הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 17080-09-16

לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

התובעים:

1.סיון כהן
2.ערן כהן
3.קרן חדד
4.חנן חדד
5.תדהר פיש
6.טל גולדשמיט פיש
באמצעות בא כוחם עו"ד חנן חדד

נגד

הנתבעים:

1.צחי לוי
2.וואלה טורס בע"מ
באמצעות בא כוחם עו"ד בועז שולמן

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא מערכת היחסים ומאזני האחריות של סוכן נסיעות אל מול הלקוח – בהתייחס להזמנת של חבילת נופש שבוצעה באמצעות הטלפון ובהתייחס לשאלה על מי תחול האחריות למקרה של חילוקי דעות באשר לרמת אירוח שהזמין לקוח טלפונית או שהאמין שהזמין.

בפניי תביעת התובעים – 3 זוגות אשר הזמינו מאת הנתבע ת 2 באמצעות הנתבע 1 חופשה בכרתים באוגוסט 2016 עבורם ועבור ילדיהם הקטינים שעלותה הכולל ת היא 105,218 ש"ח.
סכום התביעה מהווה תביעת השבה של כל זוג תובעים – להשיב להם את הסכום המלא ששילמו תמורת חופשה שהזמינו מאת הנתבעים – 23,780 ₪ -לכל זוג , בצירוף 3,878 ₪ בגין החזר הוצאות שהוציאו במסעדות עבור מזון ושתייה נוכח טענתם כי המזון שהוגש להם היה לא ראוי וכי היו זכאים לשתייה מגוונת לרבות "אלכוהול" (כך בעדות התובעת 1 בפניי) ובנוסף פיצוי בגין עוגמת נפש בסך כולל של 30,000 ₪.

מטעם התובעים ניהלה את המגעים לצורך רכישת החופשה כאמור התובעת 1 בלבד שגם מסרה תצהיר עדות ראשית לתמיכה בתביעה ואף נחקרה חקירה נגדית על תצהירה כפי שיפורט להלן.
הנתבע מנהל מכירות אצל הנתבעת 2 , הוא ששיווק בפועל את החופשה נשוא התביעה לתובעים באמצעות התובעת 1 .
הנתבעת 2– סוכנות נסיעות גדולה .
בין הנתבע 1 לתובעת 1 היכרות קודמת חברית וחיובית.

על פי כתב התביעה הזמינו התובעים, כאמור באמצעות התובעת 1 "חופשה איכותית וברמה גבוהה ביותר" – ס עיף 4 לתביעה. בפועל, אין חולק , בוצעה ההזמנה פיזית על ידי התובעת 1 בעבור הנתבעים כולם (קבוצת חברים וילדיהם ). אין גם חולק כי לדיונים במסגרת תיק זה התייצב ו רק התובעת 1 שגם מסרה תצהיר עדות ראשית מטעמה ונחקרה עליו חקירה נגדית ו כן התובע חנן חדד – בכובעו כבא כ וח התובעים.

על פי כתב התביעה הזמינו התובעים חופשה כאמור בהסתמך על המלצת התובעת 1 במלון "קריסטל אנרג'י" בכרתים, אשר תואר על פי כתב התביעה - על ידי הנתבע 1 – כך לטענת התובעים - כמלון מפואר "לאוליגרכים", עם אגף פרטי ניפרד וייחודי לאורחים VIP, חדר אוכל פרטי, בריכה פרטית , סוויטה גדולה 80 מ"ר מחולקת ל-3 חדרים לכל משפחה , חדרים פונים לים במתכונת "הכל כלול".
כבר אתה אעיר כי תיאור זה שמיוחס לנתבע 1 לא הוכח בראיות.
אשר כן תואר על ידו לפחות בראיות – מסרוני יישומון "whatsapp" – ייבחן להלן.

לגרסת התובעים הבהיר להם הנתבע 1 באמצעות התובעת 1, כי הזמינו באמצעותו את "המלון הכי יקר ביוון ...מלון מדהים 10 רמות מעל כולם". לטענת התובעים, השבחים שהרעיף הנתבע 1 על המלון שהזמינו, היו ללא כיסוי.
ואם לא די בכך , נעשו בחלקם הארי טלפונית בעל פה זולת התכתבות חלקית במסרוני ווטסאפ כפי שיפורט להלן .

