הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 18063-02-15

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

1.רם שטרן
2.עינת חנה שטרן

נגד

הנתבעת:

משהב חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ
ע"י עו"ד גיורא לביא

פסק דין

התביעה שבפניי עניינה דרישה לפיצוי בגין ליקויי בנייה בדירה שרכשו התובעים מהנתבעת.

הצדדים:
1. התובעים הינם בני זוג אשר רכשו דירת מגורים מהנתבעת (להלן: "התובעים").
הנתבעת היא חברת בניה/יזמית, אשר מכרה את הדירה לתובעים (להלן: "הנתבעת") .

רקע כללי:
2. ביום 16.3.2008 רכשו התובעים את הדירה ברחוב הרקפת 10 גבעת זאב (להלן: "הדירה") מהנתבעת. ביום 19.11.2008 נמסרה החזקה ב דירה לתובעים. בשנת 2011 פנו התובעים לנתבעת בדרישה לבצע תיקונים לליקויים שפורטו בחוות דעת שהוכנה על ידי המהנדס גולוד מפלס ביקורת ליקויי בניה (נספח ב' לכתב התביעה). ביום 26.7.12 ביקר בדירה המהנדס ד"ר א. בן עזרא ובדק את הליקויים בדירה והוציא חוות דעת (נספח ג' לכתב התביעה ). התובעים פנו לנתבעת גם עם דו"ח זה בדרישה לביצוע תיקונים, אך לטענתם הנתבעת לא שעתה לבקשתם. בין הצדדים התקיים דין ודברים בעניין תיקון הליקויים , אך בסופו של דבר הוגשה תביעה זו שבפניי בפברואר 2015.

3. כבוד השופט הבכיר מיכאל תמיר מינה ביום 25.2.2016 מומחה מטעם בית המשפט את המהנדס יקי נחמן (להלן: "המומחה" או "מומחה בית המשפט") . ביום 24.7.2016 הוגשה חוות דעתו של המומחה. ביום 12.7.2017 נחקר המומחה על חוות דעתו לבקשת התובע ובעקבות חקירה זו נקבע שעל המומחה לבצע בדיקות נוספות ולהגיש חוות דעת משלימה.
ביום 13.6.2018 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה אליה צירף את חוות דעתו המעודכנת של המומחה מטעם בית המשפט.
בהחלטתי מיום 13.11.2018 לא התרתי לתקן את כתב התביעה, אך ניתן היתר לפיצול סעדים. בדיון שנקבע לאחר מכן נקבע התיק להגשת תצהירים וקיום דיון הוכחות.

תמצית טענות הצדדים:
תמצית טענות התובעים:
הליקויים:
4. לטענת התובעים קיימים ליקויים בדירה אשר לא תוקנו ופורטו בחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. שני הליקויים העיקריים הם ליקויי רטיבות קשים במקומות שונים בדירה , וליקויים במטבח שהתבטאו בהעדר ארון, שמופיע במפרט.

5. ליקויי הרטיבות: לטענת התובעים קיימים ליקויי רטיבות חמורים , אשר גרמו לעובש. גם התיקון שבוצע על ידי חברת "הקץ לעובש" עליה המליץ מומחה בית המשפט, לא פתר את הבעיה. לטענת התובעים יש לדחות את טענת הנתבעת שליקויי הרטיבות נבעו מתחזוקה לקויה של הדירה על ידי התובעים , אשר התבטאה בחוסר אוורור, ולקבל את קביעתו המהותית של המומחה שליקוי זה נבע ממיקומה הפיסי של הדיר ומכשל תרמי.

6. המטבח: הליקוי השני מתייחס להיעדר ארון מטבח אשר מופיע במפרט הסכם הרכישה אך לא סופק בפועל. י ש לדחות את טענת הקבלן שהתובעים מנועים מלתבוע בגין היעדר התאמה של ארונות המטבח המופיעים במפרט שצורף להסכם המכר, לאלו שסופק ו בפועל, עקב כך שחתמו על פרוט וקול המסירה מבלי שהעלו טענה זו. בפרוטוקול המסירה נכתב במפורש שהיה והתובעים יגלו ליקויים נוספים הם יהיו רשאים לדרוש את תיקונם.

