הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 16862-04-16

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה רשם דורון יעקבי

מבקש

גיא יששכר ראשין

נגד

משיבים

  1. אריה בריט
  2. עמירם בריט

החלטה

מונחת בפני בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה כנגד המשיבים 1ו-2 שעילתה אי תשלום שכ"ט עו"ד .
ביום 7.6.16 הוגשה בקשה לייצוג המשיבים ובקשה בהסכמה למתן ארכה להגשת כתב הגנה.
בו ביום ניתנה החלטה כי כתב הגנה יוגש כאמור בהסכמת הצדדים עד ליום 1.8.16.
ביום 7.8.16 הוגשה בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה ע"י המבקש.
טענת המבקש כי סמך על התחייבות המשיבים לפיה בהתאם להסכם הפשרה שהוגש בבית המשפט המחוזי בת"א ביום 12.4.16 במסגרת תיק 56504-02-16, בקשה למינוי כונס ואכיפת שעבודים שהוגשה כנגד המשיבים, תושהה למשך 90 ימים, במהלכם יתאפשר למשיבים להשלים את התחייבותם בקשר לפרויקט מגורים ומסחר ברח' בית האשל ביפו, ולחילופין אם לא ימלאו את התחייבויותיהם, יוגש כתב הגנה עד ליום 1.8.16.
ביום 17.7.16 הוצא ע"י המבקש "מכתב החרגה" בו הוחרג עיקול שהוטל ע"י המבקש בשטחי המסחר על מנת לאפשר למשיבים לקיים אחר הסכם הפשרה . למבקש נודע כי ניתן צו כינוס על זכויות המשיבים בפרויקט . החלטת בית משפט המחוזי נתנה ביום 17.7.16, אך המבקש לא עודכן לגביה, וכן לא הוגש כתב הגנה בתיק דנן מטעם המשיבים.
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי ומשלא עמדו המשיבים בהסדר הדיוני בתיק אשר מונח בבית המשפט המחוזי, מונה כונס נכסים קבוע על זכויות המשיבים בפרויקט ובית המשפט נעתר לבקשה לאכיפת השעבודים הקשורים לפרויקט בלבד.
טענת המבקש כי לא ניתן צו כלשהו ביחס למשיבים 1 ו-2 אלא על זכויותיהם המשועבדות בפרויקט, ולא הוגשה בקשה לעיכוב הליכים בתיק בעניינם בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי, ולא ניתן צו הקפאת הליכים המתייחס לתביעה דנן. טענת המבקש כי המשיבים אינם נמצאים בהליך של כינוס נכסים כך שלא הייתה כל מניעה כי יוגש כתב הגנה מטעמם.
מנגד, טענת המשיבים כי לא עמדו בהסכם הפשרה בתיק המונח בפני בית המשפט המחוזי ועל כן רוכז כל הפרויקט בידי כונס הנכסים.
לטענתם לא הוגש כתב הגנה מתוך זלזול של המשיבים אלא מכך שהמשיבים סברו כי ניהול התיק יהיה בידי כונס הנכסים כמו יתר הליכים הקשורים לפרויקט.
ב"כ המשיבים שוחח עם המבקש והעלה בפניו כי מעתה עליו לפעול אל מול כונס הנכסים ו כל הקשור בהליך יתנהל על ידי כונס הנכסים.
אני סבור כי מעת שלא קוים הסכם הפשרה ע"י המשיבים ומונה כונס נכסים על זכויותיהם המשועבדות בפרויקט (כאמור לא ניתן צו כינוס נכסים על נכסיהם ואינם מצויים בהליך פש"ר ואין עיכוב הליכים בעניין חובם האישי לנושים) היה עליהם לכל הפחות לעדכן את בימ"ש בדבר מינוי כונס הנכסים הקבוע על זכויותיהם בפרויקט טרם הגשת בקשה למתן פס"ד מטעם המבקש ולהגיש כתב הגנה במועד המוסכם על הצדדים.
לפנים משורת הדין ומאחר ואנו מצויים בתקופת פגרת הקיץ לצורך ייעול ההליך דנן אני מורה כי ככל ולא יוגש כתב הגנה מטעם המשיבים בתוך 10 ימים מהיום ו/או לא תינתן החלטה אחרת של בימ"ש המחוזי המורה על עיכוב/הקפאת הליכים בתיק דנן-אדרש לבקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה.
ימי הפגרה יובאו במניין הימים.
המזכירות תשלח החלטתי לב"כ הצדדים באמצעות הפקס וכן לכונס הנכסים ,עו"ד רונן מטרי (מס' פקס-03-XXXX009), ולתיק בימ"ש המחוזי ת"א שמס' 56504-02-16.
לצדדים תהא שמורה הזכות לטעון לעניין ההוצאות בסיום הליכים בתיק העיקרי.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ו, 10 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.