הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 17703-11-16

מספר בקשה: 24
לפני כבוד השופט אביים ברקאי

המבקשות:

  1. Vaxil Bio Ltd
  2. ווקסיל ביותרפיוטיקס בע''מ
  3. ווקסיל ביו בע"מ

נגד

המשיבה:
עובדיה פיק קריכלי ושות' רואי חשבון

החלטה

עניינה של החלטה זו היא בקשה רביעית שעניינה שמיעת עדותו של מר סרג' מויאל המתגורר מחוץ לגבולות המדינה. בבקשה זו עותרות הנתבעות כי תותר עדותו של מר סרג' מויאל מטעמם בדרך של היוועדות מרחוק.

לענין בקשות קודמות יובאו הדברים הבאים:

(א) בקשה ראשונה שהוגשה על ידי הנתבעות נדחתה בהחלטה מפורטת שניתנה ביום 21/06/18.

(ב) הנתבעות הגישו בקשה נוספת בה עתרו לשמיעת עדותו של מר מויאל בחקירה מוקדמת בישראל לאחר שזה הודיע כי יגיע לישראל בתקופת חגי תשרי. בענין זה נקבעו על ידי בית המשפט והוצעו מועדים מחוץ לשעות היומן הרגילות על מנת לאפשר את שמיעת העדות. בסופו של יום מר מויאל לא הגיע לישראל בשל מות חמו ועדותו לא נשמעה.

(ג) בקשה שלישית הוגשה ביום 04/10/18, ימים ספורים טרם מועד הדיון אך זו נדחתה תוך הפניה להחלטה אשר ניתנה ביום 21/06/18.

(ד) בדיון אשר התקיים ביום 11/10/18 ובו אמורה היתה להישמע בין היתר גם עדותו של מר מויאל - לא התייצב העד. מכאן הבקשה שלפני.

בבקשה שלפני טוענות המבקשות כי חרף מאמציהן וחרף נכונותן לשאת כל העלויות הכרוכות בכך מסרב מר מויאל להגיע לארץ לשם חקירתו. המבקשות שבות וטוענות כי מדובר בעד אשר אינו מצוי בשליטתן ואשר עדותו חיונית לעניין הנדון לפני. עוד לשיטתן אי שמיעת העדות תביא נזק רב להגנת הנתבעות אשר עולה על הנזק שיגרם, אם בכלל, משמיעת עדותו באמצעות מערכת היוועדות חזותית. כך, מבקשות הנתבעות לאפשר את שמיעת עדותו של מר מויאל באמצעות מערכת היוועדות חזותית.

בתשובתה לבקשה, ציינה התובעת כי החליטה לוותר על חקירתו של מר מויאל, אך זאת משיקולי יעילות בלבד ומבלי שיחשב הדבר כהודאה מצידה בנכונות התצהיר שהוגש מטעמו.

הכרעה בבקשה
אכן, בהחלטה המפורטת מיום 21/06/18 נדחתה כבר בקשת המבקשת להעדתו של מר מויאל בדרך היוועדות מרחוק. ועם זאת חלוף הזמן והשתלשלות האירועים מאז מחייבים בחינתה מחדש. לעניין זה יצוינו הדברים הבאים:
מדובר בהחלטת ביניים אשר ניתן לשנות ממנה בנסיבות המתאימות. בענייננו על אף דחיית בקשת המבקשות בעבר לא התייצב העד למתן העדות כאמור.

התנהלות בה עד אינו מתייצב לעדות אינה מניחה את הדעת. עם זאת, בסיומו של יום על בית המשפט להכריע במחלוקת שבין הצדדים ולא בדרך שבה העד בוחר להתייחס לבית המשפט. במסגרת זו יש לאפשר לנתבעות את הצגת ראיותיהן ואין למנוע מהנתבעות הבאת עדות רלוונטית להגנתן רק בשל טעמים פרוצדוראליים.

לא נעלמה מעיני נכונותה של התובעת לוותר על חקירת העד מטעמי היעילות. דווקא שיקולי יעילות מחייבים שמיעת העד על מנת שניתן יהיה להכריע במחלוקת לגופו של ענין ללא חשש שהעדרות העד פגעה במי מהצדדים.

לאור האמור, אני מקבל את הבקשה ומתיר העדתו של מר סרג' מויאל באמצעות מערכת היוועדות חזותית.

לצורך האמור נקבע דיון ביום 21/11/18 בשעה 16:00.
יוער כי המועדים שהוצעו על ידי המבקשות אינם מתאימים ליומנו של בית המשפט.

החלטות להמשך:
(א) המבקשות יגישו נוסח תצהיר מחייב בעברית, בהתאם להחלטה מיום 04/10/18, הן לתיק בית המשפט והן לצד שכנגד, וזאת לא יאוחר מיום 15/11/18.

(ב) המבקשות יואילו לתאם עם מזכירות בית המשפט כל הדרוש לצורך ניהול ההליך בדרך של היוועדות מרחוק.

(ג) עוד מובהר כי החקירה תיערך בשפה העברית. ככל שישנו צורך במתורגמן על הצדדים לוודא הגעתו של מתורגמן לאולם בית המשפט.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.