הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13643-06-17

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בשם התובע: עו"ד אבשלום מחיוט ועו"ד עמית ביר
בשם הנתבעת: עו"ד ניסן גיצה

החלטה

לעת הפנייה למלאכת כתיבת פסק הדין, מצאתי כי יש צורך בריכוז סדור של כלל המסמכים המשמשים את הצדדים בטיעוניהם. אף שלעת החלטתי בתום הדיון לא חייבתי את הצדדים לצרף לסיכומיהם את מלוא המסמכים, הרי שבתום העיון בסיכומים עולה כי ההסתפקות בהפנייה למסמכים אינה מאפשרת את בדיקת טענותיהם של הצדדים באורח סדור. ברקע האמור, דומה, אותו איסוף מידע שנעשה לאורך ההליך לקיטועין, עם הצטברות נתונים טרם ולאחר הקד"מ, חלקו בהליכי גילוי המסמכים שבין הצדדים בלבד, כמו גם במהלך ההוכחות עצמן. במצב דברים זה, על מנת להבטיח את אפשרות בדיקת טענות הצדדים כדבעי לשם עשיית הצדק, אבקש מן הצדדים את ריכוז המסמכים כך: ב"כ הנתבעת, באופן מתואם עם ב"כ התובע, ימציא עותק מודפס (ניתן גם דו-צדי לחסכון בנייר) של המסמכים הבאים, הכל כמובן ככל שהם מהווים חלק מן התיק וגולו כדין במהלכו:

(1) גיליונות הנוכחות בחברת ואלוקס פיורדיגיטל, ערוכים כרונולוגית;
(2) תלושי השכר משנת 2015 ועד לאחרון התלושים שהצטברו, ערוכים כרונולוגית;
(3) התיק הרפואי הנוגע לתאונה משנת 2015;
(4) אישורי מחלה וכל מסמך הנוגע להיעדרויות התובע מעבודתו, לרבות המסמכים מחודש יוני 2019 שנזכרו בדיון;
(5) המסמכים שמילא התובע עם קבלתו לעבודה בחברת ואלוקס פיורדיגיטל, כנזכר בדיון ;
(6) כל התמונות שהוצגו לעדים .

את העותק המודפס יש להמציא, כאשר הוא מדוגל ומסומן, למזכירות, זאת לשם העלאתו ללשכתי. המזכירות תקפיד להעבירו במישרין ללשכה, בלא צורך בסריקתו החיצונית תחילה. ככל שאין קושי, ובשים לב לתקופת החגים, יתבקש להמציא עד ליום 18.10.2020.

התודה לב"כ הצדדים והסליחה עם התובע, שהשלמת פסק הדין בעניינו תתארך עוד קמעה.

תזכורת פנימית להשלמת הסיכומים כאמור, ליום 20.10.2020.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"א, 21 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.