הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13927-04-20

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע
פלוני (נ.ה)
ע"י ב"כ עו"ד פוקס

נגד

הנתבעת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סבירסקי

החלטה

התובע הגיש נגד הנתבעת תביעה כספית לקבלת פנסיית נכות, וזאת על יסוד קרן פנסיה (הכוללת כיסוי בגין אובדן כושר עבודה) שנערכה לו עת עבד אצל מעסיקתו 'המאפייה של אורי בע"מ'.

בכתב הגנתה, הנתבעת טענה כי לבית משפט זה אין סמכות עניינית לדון בתביעה. מאוחר יותר הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להעביר את התיק לבית הדין לעבודה.

ואכן –

1. סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 קובע את סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה כדלקמן:

"(א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
...
תובענות של חברים או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעסיקים או חליפיהם הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעסיקים לקופות, לפי הענין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עבודה;" (ההדגשות אינן במקור).

קופת גמל מוגדרת בסעיף 1 ל חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958 כך:

"קופת גמל" – קופת חולים, קופת תגמולים, קרן פנסיה או ביטוח או קרן או קופה כיוצא באלה שהעובד חבר בה, או קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה שהמעסיק והעובד או המעסיק בלבד חייבים לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, או מכוח חוזה עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעסיק שניתנה להם הסכמת קופת הגמל וכן קופת גמל כאמור שמטרתה ביטוח העובד ושאיריו שהעובד בלבד חייב לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה או תאגיד ששר העבודה אישר תשלום לו לענין סעיף 14 ל חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963; "

2. הנתבעת היא "קופת גמל" כמשמעה בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 (דב"ע נו/6-10 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' אנוך, פד"ע לב 629, 636 (1997)).

3. הסמכות העניינית לדון בנושאי ביטחון סוציאלי, כגון התדיינות בין מבוטח לבין קופת הגמל, היא לבית הדין לעבודה, מבלי לנסות ולסווג, כפי שהיה בעבר, את אופי המחלוקת. על כן, בין אם המחלוקת היא ביטוחית-מסחרית ובין אם היא בעלת אופי סוציאלי במישרין – הסמכות היא לבית הדין לעבודה (רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית (2016)).

4. על כן, מכוח סמכותי שלפי סעיף 79(א) ל חוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984, אני מורה על העברת התיק לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

5129המזכירות תפעל להעברת התיק לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תש"פ, 18 יולי 2020, בהעדר הצדדים.