אשר למועדי ההזמנה – אלה חלו למעלה מחודש ימים טרם החופשה המיועדת , 6.7.2020 , – נספח 1א לתצהיר ע.ר מטעם מנכ "ל הנתבעת 2. בהסתמך על המלצות הנתבע 1 הזמינו התובעים באמצעות התובעת 1 חופשה בין התא ריכים 23.8.2016 - 28.8.2016.

לטענת התובעים שכבר עתה אדגיש כי טענה זו לא הוכחה בפניי, חופשה זו שהזמינו הייתה יקרה בהרבה מהצעות אחרות לחופשות דומות שקיבלו התובעים – אלא ש כאמור לא הציגו כל הצעה חלופית לביסוס טענתם זו.

עוד טענו התובעים כי יומיים טרם יציאתם לחופשה המתוכננת שהו חברים שלהם מחופשה בכרתים במלוןOUT OF THE BLUE , וסיפרו להם כי "המלון ברמה מאוד ירודה והשהייה בו סיוט".

כשביקשה התובעת 1 לברר עם הנתבע 1 האם מדובר באותו מלון שהוזמן עבור התובעים באמצעות הנתבע 1 , השיב הלה " כי לא זה המלון שהזמין לתובעים – סעיף 9 לתביעה - "זה לא המלון שלכם " – נ ספח ב'3 לתצהיר עדות ראשית תובעת – זאת בהתייחס למלון "OUT OF THE BLUE".

לטענת התובעים, הם הולכו שולל הלכה למעשה על ידי הנתבע 1 מאחר ובפועל הוזמנה עבורם "החופשה האיכותית" לה ציפו בדיוק לאותו מלון "OUT OF THE BLUE".

כתוצאה מרמתו הירודה של המלון, העובדה שלא היה נוף לים, איכות המזון הירודה, איכות החדרים הירודה, העובדה שחדרי הילדים לא היו "מקושרים" לחדרי ההורים כמובטח, המזגנים בחדרים לא פעלו כראוי, העובדה שלא עמד לרשותם חדר אוכל פרטי ונפרד אלא חדר אוכל הומה ורועש שחייב אותם להמתין ז מן רב בתור, ובאשר ל"הכל כלול" סופקה להם ארוחה אחת בלבד ללא תשלום, עבור האחרות נדרשו לשלם – כך על פי התביעה ( סעיף 12 לכתב התביעה). כן טענו ששוכנו בחדרים ש לא ב"אגף נפרד" אלא בבניין המרכזי . באשר לדוכני המזון במלון ובבריכה הלינו כי נדרשו לתשלום למרות בסיס האירוח "הכל כלול". בעקבות מפח נפש זה , הלינו התובעים בפני הנתבע 1 עוד במהלך חופשתם, ואף ביקשו את סיועו ללא הועיל.

לטענתם כמצוין בסעיף 19 לכתב התביעה, הודיעו על "ביטול התקשרות" – נוכח מצגי השווא שהוצגו להם , ודרשו לחזור לישראל ללא דיחוי אך כל זאת לשווא.

אשר לסכום התביעה : כל זוג מבין התובעים – 3 זוגות כאמור , תובע את הסך של 23,780 ש"ח - " עבור החזר תשלום החופשה". בנוסף תובעים התובעים "החזר הוצאות מזון בסך של 922 אירו המהווים על פי חישוביהם 3,878 ₪, ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 30,000 ₪. (בעניין זה לא ניתן פירוט ו בהיעדר פירוט אניח כי בגין עוגמת נפש תובע כל אחד מהזוגות – 10,000 ₪) בסך הכ ול מסתכמת תביעתם לכדי פיצוי בסך 105,218 ש"ח.

הגנת הנתבעים :
הנתבעים הגישו כתב הגנה אחד – כלומר בחזית אחת. הנתבעים הכחישו את טענות התובעים תוך שימת דגש על הכחשת אחריות וחבות הנתבע 1 לנזקי התובעים ככל שאלה יוכחו. לטענת הנתבעים הנתבעת 2 היא סוכנות נסי עות ומתווכת בין התובעים בין נותני שירותים לנוסעים והכל בהסתמך על מידע שמופיע באתר הסיטונאי – השטיח המעופף .