7. המומחה קבע בחוות דעתו שהמטבח שסופק איננו תואם את המטבח המפורט במפרט שצורף להסכם המכר. כמו כן לא המציאה הנתבעת כל מסמך המעיד על כך שהתובעים ביקשו לשנות מן המפרט שצורף להסכם המכר. המומחה מציין שהמקובל הוא שלכל שינוי מהמפרט המקורי, קיים נספח שינויים וכזה לא הומצא על ידי הנתבעת בעניין המטבח.
מכאן הסיק המומחה שהנתבעת לא סיפקה את המטבח אותו התחייב להספק.
הערכת הנזק בגין המטבח עומד על סך של כ- 12,000 ₪.

המומחה העריך את הליקויים בסכום של 66,807 ₪, אך אין בכך משום הערכת מלוא הנזק אשר נגרם לתובעים.

פרוטוקול המסירה והתנהלות הנתבעת :
8. יש לדחות את טענת הנתבעת שליקויים שלא מופיעים בפרוטוקול המסירה לא ניתן לתבוע את תיקונם, במיוחד מאחר ואפשרות זאת צוינה במפורש בפרוטוקול המסירה.

יש לדחות את טענת הנתבעת שבוצעו תיקונים על ידה. הנתבעת אפילו לא טרחה להביא כעד את אותו קבלן שלכאורה ביצע את התיקונים. העדה מטעם הנתבעת לא ידעה לתת מענה לשאלות בעניין התיקונים שלכאורה בוצעו .

פירוט הנזקים:
9. הנזק הנתבע בגין הליקויים עומד על סך של 65,052 ₪ בהתאם לחוות דעת המומחה, סך של 1,500 ₪ פיצוי בגין אריחים רזרביים שלא נמסרו – רכיב זה הושאר לשיקול דעת בית משפט.
בנוסף מתבקש בית המשפט לפסוק סכום ריאלי נוסף שיהלום את היקף הנזקים בדירה. עוגמת נפש בהתאם לשיקול דעת בית משפט.
הוצאות 13,439 ₪ בגין חוות דעת ושכר טרחת עו"ד.

תמצית טענות הנתבעת:
הליקויים:
10. הנתבעת אכן מכר ה את הדירה לתובעים. כ- 3 שנים לאחר מסירת החזקה בדירה המציאו התובעים לנתבעת את חוות הדעת של המהנדס גולוד מחברת פלס . הנתבעת מסרה את חוות הדעת לקבלן המבצע, אשר ביצע את התיקונים הנדרשים. ליקויים רבים בדירה נגרמו או הוחמרו עקב תחזוקה לקויה של הדירה על ידי התובעים.

11. מלכתחילה הוגשה התביעה למתן צו עשה לתיקון הליקויים או לחילופין לתשלום פיצוי בסך 100,000 ₪. ביום 25.2.2016 מונה המהנדס יקי נחמן כמומחה מכריע מטעם בית המשפט. ביום 19.7.2016 הגיש המומחה את חוות דעתו ולפיה עלות התיקון כולל פיקוח ומע"מ עומדת על סך של 46,566 ₪.

12. פרוטי-כל מסירת הדירה (להלן: "הפרוטוקול")
התובעים מנועים מלטעון לליקויים שלא פורטו בפרוטוקול מסירת הדירה. במעמד מסירת החזקה נערך פרוטוקול בנוכחות התובעים, בו פורטו הליקויים שיש לתקן בדירה. ליקויים שלא פורטו בפרוטוקול , חזקה שלא היו קיימים. אם נוצרו ליקויים לאחר מכן הם נובעים מתחזוקה ירודה של הדירה על ידי התובעים. במיוחד הדבר נכון לגבי אי ההתאמה במטבח שלא הוזכרה בפרוטוקול והתובע אף לא ידע לתת לכך הסבר. גם חסרונם של אריחים רזרביים לא מוזכרים בפרוטוקול ומכאן שהם לא היו חסרים. לאור האמור לעיל יש לדחות את התביעה לגבי אי ההתאמה במטבח והחסר באריחים.

