הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 16451-07-19

מספר בקשה: 3
לפני כבוד השופטת הדס פלד

המבקשים:

  1. הוצאת המרכז ללימוד הקבלה (1994) בע"מ
  2. דובי רוטמן

נגד

המשיב:
איתמר צוירין

החלטה

1. זוהי החלטה בבקשת הנתבע 2 (להלן: "המבקש"), לדחייה או מחיקה של התובענה על הסף, מכח תקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.

2. בכתב התביעה הנסמך על טופס הזמנת שירותי תיווך (נספח 1), נטען כי המבקש המשמש כמנכ"ל החברה הנתבעת 1 הזמין מהמשיב שרותי תיווך בגין נכס בבעלות הנתבעת ברח' בן עמי מספר 14 בת"א (להלן: "טופס ההזמנה","ה חברה", ו"הנכס" בהתאמה)), זאת בתמורה בשיעור 1.5% משווי העסקה בתוספת מע"מ.

3. בטופס ההזמנה רשומים כמזמיני השרות, הן חברה והן המבקש.

4. המבקש טוען להעדר יריבות בינו לבין המשיב, לטענתו פעל במסגרת תפקידו כמנהל שכיר, מעולם לא הציג עצמו כמי ששוכר את שירותי המשיב באופן אישי, אלא כמי שפועל בשם החברה. מזמינת השירות הינה ה חברה בלבד ואף המשיב אינו סותר זאת בכתב התביעה.

5. המשיב חוזר על טענתו לקיומו של קשר חוזי ישיר בינו לבין המבקש. המשיב טוען בתשובתו בנוסף , לאחריות אישית של המבקש כאורגן החברה, מאחר ובהתנהגותו מתקיימים היסודות הנדרשים לגיבוש אחריות שבגינה הפרה החברה את התחייבויותיה היסודיות. טענה זו לא מופיעה בכתב התביעה.

6. הלכה היא כי מחיקה או דחיית תובענה על הסף, הינם אמצעים שיש להמנע מהם ולעולם עדיף פתרון ענייני של המחלוקת לגופא (ע"א 693/83 שמעון שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב-יפו, מ(2) 668, רע"א 6733/13 פקיד הסדר מקרקעין נ' עו"ד ערן אבולוף (5.11.2013)). כן נקבע כי יש לנהוג זהירות רבה בבקשה לסילוק על הסף ולהיעתר לה במקרים יוצאי דופן (ע"א 7218/10 יוסף שיליאן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (‏29.1.2012)).

7. לבחינת השאלה אם אכן אין בכתב התביעה כדי לגלות עילה, יש לבחון האם כתב התביעה על פי נוסחו ולאור האמור בו מגלה עילה שפניה אל הנתבע (רע"א 5695/06 סייף נ' מרעי (פורסם בנבו, 21.9.2009), ע"א 280/84 עפרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(3) 358 (1986)). בסעיף 2 לכתב התביעה צוין כי "הנתבע 2 משמש כמנכ"ל הנתבעת והוא אשר הזמין ורכש בשמה מאת התובע שירותי תיווך בגין נכס בבעלות הנתבעת 1". בסעיף 3 לכתב התביעה צוין כי המבקש הזמין מהמשיב שירותי תיווך.

8. אכן בעלת הנכס הינה החברה. אולם, כלל ידוע הוא שאין לדחות תביעה על הסף, אלא אם מתברר לבית המשפט שאין כל סיכוי של ממש לתובע להצליח בתביעתו ושבבירור סיכוי זה יש לצאת מתוך הנחה, שכל העובדות שפורטו בכתב התביעה הן נכונות (ע"א 501/74 ספיד מנתבים נ' עמר, פד"י כ"ט (1) 673, 674 (1975)). בשלב זה, אין צורך לבחון את ראיות התביעה. הנזק שיגרם לתובע בכך שלא תינתן לו ההזדמנות להוכיח תביעתו גדול מהנזק של הנתבע לו תדחה התובענה – אשר ניתן לפצותו בהוצאות. כך למשל נפסק ברע"א 8076/16 ‏ יוסף בטאט נ' דיור ב.פ בע"מ (‏5.2.2017):" לא נראה כי דחיית הבקשה לסילוק על הסף משפיעה באופן ממשי על זכויות הצדדים או גורמת נזק של ממש שאינו ניתן לפיצוי בדמות פסיקת הוצאות או כל סעד אחר" (רע"א 8946/12 חברת נמל חיפה בע"מ נ' בתי זיקוק נפט בע"מ, פסקה 6 (21.3.2013)). 

9. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תש"פ, 23 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.