זאת לציין כי המידע מאתר זה צורף לתצהירי עדות ראשית מנכ"ל הנתבעת 2 – בע מ' 3 לנספח 3 המפרט את רמת האירוח תחת הכותרת OUT OF THE BLUE –CRYSTAL"

לטענת הנתבעים הם מסרו לתובעים באמצעות התובעת 1 את מסמכי אישור הזמנה ותנאיה, ואלה קיבלו אותם בפועל ואוסיף – היו אמורים לקבל אותם שכן בהחלט נוכחתי כי נשלחו לכתובת הדוא"ל של התובעת 1 אותה מסרה היא לנתבע 1. לטענת הנתבעים שהתבררה כנכונה בשלב ההוכחות, קיבלו התובעים את מסמכי הנסיעה – שוברים למלון וכרטיסי טיסה ושוברי הסעות למלון – הכל על פי הזמנת התובעים באמצעות התובעת 1. למותר לציין כי בשוברי השהייה צוין שם המלון באופן גלוי לחלוטין. כך שביצוע בדיקה ולו קלושה שהיו מבצעים מי מבין התובעים הייתה חושפת בפניהם את תנאי האירוח שהוזמנו עבורם.

לגרסת הנתבעים בכתב התביעה הופנתה התובעת 1 לצפות באתר האינטרנט של מלון OUT OF THE BLUE ב"אגף קריסטל" – בבחינת מלון מפואר באתר הנופש " CAPSIS RESORT".

בהקשר זה אציין כי הנתבעים מאשרים כי הנתבע 1 הציג לתובעת את המלון המדובר כ"מלון שהאגף בו מוזמנים החדרים נחשב לאיכותי ביותר במתחם המלון " – סעיף 5 לכתב ההגנה.

לטענת הנתבעים באשר לזהות המלון והאגף שהוזמנו – על כך מעידים שוברי האירוח שנמסרו לתובעים עבור מלון OUT OF THE BLUE – CRISTAL .
למותר להעיר כי לכתב ההגנה לא צורפו השוברים המדוברים לתמיכה בטענת הנתבעים. כן צורפה אסמכתא זו לתצהירי עדות ראשית נתבעים .
למקרא ה ACCOMODATION VOUCHER - שוברי האירוח על שם התובעים עולה שצוין בהם כדלקמן :
TO OUT OF THE BLUE – CRISTAL "- תנאי אירוח : "ULTRA DELUX ALL INC ".
עוד יובהר כי מעיון בשוברי אירוח אלה עולה בבירור שם הסיטונאי – השטיח המעופף - בכותרת השוברים. כך ש ככל שהיה מידע חסר למי מהתובעים , לכאורה לא הייתה כל מניעה שהתובעים יקבלו או יבדקו זאת באתר האינטרנט של הסיטונאי.

בהתייחס לתשלומים נוספים במהלך האירוח המכונים "אקסטרות" -בתחתית מסמך זה נרשם מפורשות "ALL EXTRAS SHOULD BE CHRGED DIRECTLY TO CLIENT"- הווה אומר – למקרא שובר האירוח אמור הקורא – ולענייננו התובעים בהחלט להבין שמצד אחד מדובר בתנאי אירוח "הכל כלול" באגף קריסטל של המלון ומצד שני – הכל כלול אינו מפורט ואינו כולל "אקסטרות " בתשלום.

לטענת הנתבעים סופק לתובעים בדיוק מה שהוזמן על ידם . הנתבעים הכחישו בין היתר התחייבות כי ההזמנה כוללת חדר אוכל נפרד. מאידך אישרו כי ההזמנה בוצעה ל"אגף נפרד של סוויטות" הגם שאישרו שבניגוד למוזמן – סוויטה אחת סופקה ללא מ רפסת – סוגיה שטופלה ובוצעה החלפה לסוויטה עם מרפסת.

אשר לטענת התובעים בעניין מתכונת נופש של "הכל כלול", שללו והכחישו הנתבעים את טענות התובעים וטענו והבהירו כי מה שבפועל היה "כלול" בתנאי "ה כל כלול" כרוך במדיניות המלון - סעיף 14 לכתב ההגנה כך שישנם שירותים מסוימים המחויבים בתשלום. בעמדה זו תומכים גם תנאי ההזמנה מאת הסיטונאי – השטיח המעופף – נ ספח 1א' לתצהיר מנכ "ל הנתבעת 2 אשר נשלח על פי נספח 1ב' ביום 21.8.2016 שעה 11:09 לכתובת הדוא"ל של התובעת 1.