13. הרטיבות: בחוות הדעת המשלימה מיום 24.12.2017 קבע המומחה שבעיית העיבוי יכולה להיגרם בשל היעדר משטר רוחות וכיווני זרימת אוויר חופשי, כמו גם חוסר אוורור על ידי הדיירים. המומחה המליץ על בידוד תרמי כאשר אחת השיטות היא של חברת "הקץ לעובש". המומחה העריך את העלות הנוספת בסך של 7,500 ₪ ועוד 4,000 ₪ עבור התזת סילר. התובע פנה על דעת עצמו לחברת "הקץ לעובש", ולטענתו הבעיה לא נפתרה. התובע לא הודיע על כך לא לבית המשפט, לא לנתבעת ולא למומחה. הסכום ששילם התובע ל"קץ לעובש" כלל גם חדרים נוספים בדירה . מומחה בית המשפט פסל את הצעת מחיר זו שכללה מוקדים שלא הופיעו בחוות דעתו. יש לדחות את דרישת התובע לפיצוי בגין הוצאות אלה שנעשו על דעת עצמו.

14. ארונות המטבח: בהתאם לפרוטוקול המסירה חתמו התובעים שהם מצאו את הדירה מתאימה למוסכם. מאחר והמטבח הוזמן על ידי התובעים ישירות מן הספק היה עליהם לפנות לספק באופן ישיר. בפרוטוקול המסירה שסומן בנ/1 לא צוינה אי התאמה זו, והתובע בחקירתו הנגדית לא ידע לתת לכך הסבר.

הנזק הנתבע:
15. התובע מציג סכומים שונים שאינם מתאימים לחוות הדעת. בחוות הדעת מיום 19.7.2016 קבע המומחה סך של 46,566 ₪ הכולל 12,000 ₪ עבור ארונות המטבח – ליקוי שלא הוכח.
לפיכך יש להעמיד את הסכום על סך של 34,566 ₪. לסכומים אלו יש להוסיף בהתאם לחוות הדעת השנייה 7,500 ₪ ועוד 4,000 ₪ וכן סך נוסף של 2,300 ₪ בעקבות תשובות לשאלות הבהרה, סה"כ 48,757 ₪.
לחילופין סך של 60,757 ₪ הכולל גם את ארונות המטבח.
את התביעה לגבי אריחים רזרביים יש לדחות שכן זה לא מופיע בפרוטוקול המסירה.

16. את התביעה לעוגמת נפש יש לדחות במיוחד עקב התנהלות התובעים שתבעו סכום מוגזם ונקטו צעדים חד צדדים תוך כדי ניהול ההליכים בבית המשפט.
הוצאות משפט – אין לקבל את טענת התובעים להחזר הוצאות בגין חוות הדעת מטעמם וזאת לנוכח הפער הגדול שבין חוות דעת המומחים מטעם התובעים לחוות דעת מומחה בית המשפט.
שכר טרחת עו"ד – התובע הוא עו"ד שלא היה מיוצג , אלא ניהל את ההליכים בעצמו ולא הגיש שום ראייה על הוצאות שכר ט רחה.

דיון והכרעה:
17. למעשה אין מחלוקת על כי התובעים רכשו את דירה ביום 16.3.2008 והם קיבלו את החזקה ביום 19.11.2008. כ- 3 שנים לאחר קבלת החזקה פנו התובעים לנתבעת וביקשו כי תבצע תיקונים בהתאם לדוח ליקויים שמסרו לה. בסופו של יום הוגשה בפברואר 2015 תביעה זו שבפניי, כאשר עיקר התייחסותה לשני ליקויים עיקריים: האחד ליקוי הרטיבות, והשני אי התאמה של ארונות המטבח לאלו שפרטו במפרט.
לפני שאתייחס לליקויים באופן פרטני אתייחס לשני נושאים עיקריים שהועלו בטיעוני הצדדים ואשר על פיהם אתייחס לטענות הליקויים.

