הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 15790-01-19

מספר בקשה: 14
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשת:
פ.ג. תמיר שווקים פיננסיים בע"מ

נגד

המשיבה:
גיל ורדי סוכנות לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הגדלת סכום התביעה מסכום של 121,990 ש"ח לסכום של 182,226 ש"ח. הנימוק להגשת הבקשה הוא תחשיב שערכה המבקשת בנוגע לסכום התביעה על בסיס מסמכים שנמסרו לידיה במסגרת הליכי גילוי מסמכים.

המבקשת הודיעה על כוונתה לתקן את כתב התביעה במהלך ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 18/12/2019.

התביעה הוגשה בגין אי תשלום שכרה של המבקשת בעבור שירות לבדיקת עמלות שסיפקה המבקשת למשיבה. שכר המבקשת על פי ההסכם נקבע כאחוז מסוים מתוך הסכומים שתקבל המשיבה בעקבות הבדיקה.

המשיבה מתנגדת לבקשה מהטעם שהתצהיר שצורף אינו עונה על הדרישה בתקנות סדר הדין האזרחי. עוד נטען שהמבקשת לא עמדה בנטל הנדרש כדי לבסס את התביעה במסגרת כתב התביעה המתוקן. נטען כי חוות הדעת שצורפה לבקשה אינה כוללת הסברים לגבי אופן חישוב סכום התביעה. טענה נוספת היא שהמבקשת הציגה סכומים באופן שיש בו כדי להטעות את בית המשפט ובכך מעיד על חוסר תום לב של המבקשת. כמו כן נטען שהיה על המבקשת להגיש בקשתה במועד מוקדם יותר ובטרם התקיימה ישיבת קדם המשפט שכן מסמכים אלו נמסרו לה כבר במסגרת הליכי גילוי המסמכים.

אציין כי טענות רבות שהעלתה המשיבה נוגעות לגופה של התביעה ולא לעצם התיקון שהתבקש ברם במסגרת דיון בבקשה לתיקון כתב תביעה אין מקום לדון בתביעה עצמה וממילא איני נדרשת לטענות.

לא מצאתי ממש בטענה כי יש לדחות את הבקשה מאחר שהתצהיר שהוגש אינו עונה לדרישה על פי תקנות סדר הדין האזרחי וזאת מאחר שהתיקון מתבסס על תחשיב שנערך על ידי המבקשת ובמסגרת התצהיר ניתן פירוט בעניין זה.

אשר למועד הגשת הבקשה, ההליך עודנו מצוי בשלב מקדמי וכאמור הבקשה עלתה לראשונה במסגרת ישיבת קדם המשפט ולכן גם טענה זו של המשיבה דינה להידחות, אף שמצופה היה מהמבקשת להגיש את הבקשה בסמוך למועד שבו קיבלה לידיה את המסמכים במסגרת גילוי המסמכים שבאמצעותם נערך חישוב של סכום התביעה.

גישת בתי המשפט במתן רשות לתיקון כתבי טענות היא גישה ליברלית ובייחוד כאשר ההליך מצוי בשלביו הראשונים שכן מטרת התיקון היא שבפני בית המשפט יעמדו השאלות שבאמת דרושות להכרעה ותיקון סכום תביעה הוא בגדר תיקון נדרש על מנת שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות אלו.

לסיכום אני מתירה את תיקון כתב התביעה בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסכום של 1,500 ש"ח.

המבקשת תמציא לבית המשפט ולמשיבה עותק מכתב התביעה המתוקן תוך 7 ימים וכן תסדיר את תשלום האגרה בהתאם לסכום בכתב התביעה המתוקן.

כתב הגנה מתוקן וכתב תשובה מתוקן יוגשו בהתאם למועדים הקבועים בתקנות.

התיק יקבע לתזכורת ליום 15/7/2020.

ניתנה היום, י"ט אייר תש"פ, 13 מאי 2020, בהעדר הצדדים.