במאמר מוסגר אציין כי התובעת 1 טענה שאינה קוראת דברי דוא"ל – אלא שבענ יין זה אין לה אלא להלין על עצמה, שהרי כפי שאישרה בעדותה את כתובת הדוא"ל שלה , היא זו שמסרה לצורך קבלת מסמכי החופשה.

מהלך הדיון ראיות ועובדות שהוכחו
מטעם התובעים העידה התובעת 1 בלבד. התובעים האחרים , זולת התובע 4 שייצג את התובעים כולם כעורך דין לא טרחו להתייצב לישיבות ההוכחות לא כל שכן להוכיח את תביעתם.

למעלה מן הדרוש אעיר כי לקובץ תצהירי התובעים ,צורף גם תצהיר עדות ראשית התובע 4 שהוא בא כוח התובעים כולם. בטרם ישיבת ההוכחות הודיע על גריעת תצהירו. משכך, הן תצהירו של עו"ד חדד והן צרופות התצהיר אינן מהוות ראיות בתיק – בוודאי לא באשר לתכונות המלון שהוזמן על ידי התובעת 1.
בנוסף נגרע גם תצהירה של התובעת, גב' טל פיש, שלא התייצבה להיחקר על תצהירה - לבקשת בא כח התובעים.

לגריעת תצהירים אלה חשיבות הן ביחס לנסיבות ההזמנה וגמירות הדעת – של התובעת 1 בלבד – בעת ביצוע ההזמנה עבור התובעים כולם ,והן בהתייחס לנטל ההוכחה הרובץ על התובעים באשר ל"תלאות" התובעים כטענתם במהלך החופשה – נסיבות ועובדות , אי התאמות נטענות ומצגי שווא נטענים אשר הביאו את התובעים לביטול ההתקשרות בין התובעים לנתבעות – בעודם שוהים ומנצלים את החופשה שרכשו .

על פי תצהיר התובעת – על רקע היכרות אישית בינה לבין הנתבע 1, הנתבע 1 הוא זה שהפנה אותה והמליץ בפניה על המלון המדובר – תוך שימת דגש על שיווק אגף EXCLUSIVE של מלון זה. התרשמתי כי התובעת הסתמכה על התיאור "אגף אקסלוסיב" באתר האינטרנט של המלון ומכאן ציפייתה לרמת אירוח בהתאם למוצע באגף זה לרבות מתחם פרטי וייחודי, שירותים מיוחדים, נוף לים, ג'קוזי, בריכות פרטיות – הכל כמפורט בעמודה הראשונה לנספח א '1 לתצהירה .

ברם, טענה זו וליתר דיוק הסתמכות זו נטענה מבלי שנתמכה בראיות, לא כל שכן בתכתובות יישומון whatsapp שהוחלפו בין התובעת לנתבע 1 בג דרן לא אוזכר כלל אגף "אקסלוסיב" ואם לא די בכך היא עומדת בסתירה לשוברי השהייה שנשלחו אל התובעים באמצעות התובעת שאין חולק שלא היו לאגף " אקסלוסיב" – אלא לאגף קריסטל.

התובעת גם הדגישה כי יום לפני החופשה המיועדת טרחה ויצרה קשר עם הנתבע 1 על מנת לוודא שאין מדובר במלוןOUT OF THE BLUE – בהתייחס אליו נודע לה מנופשים אחרים שנפשו במלו ן – יום לפני החופשה – כי רמת האירוח בו ירודה מאוד .
ובאשר למסרים שכן הוכחו בפני – הכיצד תאר ואף שיווק הנתבע 1 את החופשה המדוברת בפני התובעת 1 - חזרתי ועיינתי בחילופי הדברים בין הנתבע 1 לתובעת 1 טרם ביצוע ההזמנה ונוכחתי במסרים אלה שהעביר לה הנתבע 1 :
"שתביני זה המלון הכי יקר ביוון"
"את תיהני מכל רגע הבטחה שלי"
ש:מה המרחק של המלון מהשדה?
ת: (צחי) סיוון מלון מדהים עשר רמות מעל כולם . כל משפחה מקבלת סוויטה מפוארת".
"סיוון נשמה, כולם ישתגעו ממך זה מלון מספר 1 ביוון המלון שלכם יותר נכון האגף שלכם" (-הדגשה שלי – כ.ל.- בהתייחס למילים "האגף שלכם ")

מחילופי דברים אלה עולה אומנם הצגת המלון כמלון מפואר מספר 1 ביוון, על ידי הנתבע 1 אלא שלא נוכחתי בראיות כי במסגרת ההזמנה הוזמן נוף לים, או חדר אוכל ניפרד, "מלון של אוליגרכים" ועוד. מאידך, כן ניתן ללמוד כי ההזמנה מתייחסת לחדרים ב"אגף" ברמה גבוהה. אלא שאין להתעלם כי "רמה גבוהה" אין מניעה שתוגדר יחסית, ביחס לאגפים / חדרים / מבנים אחרים במלון שרמתם ירודה יותר כגון חדרי "בונגלוס".