מומחה בית משפט:
הפן המשפטי:
18. "מינוי מומחה מטעם בית המשפט היא פרקטיקה ידועה ומקובלת במקרים בהם מתעוררת סוגיה המצריכה ידע מקצועי שבמומחיות, אשר לגביה נזקק בית המשפט לכלי עזר אובייקטיבי על מנת שיוכל להגיע לפתרון יעיל וצודק של הסכסוך (ראו: אורי גורן ועופר דרורי "עדויות מומחים לאחר תקנות   סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005: היבטים דיוניים ומהותיים" המשפט יב 167, 182-180, 191 (2007); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 468 (מהדורה אחת עשרה, 2013) (להלן: גורן); ע"א 9418/04 צוות ברקוביץ-מאגרי בניה בע"מ נ' דמארי, [פורסם בנבו] פסקה י"ב (9.4.2006); ע"א 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 22 (28.10.2010) (להלן: עניין תשלו"ז)). חוות דעתו של המומחה היא אומנם רק אחת מן הראיות העומדות בפני בית המשפט ואין בה כדי להגביל את שיקול דעתו או לגרוע מן הסמכות הנתונה לו להכריע באופן סופי במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים (ראו: ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון-לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987); ע"א 2160/90 רז נ' לאץ, פ"ד מז(5) 170, 174 (1993);  ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 948 (2002); ע"א 8950/07 עיריית נצרת נ' כרדוש, [פורסם בנבו] פסקה 8 (24.11.2010); משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי – הלכה ומעשה כרך ב' 947 (מהדורה חמש עשרה, 2007)). ואולם, לא אחת נפסק כי "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת" (ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי, [פורסם בנבו] פסקה 4 (23.4.1990) (להלן: עניין רבי); וראו גם: ע"א 558/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563, 570-568 (1998); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בנין 17 מתחם 5, [פורסם בנבו] פסקה 22 (23.7.2006); עניין תשלו"ז, פסקה 22; גורן, בעמ' 468)" ע"א 5509/09 מסארווה נ' עזבון המנוח מסארווה, בפסקה 14 לפסק דינה של כבוד השופטת אסתר חיות (פורסם באתר הרשות השופטת, 23.2.2014))"

19. במקרה הנדון מונה המומחה יקי נחמן על ידי בית המשפט ביום 25.2.2016, כשהצדדים חויבו לשלם את שכרו שווה בשווה. ביום 24.7.2016 הוגשה חוות הדעת אשר העריכה את תיקון הליקויים בסך של 46,566 ₪ הכולל סכום של 12,000 ₪ בגין ארונות מטבח שאינם תואמים את המוזמן.
חוות דעת משלימה הוגשה לבית משפט ביום 13.6.2018 ובה התייחסות פרטנית לנושא הרטיבות. בחוות דעת זו נקבע סכום נוסף של 7,500 ₪ לביצוע פתרון תרמי לבעיית העובש וכן סך של 4,000 ₪ להתזת סילר וכן סכום נוסף של 2,000 ₪ בגין פיקוח הנדסי.
סכומים אלו הם ללא מע"מ.
בתוספת מע"מ מדובר על סה"כ של 15,795 ₪, וכן סכום נוסף בסך של 2,300 ₪ פלוס מע"מ בהתאם לתשובת המומחה לשאלות הבהרה מיום 31.5.2018 שצורפו כנספח ח' לתצהיר עדות ראשית מטעם התובעים.
דהיינו הסכום הכולל (כולל מע"מ) של שתי חוות הדעת ושאלות ההבהרה עומד על סך של 65,052 ₪.

