הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 15988-11-18

לפני כבוד השופט טל חבקין

התובעים:

  1. אסתר קפואה
  2. עפרה קפואה מלצר

בעצמה
3. אודליה דוד
4. סיזי בים
5. יוסף קפואה
ע"י ב"כ עו"ד לירז אהרון

נגד

הנתבעים:

  1. שלום שטיין
  2. ליאור ראובני

ע"י ב"כ עו"ד שלמה אשורי

החלטה

1. בהמשך לתצהיר שהוגש, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את השמאי מר זיו ולכינסקי (להלן: " המומחה"). לנוחות הצדדים להלן פרטיו: רח' תנועת המרי 3, רמת גן; 03-XXXX573.

2. לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים, כאשר שאלת ההוצאות תיקבע בסופו של ההליך ובהתאם לתוצאותיו. שכר הטרחה ישולם תוך 14 ימים מעת דרישת המומחה.

3. לאחר שיעיין בתצהיר שמקיים את צו החשבונות ופירוט הנתבעים את ההשקעות שביצעו בנכס (לרבות צירוף קבלות , ככל שישנן, פירוט בעל פה של ההשקעות שבוצעו ומתי ו תצלומים של לפני ואחרי), וכן בכתבי הטענות ובכל חומר נוסף שיבקש, המומחה יעריך את שווי ההשבחה בהתאם למכלול הנתונים, ככל שיש השבחה. למען הסר ספק, מדובר בהשבחה אובייקטיבית בדמות מחוברים. חוות הדעת של המומחה תוגש תוך 60 יום ממועד קבלת המינוי. המומחה ייפגש עם הצדדים בנכס, ישמע מהם כל טענה ויקבל כל מסמך, עם העתק לצד שכנגד, ויערוך פרוטוקול שישקף את עיקרי הטענות.

4. המומחה יישום גם את שווי דמי השימוש הראויים מיום 1.3.2015 עד מועד הגשת התביעה. טענות ההגנה לפיהן יש לראות את הנתבע 2 כדייר מוגן בנכס, שמורות לה במלואן, והן יתבררו במסגרת הוכחות ככל שיהיה בכך צורך. ככל שייקבע שמדובר בדיירות מוגנת, הרי שדמי השכירות ידועים. ככל שייקבע שמדובר בדמי שכירות חופשית, הנתון שיקבע המומחה ישמש בהמשך כפוף כמובן לזכות לחקור אותו.

5. המומחה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך.

6. המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי וזאת עד ליום 1.7.2019.

7. יובא לעיוני ביום 2.7.2019 לבדיקת הודעת המומחה.

8. המזכירות תמציא החלטה זו למומחה לאלתר ולב"כ הצדדים שיהיו אחראים גם הם על המצאת החלטת המינוי למומחה.

ניתנה היום, ט' באייר התשע"ט, 14 במאי 2019, בהעדר הצדדים.