אשר לשוברי הכניסה למלון ,שלכאורה הייתה אמורה התובעת ללמוד מהם טרם היציאה לחופשה, שמא אינם תואמים את כוונתה וגמירות דעתה: התובעת התעלמה מהאפשרות הקרובה לוודאי ששוברי האירוח נשלחו לתא הדואר האלקטרוני שלה והשיבה לשאלה בנושא בשוויון נפש:
"כנראה שכן אני לא זוכרת ...הסתכלת על המייל ראית אותו פעם ?
לא ראיתי.

שאלה לאחר מכן כשנשאלה בכל זאת אם קיבלה שוברי השהייה במלון , ענתה "לא זוכרת מה היה לפני שנתיים" – עמ' 4 שורה 28. לאחר מכן המשיכה וטענה "אני לא פותחת כל מייל ומייל " – ש ' 19 ע מ' .
בין כך ובין כך – התובעת שביצעה הזמנה עבורה ועבור התובעים האחרים – 3 זוגות וילדיהם, חזרה בה בעמ' 6 לפר וטוקול ואישרה בשו רות 26-32 כי כן קיבלה את שוברי האירוח – יומיים לפני הנסיעה – כל זאת בשים לב לרישום על גבי שוברי האירוח: OUT OF THE BLUR- CRISTAL ". אם לא טרחה לפתוח דוא"ל, ולבדוק / לקרוא את השוברים – אין לה בעניין זה אלא להל ין על עצמה. מה גם שלא שוכנעתי כי "דייקה" בתשובתה זו.

לעניין הסתירות בעדותה של התובעת אני קובעת כי התובעת קיבלה בפועל שוברי אירוח עבור התובעים למלון OUT OF THE BLUR- CRISTAL אלא שלא טרחה לבדוק טרם הנסיעה כי המלון אליו קיבלה שוברים שירותי אירוח הוא המלון שהזמינה -לפחות על פי הבנתה – כמלו ן יוקרתי . ובמילותיה שלה - "מלון של אוליגרכים ".
בפועל טענה התובעת בתצהירה כי התובעים שוכנו במלון OUT OF THE BLUE אותו מלון אליו בשום אופן לא התכוונו להגיע, תוך התעלמות מוחלטת מהאפשרות שאכן התובעים שהו בפועל באגף קריסטל של מלון זה.
אשר לרמת האירוח הירודה לטענת התובעים בתביעתם וטענת התובעת 1 בתצהיר עדות ראשית מטעמה :

כבר עתה אדגיש ואציין כי התובעים לא תיעדו בראיות את השירות הקלוקל שקיבלו בפועל לגרסתם . לא תיעדו את רמת החדרים / סוויטות שקיבלו, לא תיעדו את רמת האוכל במסעדות לביסוס טענותיהם, לא תיעדו את אספקת המזון הדל לשיטתם במתכונת של "הכל כלול" ו כך גם בהתייחס לפרמטרים נוספים.

בד בבד עם טענות התובעת בתצהירה באשר לרמת האירוח במלון בפועל, סתרה עצמה התובעת בעדותה ובחקירתה הנגדית ממנה עולה כי כן היה מזון "כלול" במחיר הכולל אלא שלטענתה "מה שהיה כלול לא היה ראוי למאכל" – שורה 19 בע מ' 9.

כן אישרה התובעת 1 כי בגין ארוחת בוקר לא נדרש תשלום. בא כח הנתבעים היקשה עליה בחקירתו ושאלה: "האם קיבלתם 3 ארוחות שלא חויבו בתשלום" ולכך השיבה "כן" – שורה 28 לפר וטוקול בע מ' 9.
אשר לארוחת הצהריים – טענה כי ארוחה זו הגם שהוגשה – "לא הייתה ראוי ה". עמ' 10 ש ו' 1. בד בבד הלינה כי הארוחה לא כללה שתייה – "על אלכוהול שילמנו " כן אישרה כי גם ארוחת ערב הייתה במלון אלא שלטענתה "לא ראויה" .

