הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 16931-03-20

לפני כבוד הרשמת קרן כ"ץ

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעת:
עיריית תל אביב יפו

החלטה

בשל הפער בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים, החלטתי למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, כאשר כל צד שומר על חוות הדעת מטעמו.
אני ממנה בזה את ד"ר ביין אברהם כמו מחה רפואי בתחום האורתופדיה בתיק זה.
הנחיות והוראות בכל הנוגע למינוי זה יקבל המומחה מבית המשפט בלבד, ולא מהצדדים או מבאי כוחם. במידת הצורך יפנה המומחה לבית המשפט בבקשה לקבלת הוראות. את חוות הדעת ישלח המומחה לבית המשפט ולבאי כוח הצדדים.
המומחה יקבע ממצאים רפואיים לגבי מצבו הרפואי של התובע, בעקבות האירוע מושא התביעה, ובמיוחד יחווה דעתו בכל עניין ששנוי במחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים, ובשאלות הבאות:
א. האם נגרמה לתובע נכות זמנית או צמיתה עקב האירוע, ואם כן לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות?
ב. האם צפויה החמרה במצב התובע בעתיד?
ג. מה הקשר בין המצב הרפואי של התובע לאירוע?
ד. אילו מגבלות תפקודיות נגרמו לתובע כתוצאה מהאירוע, אם בכלל, בשים לב לעבר הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו ?
ה. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד? מה סוג הטיפולים, ומה עלותם המשוערת במחיריהם כיום?
ו. האם נשלל כושר העבודה של התובע באופן חלקי או מלא, עקב האירוע, ולמשך כמה זמן?

2. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובע, לרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים, בתוך 14 יום מהיום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה, בסכום של 5,000 ₪ ומע"מ, ישאו הצדדים בחלקים שווים, בשלב זה, עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה. ב"כ התובע יוודא שהתובע ישלם את חלקו למומחה עובר לבדיקה.
4. המומחהת מתבקש להמציא את חוות דעתו עד ליום 20.2.21 בכפוף לתשלום שכר טרחתו. המומחה יפרט בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפניו.

5. ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחה.

6. לאחר קבלת חוות הדעת אקבע מועדים להגשת תחשיבי נזק.

המזכירות תקבע משימת עיון לקבלת חוות הדעת בסל המשימות.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשפ"א, 16 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.