20. למעשה אין הבדל של ממש בין התובעים לנתבעת בסיכום סכומי הנזק על פי חוות הדעת, ועל פניו נראה שעיקר ההבדל נובע מהיעדר חישובי מע"מ לגבי חלק מן הסכומים אצל הנתבעת. מכל מקום אני מקבלת את חישוב התובעים וזאת לאחר שעברתי על חוות הדעת , חוות הדעת המשלימה ושאלות ההבהרה.

המחלוקות שבין הצדדים בהתייחס לליקויים:
מעמד פרוטוקול המסירה:
21. לטענת הנתבעת קיימת מניעות לתובעים לטעון כלפי ליקויים שלא מוזכרים בפרוטוקול המסירה (סומן נ/1). לעומת זאת טוענים התובעים כי הם היו רשאים לטעון לליקויים ככל ואלה יתגלו בשלב מאוחר יותר.
טענות הנתבעת בעניין זה מתייחסת בעיקר לאריחים הרזרביים ולעניין המטבח.
לא יכולה להיות מחלוקת שבעניין הרטיבות סביר להניח שלא ניתן היה לראות ליקויים אלו במועד המסירה.
מטבע הדברים פרוטוקול המסירה יכול להתייחס רק לליקויים הגלויים לעין, אשר ניתן היה להבחין בהם באותו מועד. לגבי האריחים הרזרביים, הרי ככל והם היו בדירה היה זה מתפקידה של הנתבעת למסור אותם ולהחתים על מסירתם . ככל והדבר לא נעשה ואף לא הוצג במסמך כזה הרי שעצם אי הזכרתם בפרוטוקול המסירה על ידי התובעים אינו פותר את הנתבעת מחובתה לספק אותם. לאור האמור לעיל אני מקבלת אני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובעים בסך של 1,500 ₪ , כהערכת המומחה, בגין אי אספקת האריחים הרזרביים.

22. בפרוטוקול מצוין במפורש: "לא נבדקו כל המערכות בדירה לאחר בדיקה במידה ויהיו בעיות יתוקנו" , דהיינו בזמן אמת היה ברור שלא הכל נבדק והפרוטוקול איננו מסמך שיוצר מניעות לדרישה לתיקון ליקויים שלא הוזכרו לו. בשולי הדברים אעיר שגם ללא משפט זה לא הייתי רואה בפרוטוקול מסמך היוצר מניעות מהטעמים שפורטו לעיל. יחד עם זאת פרוטוקול המסירה מהווה בסיס ראייתי למצב הדירה בעת מסירת החזקה . צד הטוען שהפרוטוקול איננו ממצה , עליו נטל ההוכחה.
לאור האמור לעיל, במקרה הנדון , אינני מקבלת את טענת הנתבעת שמסמך פרוטוקול מסירת דירה, מהווה מניעות בפני טענה לליקוי שאינו מוזכר בו. חיזוק להבנה זו שהייתה בין הצדדים ניתן לראות במסמך "אישור" קבלת הדירה שצורף כנספח לכתב ההגנה, בו הוסף בכתב יד " מצ"ב פרוטוקול מסירת דברים שלא ראינו כרגע יש לנו זכות לתבוע בגינם בעתיד." דהיינו היה ברור באותו מעמד שככל ויתגלו ליקויים נוספים יהיו התובעים רשאים לתבוע את תיקונם.