התובעת טענה אומנם בתצהירה כי נדרשו לשלם בדוכני המזון, במזנון הבריכה, במסעדות ובחדר האוכל על מזון ומשקאות אלא שבחקירתה הנגדית אישרה כי שלוש ארוחות ביום הוצעו לתובעים. הם כנראה בחרו להוציא הוצאות במסעדות – כלומר "אקסטרות" . אלא שלא הרימו את נטל הראייה להוכיח כי היו זכאים לרמת מזון אחרת מזו שקיבלו בפועל באשר לא הוכיחו מה קיבלו בפועל.

בקצירת האומר: הנטל על התובעים להוכיח תביעתם ולעמוד בדרישות הכלל על פי המוציא מחברו עליו הראיה .

תיעוד שאמורה הייתה התובעת לצרף לתצהירה לעניין רמת החדרים ורמת המזון "הלא ראוי" ו רמת האירוח אשר לטענתה בפועל לא תאם את הזמנת התובעים, ולא כל שכן תיעוד וראיות להוכחת הטענה כי חדרי המלון ותנאי האירוח שקיבלו בפועל עומדים בהפרה בוטה למה שהובטח להם לא הוצג כרא יה.
למותר לציין כי תיעוד אחר כאמור, גם אם מבקשים התובעים להסתמך עליו – לא הוגש כראיה .

לשון אחרת, לא הומצאו בפניי כל ראיות לביסוס טענות התובעים כי ארוחות הצהריים והערב היו לא ראויות. במובן זה – לא הוכחה טענת התובעים לרמה הירודה של המזון. התוצאה היא שטענת התובעים למצג שווא ביחס לרמת האירוח ולרמת המזון הירודה – לא הוכחה . אשר על כן, תביעת התובעים הסומכת על קבלות שהגישו להוכחת הוצאותיהם במסעדות – בסך של 3,878 ש"ח- נדחית.

ובאשר לזהות ופרטי ותנאי המלון שם התארחו - ואם לא די בכל שפורט לעיל , הרי שבחקירתה הנגדית בעמ' 8 לפר וטוקול טענה התובעת 1 מצד אחד לזכות התובעים לתנאי אירוח על פי קטגוריית "אקסקלוסיב – בעניין זה טענה כי מה שהובטח ו לא סופק - הובטח בשיחות בעל פה .

אלא שמצד שני כאשר עומתה עם סעיף 5 לכתב התביעה שם טענו התובעים כי הזמינו חופשה במלון "קריסטל אנרג'י " השיבה בע מ' 9 לפר וטוקול שורה 3 – "אין אגף קריסטל. צחי אמר לי אגף פרטי אגף יוקרתי" . לשון אחרת, עדותה של התובעת 1 עומדת בסתירה לעילת התביעה של התובעים – על פי סעיף 5 לכתב התביעה.

התובעת הודתה למעשה בעמ' 9 לפר וטוקול שורה 6 ואילך כי "כשצחי אמר לי קריסטל אנרג'י אז שלחתי לו את המלון על גרמניה . הוא אמר לי למלון קוראים קריסטל אנרג'י". בשלב זה כבר שינתה חזית ובעמ' 9 העידה בשורה 13 :"צחי מכר לי מלון קריסטל אנרג'י שלא קיים"- אלא שכאמור גרסה זו אינה עולה בקנה אחד גם לא עם כתב התביעה מטעם התובעים כפי שנסקר מעלה.

מסקנה: מהראיות שהוצגו בפני י, נוכחתי כי הנתבע 1 הבהיר לתובעת 1 שההזמנה היא לאגף מסוים במלון – לענייננו כפי שרשום בשוברי האירוח – אגף קריסטל במלון אאוט אוף דה בלו" . כפי שהצהיר – בסעיף 2 לתצהירו , הוא הפנה את סיוון לצפות באתר האינטרנט באגף קריסטל – שהוא אגף מפואר במתחם בתי המלון באתר "CAPSIS RESORT" שבכרתים.
גם בחקירתו הנגדית הצהיר הנתבע 1
"שלחתי אותם לקריסטל אנרג'י שהוא מתחם בתוך הקומפלקס של "אאוט אוף דה בלו " ....הדרג הנמוך ביותר להערכתי הוא "אאוט אוף דה בלו". המתחם שבו הם היו הוא בדרג אחד לפני הגבוה ביותר, אותו לא שיווקנו ב כלל"– ע מ' 19 ש ו' 18-21 .
בהחלט נוכחתי מעדות התובעת כי התובעת מבלי משים לב עיינה באמצעות המרשתת במלון אחר – שגם הוא מכונה קריסטל אנרגי – אלא שהוא מצוי בג ר מ נ י ה ולא בכרתים !

