הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13976-03-17

לפני כבוד השופט רונן אילן

התובע:

יניב אינסל
ע"י עו"ד ערן לב

נגד

הנתבע:

עמיר חדד
ע"י עו"ד רון לוינטל

פסק דין
התובע הגיש תובענה בסך של 600,000 ₪, בטענה להוצאת לשון הרע.
במוקד טענות התובע, התכתבות של הנתבע בשורת מסרונים עם דיירת בבניין שברח' מכבי 9, תל אביב, התכתבות שנעשתה במהלך דצמבר 2016 ועל רקע מגעים לביצוע פרויקט בנייה לפי תמ"א 38 בבניין. בהתכתבות זו, כך טוען התובע, בצע הנתבע כלפיו עוולה של הוצאת לשון הרע.
בדיון שהתקיים בפני הושג בין הצדדים הסדר, כמפורט בפרוטוקול הדיון, על פיו, בין השאר, הסמיכוני הצדדים לפסוק בתובענה ובסכסוך על דרך הפשרה ועל פי שיקול דעתי, ללא הנמקה, בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. עוד הסכימו הצדדים כי בפסק הדין יקבע נוסח ההתנצלות שיתנצל הנתבע, וכי סכום הפיצוי לא יעלה על 40,000 ₪.
על סמך כל החומר שלפני, תוך שאני נותן משקל להסכמה בין הצדדים, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, אני פוסק כדלהלן:
אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכום של 20,000 ₪.
אני מחייב את הנתבע לשלוח הודעת ווטס-אפ לאותו "צד ג'" עימו נערכו ההתכתבויות נשוא התביעה (כאמור בהודאת הנתבע בסעיף 4 בכתב הגנה) בנוסח הבא:
במהלך חילופי ההודעות ביננו במהלך דצמבר 2016, ייחסתי לעו"ד יניב אינסל התנהגות לא ראויה בשירות המקצועי שהעניק לדיירי הבניין, ואף עשיתי שימוש בביטויי גנאי כלפי עו"ד אינסל. אבקש להביע בפני עו"ד אינסל, באמצעות הודעה זו, את התנצלותי על הדברים שנכתבו.
אבקש להבהיר שאין בביקורת שהייתה לי כלפי עו"ד אינסל כדי להטיל רבב במיומנותו, בנאמנותו ללקוחותיו או במקצועיותו. ככל שהשתמע אחרת מהדברים שכתבתי, אני חוזר בי מהדברים ומתנצל עליהם.
הודעה בנוסח האמור תועבר לצד ג', בצירוף העתק לתובע, בתוך 7 ימים מיום מסירת פסק הדין. היה ולא תועבר ההודעה כאמור, ישלם הנתבע לתובע בנוסף לסכום שנקבע, סך של 10,000 ₪ נוספים.
הסכומים האמורים ישול מו בתוך 30 יום מיום מסירת פסק הדין , שאם לא כן יתווספו ל הם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל .
האגרה תוחזר לתובע, באמצעות העברתה לב"כ התובע, בכפוף לתקנות.
ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ח, 12 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.