ארונות המטבח:
23. אומנם בעניין זה צפוי היה שהתובעים יבחינו בכך שחסר להם ארון מטבח, אך לאור בדיקתו של המומחה שארונות המטבח שסופקו אינם תואמים את המפרט שצורף להסכם המכר , ולאור העובדה שהנתבעת לא צירפה כל מסמך המעיד על בקשה לשינוי, שביקשו התובעים , הרי שאני מקבלת את טענת התובעים, על חסרונו של אחד מארונות המטבח.
המומחה ציין בחוות דעתו מיום 19.7.16 "קיימת אי התאמה בין המטבח הקיים בפועל בדירה ובין המטבח כפי שהוא מופיע בתכניות שצורפו בחוות דעת פלס...." (סעיף 5.19 בעמוד 9). גם בטופס הזמנת המטבח עליו חתמו התובעים מצוין "טופס אספקת ארון סטנדרט לקבלן" (צורף כנספח לחוות דעת פלס). דהיינו, על פניו התובעים לא עשו כל שינוי והיו אמורים לקבל את המטבח הסטנדרטי בהתאם למפרט. מאחר ומדובר במטבח סטנדרטי ובסופו של דבר סופק פחות מן המפרט של המטבח הסטנדרטי, הרי שעל הנתבעת היה להוכיח שהיא התבקשה לעשות זאת בצורה המקובלת על ידי טופס שינויים חתום. לאור האמור לעיל אני מקבלת את הטענה כי קיימת אי התאמה, וכן אני מקבלת את הערכת המומחה לגבי ליקוי זה בסך של 12,000 ₪.

ליקויי הרטיבות:
24. הנתבעת מוחה על כך שהתובעים ביצעו תיקון ללא עדכון בית משפט, ובאופן עקרוני צודקת היא. יחד עם זאת התיקון שביצעו התובעים היה בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט ובעקבות הסבל הרב שסבלו מליקו יי הרטיבות, אשר אף המומחה ציין בחוות הדעת ש "המצב כפי שהוא היום יכול לגרום לבעיות בריאותיות" (סעיף 4.2. לחוות הדעת מיום 24.12.17). מכל מקום מאחר וקבעתי שאני מקבלת את חוות דעתו של מומחה בית המשפט, הרי שהעובדה שהתובעים כבר תיקנו על חשבונם חלק מהליקויים אין לה נפק א מינה מעשית, שכן הדבר נעשה לאחד מתן חוות הדעת. מאחר וקיבלתי את חוות הדעת הרי ש התובעים יקבלו שיפוי על כך במסגרת פסק הדין, במקום פיצוי שרק לאחריו היו מבצעים את התיקון.

25. לעניין טענת הנתבעת שליקויי הרטיבות נובעים מתחזוקה לקויה של הדירה על ידי התובעים ובמיוחד בכך שהם לא מאווררים את הדירה כראוי, הרי שלא מצאתי שטענה זו יש בה מלאיין את חבות הנתבעת לפיצוי בגין ליקוי זה, במיוחד לאור העובדה שהנתבעת בחרה לצטט רק חלק מחוות דעתו של המומחה אשר הטיל עליה את החבות, גם אם ציין שיש חשיבות לאוורור ראוי של הדירה.
המומחה בחוות דעתו קבע כדלקמן: "קרוב לוודאי שמצב הדירה נובע בשל מיקומה הפיזי של הדירה וגם או בשל כשל בפתרון התרמי....."(סעיף 4.2. לחוות הדעת מיום 24.12.17).
לאור האמור לעיל אני קובעת שיש לקבל את מלוא חוות הדעת של מומחה בית משפט כולל חוות הדעת המשלימה והתשובות לשאלות ההבהרה.
סכום הפיצוי כולל מע"מ בהתאם לחישוב התובעים (כמפורט בסעיף 20 לסיכומים) והוא עומד על הסך של 66,552 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן חוות הדעת ועד התשלום בפועל.

