש על ידי הנתבעת.

ויוסבר – מבלי להידרש לשאלת אופן פתיחת התיקים ושאלת חוקיות פתיחתם (ענין לו נדרשו הצדדים בהרחבה) , הרי שבעת הזו, תיקי ההוצאה לפועל מעוכבים, לא מתנהלים בהם כל הליכים
אין בהם עיקולים אשר תפסו כספים או אחרת. מדובר בתיקים רדומים בעת הזו ואשר יכול שישופעלו בתומו של הליך.

מאחר שבתיקי ההוצאה לפועל אין כל תועלת, אני סבורה כי הנזק לנתבעת בהותרתם פתוחים, עולה ל אין שיעור על הנזק שייגרם לתובעים בסגירה (ולו זמנית) של תיקים אלו. שהרי, בכל רגע נתון, ועל יסוד החלטת בית המשפט, ניתן לפתוח התיקים מחדש, לחשב ריביות אשר היו נצברות, ככל שנצברו. שוכנעתי כי, הותרת התיקים פתוחים פירושה הכבדה ממשית על הנתבעת בניהול עסקיה היומיומיים.

למען הסר ספק, אין פירושו של דבר שתיק בית המשפט נסגר. תיק בית המשפט נותר פתוח, אולם הוא מעוכב כעת ומ מתין להכרעת בית המשפט המחוזי.תיקי ההוצאה לפועל הם, והם בלבד, יסגרו עד שתבוא הכרעה בתיק זה אשר יכול שתכלול הוראה על פתיחתם מחדש, בשים לב לתוצאת ההליך.

בקשת הנתבעת מתקבלת. בשלב הנוכחי, לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, ב' טבת תש"פ, 30 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.