הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 15634-06-16

לפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא אפרת אור- אליאס

התובעת
פלונית

נגד

הנתבעים

  1. עיריית תל אביב-יפו
  2. משרד החינוך
  3. יובל חינוך בע"מ

נגד

הצדדים השלישים

  1. מדרשת חברון
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  3. אתגר פלוס בע"מ
  4. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מהיום, הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים כדלקמן:

תביעה עד ליום 24.10.2019.
הגנה עד ליום 14.11.2019.
הצדדים השלישיים עד ליום 5.12.2019.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים, לרבות חוות דעת, כשהם ממוספרים באורח רציף.

לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים.

בקשות לקבלת תעודות עובד ציבור יוגשו עד ליום 24.10.2019.

יש לפרט זהות עדים שלא ניתן להגיש תצהיריהם ולהגיש בקשה לזימונם, כולל תמצית עדותם הצפויה ותצהיר תומך.

חוות דעת מומחים יוגשו ללא חקירה נגדית, זולת אם הודיעו הצדדים בהתאם לדין ובמסגרת תצהיריהם על כוונה לחקור מומחים כנדרש בדין.

בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי בית-דין ולתקנות סדר הדין האזרחי  - בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות.

צד שלא יגיש תצהיריו ומוצגיו במועד יחשב כמי שויתר על הגשתם.

לכל היותר עד יום הגשת התצהירים והמוצגים – יועבר עותק מהם לצד השני.

תזכורת פנימית ליום 25.10.2019.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.