פיצוי בהתאם לאומדן בית המשפט:
26. התובעים טענו כי חוות הדעת לא הקיפה את כל הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מנזקי הרטיבות והם מבקשים שבית המשפט יפסוק על דרך האומדנה בהתאם לשיקול דעתו.
כלל ידוע הוא שנזקים צריך להוכיח ונזקים מסוג זה מקובל להוכיח באמצעות חוות דעת, ולכל הפחות מסמכים נוספים המעידים על נזק שהוא מעבר לנזק שנקבע על ידי מומחה בית המשפט. במקרה הנדון לא הובאה לי כל אסמכתא לכל נזק נוסף. מומחה בית המשפט נחקר ומצאתי את עדותו אמינה וברורה. ככל שנדרשה השלמה לחוות דעת ביצע אותה המומחה בצורה יסודית ולאחר מכן אף נתן תשובות לשאלות הבהרה, כך שבוודאי שאין זה המקרה שבית המשפט יפסוק שלא בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט ובוודאי שלא כאשר לא סופקו כל הסברים לאותה דרישת פיצוי, שאף לא פורטה.

27. לגבי טענת התובעים לירידת ערך הדירה, הרי שבקשתם לפיצול סעדים בגין סעד זה נענתה, כך שבוודאי לא אפסוק בעניין זה במסגרת הנזק שנגרם להם בעקבות ליקויי הרטיבות.
לאור האמור לעיל אני דוחה את דרישת הפיצוי הנוסף על דרך האומדנה.

פיצוי כספי:
28. מלכתחילה התובעים הגישו תביעה לצו עשה, דהיינו לתיקון הליקויים בפועל. לטענת הנתבעת היא ביצעה תיקונים בהתאם לחוות דעת פלס, אך התובעים כופרים בכך. לא מצאתי כי למחלוקת זו יש נפקא מינה בשלב זה, שכן לאחר שמונה מומחה בית המשפט אין מחלוקת שקיימים ליקויים. לאחר חוות הדעת , אין מחלוקת שלא בוצעו כל תיקונים על ידי הנתבעת . גם הצדדים התייחסו לחוות דעתו של מומחה בית משפט מהפן של הפיצוי הכספי בלבד, כאשר המחלוקות העיקריות שהיו בין הצדדים התייחסו לשני ליקויים עיקריים, ליקוי הרטיבות ואי ההתאמה במטבח. בהתאם להתייחסות הצדדים, התייחסתי אף אני בפסק הדין.

עוגמת נפש:
29. בעניין זה אני מקבלת את טענת התובעים שליקויי רטיבות מפחיתים מההנאה הסבירה של השימוש בדירה . לאור תיאור הליקויים בחוות דעת המומחה אני מקבלת את דרישת התובעים לפיצוי בגין עוגמת נפש עקב ליקוי חמור זה.
לאור האמור לעיל אני פוסקת פיצויים בסך10,000 ₪ בגין רכיב נזק זה.

הוצאות:
30. הנתבעת תשפה את התובעים בגין התשלומים ששילמו למומחה בית המשפט, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום ועד התשלום בפועל, וכך גם לגבי אגרת בית המשפט.
שכר טרחת עו"ד : אומנם צודקת הנתבעת בכך שהתובע הוא עו"ד והוא ייצג את עצמו, אך יחד עם זאת גם הוא זכאי להוצאות בגין הזמן שנדרש להקדיש לניהול התביעה. במקרה הנדון קל לגזור את ההוצאות דווקא בגלל היותו עו"ד, אך הפסיקה תהיה בהתאם לרף הנמוך וא ני מעמידה אותה על סך של 8,000 ₪ פלוס מע"מ.

סוף דבר:
31. הנתבעת תשלם לתובעים סך של76,552 ₪ פיצוי. לסכום של 66,552 ₪ יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כפי שפורט לעיל ולצרף סכום זה לסך של76,552 ₪ .
בנוסף תשלם היא הוצאות בהתאם לקבלות בגין הסכומים ששולמו על ידי התובעים למומחה בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום על ידי התובעים ועד לתשלום בפועל על ידי הנתבעת, וכן שכר טרחת עו"ד כפי שפורט לעיל אשר יישא הפרשי הצמדה וריבית החל מ- 30 יום לאחר מועד פסק הדין.
התשלומים ישולמו תוך 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ו סיוון תש"פ, 18 יוני 2020, בהעדר הצדדים.