אמת, למקרא הפרוטוקול עולה אומנם אי בהירות באשר לתיאור המלון באתר המלון עצמו . הנתבע 1 היה נחוש אומנם בעדותו וטען וחזר וטען כי שיווק והציע ומכר לתובעת בשם התובעים כולם חדרים במתחם ה"לייף סטייל". ברם, כאשר נשאל הנתבע 1 ישירות על ידי בית המשפט הכיצד אמור לקוח לפעול כ אשר בשוברים שקיבל כתוב "קריסטל", איך יידע לקוח שקריסטל הוא בקטגוריית "לייף סטייל" –באתר המלון השיב סתמית בשורות 15,16 – בע מ' 20 "ברגע שאתה נכנס ל "לייף סטייל" אתה רואה את הכל ", וכן "אפשר היה להיכנס ללייף סטייל אבל לא לאקסלוסיב".

כאשר נשאל בשאלה חוזרת "תראה לנו איפה מתואר הקריסטל אם בכלל?" – נאלם דום, במשמע – לא ענה. בהמשך השיב ב שורה 28: היה רשום "לייף סטייל" סו ויטה שני חדרים בבניין השני וזה מה שהיא קיבלה" - אמירה זו אינה עולה בקנה אחד עם המציאות שכן בשוברי האירוח לא היה רשום "לייף סטייל" ובאתר המלון – לא ניתן לאתר קטגוריה בשם "קריסטל".

אמור מעתה - מעדותו של צחי - הנתבע 1 עולה סתירה על פניה, הגם שלגרסתו מכר לתובעים שהות באגף "לייף סטייל", בפועל הונפקו להם חדרים באגף "קריסטל אנרג'י" אלא שכינוי זה אינו מופיע בקטגוריות החדרים באתר המלון, כך לא ניתן לצפות לגמירות דעת או להבנה והסכמה מדעת של התובעים לבחינת תנאי האירוח טרם התקשרותם החוזית ולבחינת ה תנאים המוגדרים לאירוח זה - למותר לציין כי טענה זו לא נטענה על ידי התובעים. לא בכתב התביעה ולא בסיכומי התובעים.

למרות אי בהירות זו אני סבורה כי ככל שהתובעת הייתה מבררת טרם יציאה לחופשה את פרטי החופשה חזור וברר ובוודאי שעל סמך מסמכים שהעבירה אליה הנתבעת – הייתה נמנעת הטעות אשר לטענת התובעת 1 אירעה בשל הסתמכותה על מצגי הנתבע 1.

בהתאם להזמנת התובעת 1, שיגר אליה הנתבע 1 את שוברי האירוח (נספח 1ב' לתצהירו ) ואסמכתא למשלוח של מסמכי ההזמנה שהוזמנו אצל הסיטונאי (סעיף 1א' לתצהירו ). למרבה הצער התובעת, לכל הפחות , לא עיינה ולא בדקה האם שוברים אלה תואמים את שסברה שהזמינה בפועל . ברי כי למקרה והייתה בודקת על פי השוברים ששוגרו אליה את פרטי האירוח והחדרים העונים להגדרת "קריסטל" – הייתה נוכחת בקושי באיתור תיאור החדרים שהוזמנו עבו רה – כפי שמתאר הנתבע 1 בסעיף 23 לתצהירו –"החדרים /סוויטות המופיעים לאחר הקלקה של LIFE STYLE- חדרים המוגדרים כ CRISTAL" ולמקרה ולא הייתה מאתרת הייתה חוזרת ובודקת עם הנתבע 1 ושמא מבטלת ההז מנה ככל שזו לא ענתה על ציפיותיה. אלא שכאמור התובעת 1 לא בחנה כלל לא את האתר ולא את הגדרת ורמת האירוח שהוגדר כ"קריסטל" על פי שוברי האירוח שהוזמנו עבורה.

הגם שמדובר בחוכמה בדיעבד, מוצאת להעיר כי על מנת לתאר את החדר כך שאורח מזדמן יוכל לאתר אותו, לרבות באתר המלון, היה מקום – כך לפחות על פי הסבריו של מנכ "ל הנתבעת 2 בתצהירו בסעיף 9 לתאר את החדרים כחדרים באגף " LIFE STYLE" מסוג קריסטל. אלא שלא כך נעשה בפועל ועל כך אין חולק.

אשוב ואעיר אעיר כי להערכתי זה מקור הטעות שטעתה התובעת ש התקשרה עם הנתבע 1 מהעבר השני של קו הטלפון. היא עיינה באתר שתיעד את מלון קריסטל – אלא שלא בכרתים ולא ב יוון אלא בגרמניה. במובן זה טעתה אך לא הוטעתה , לא בחנה ולא חזרה ובחנה וגם לא בחנה את שוברי האירוח שנשלחו אליה מהם הייתה אמורה ללמוד כי הזמינה חדרים במלון –אאוט אוף דה בלו אגף קריסטל - לא בגרמניה אלא בכרתים .

סיכום
לעניין תנאי האירוח והחדרים שקיבלו התובעים בפועל – מסקנתי היא כי התובעים , לא הרימו את נטל ההוכחה ,לא הציגו בפני ראייה שתעיד כי החדרים שקיבלו בפועל לא היו באגף קריסטל של המלון או כי לא היו ראויים למגורים כטענתם לא כל שהן לעניין טענתם בהתייחס לתנאי האירוח – "הכו ל כלול".

לעניין זה אני מקבלת את עדותו של אריאל אטיאס מנכל הנתבעת 2 על פיה במלון OUT OF THE BLUE ישנם מספר אגפים. אגף קריסטל הוא במבנה נפרד עם סוג חדרים וחדר אוכל ותמחור נפרד – ע מ' 13 שורות 4 ואילך. אריאל אטיאס גם אישר שבמלון 5 רמות אירוח / חדרים שונות. כן אישר שאגף קריסטל הוא אגף איכותי אך לא האיכותי ביותר. באשר לאגף האיכותי ביותר שכונה אקסלוסיב הבהיר בסעיף 6 לתצהירו כי אגף זה אינו משווק כלל לא על ידי הנתבעת 2 ולא על ידי הסיטונאי – חברת השטיח המעופף. עוד הבהיר בעדותו – ע מ' 24 שו' 10 כי עלות חדרים באגף אקסלוסיב היא פי 4 מע לות החדרים שהוזמנו עבור התובעים. עדותו זו לא נ סתרה גם לא בשתי ישיבות ההוכחות שהתקיימו בפני.

התוצאה היא שדין התביעה להידחות. התובעים לא הרימו הנטל להוכיח את טענתם העיקרית למצג שווא על ידי הנתבע 1 שבהסתמך עליו התקשרו עם הנתבעת 2, הזמינו חופשה ושילמו תמורתה. התובעים גם לא הרימו את הנטל להוכיח כי רמת האירוח, החדרים והמזון הייתה ירודה או בשפת ה תובעת 1 "לא ראויה".

מאידך נוכחתי כי הנתבעים באמצעות הנתבע 1, שיווקו לתובעים באמצעות התובעת 1 חופשה באגף בו שוכנו בפועל על פי שוברי האירוח שהוזמנו עבורם וביתר הדגשה על פי התמורה הראויה לחופשה זו . בעניין זה מקבלת את עדותו של מנכ "ל הנתבעת 2 שלא נסתרה על פיה שהות באגף אקסלוסיב לשם קיוותה או הבינה התובעת כי הזמינה החופשה – עלותה פי 4.

משנדחתה התביעה , מחייבת את כל אחד מהתובעים בהוצאות הנתבעת בסך של 4,095 ₪. אעיר כי אני בהחלט ערה לכך שהתובעים הם 3 זוגות. אלא שלמניעת אי בהירות ואף עיוות דין אפשרי ,מחייבת את כל אחד מהתובעים בנפרד, בהוצאות הנתבעים ובגי ן התביעה שהגיש הוא כנגד הנתבעים.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין בדואר אל באי כח הצדדים

ניתן היום, כ"ג תמוז תש"פ, 15 יולי 2020, בהעדר הצדדים.