הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13618-09-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת בת"א 13618-09-17 הנתבעת בת"א 32076-01-18 :
טופ ר.פ.מ. בע"מ

נגד

הנתבע בת"א 13618-09-17
התובע בת"א 32076-01-18:
יוסף אלחדף

בשם ה תובעת בת"א 13618-09-17 הנתבעת בת"א 32076-01-18:
עו"ד שחר בוטון
בשם ה נתבע בת"א 13618-09-17
התובע בת"א 32076-01-18:
עו"ד ברוך טולידאנו

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה לפסילתו של המומחה שמונה מטעמו של בית המשפט ובתשובתו של המומחה , לא מצאתי מקום לשנות מהחלטתי הקודמת בעניין זה ואפרט להלן.

2. לבחינתן של הסוגיות שמומחיות מונה המהנדס ושמאי הרכב שמואל אביעד כ מומחה מטעמו של בית המשפט . הנתבע מר יוסף אלחדף ביקש לשנות את זהותו של מומחה זה. הוא הסביר שבעבר, בפרשה אחרת, נתן המומחה אביעד חוות דעת הנדסית, לעד מטעם ההגנה בתובענה זו, מר דוד ברוך. לגרסתו, בעטייה של אותה חוות הדעת קיימים יחסים קשים בין ברוך לבין המומחה. כמו כן, סביב חוות הדעת האמורה נוצר עימות של ממש בין עורך הדין ברוך טולדאנו, ששימש כבא כוח בפרשה הקודמת ובא כוחו של אלחדף בתובענה דכאן. לטענתו של אלחדף, המומחה אביעד לא יהא נטול פניות בתובענה זו ולכל הפחות קיים חשש כי חוות דעתו תהא מוטה בשל אותה הפרשה.

המומחה אביעד השיב והסביר שאכן נתן בעבר חוות דעת לברוך. עם זאת לא היה כל עימות אודותיה וברוך אף הגיש אותה לבית המשפט בתמיכה לטענותיו באותו הליך. ככל שידוע למומחה, בסופו של דבר אותה תובענה נדחתה. הוא הוסיף כי ברוך לא הסדיר את שכר טרחתו, בגין חוות הדעת האמורה , ב נימוק שאינו יכול לשלם בשל חדלון פירעון של בית העסק שלו. בנסיבות אלה, פירט המומחה, הוא נאלץ לוותר על שכר טרחתו.

התובעת מצידה הודיעה כי אינה רואה עילה ממשית לפסילתו של המומחה וביקשה לאשר את המינוי. הנתבע נותר בעמדתו לפיה המומחה לא ייפעל באופן נטול פניות והוסיף שהוא אף לא מחזיק במומחיות הנדרשת לענייננו והיא מומחיות ברכבי שטח.

3. במינויו של מומחה מטעמו של בית המשפט קמה חזקה ו לפיה מומחה כאמור , יפעל באופן מקצועי, אובייקטיבי ויעשה את מלאכתו נאמנה (רע"א 1548/06 אטיאס נ' בלכנר, בפסקה השנייה להחלטתו של כבוד השופט אליעזר ריבלין (פורסם באתר הרשות השופטת, 20.4.2006) ). נוכח התפקיד של מומחה כזה, מוטלות עליו חובות לנהוג באובייקטיביות, באופן שהדבר גם ייראה ( רע"א 5611/07 פישר לינצקי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י (פורסם באתר הרשות השופטת, 21.10.2007) ). עילה לפסילתו של מומחה שמינה בית המשפט עשויה לקום רק באותם מקרים שבהם מתקיים חשש ממשי לפגיעה בזכותו של מי מהצדדים להליך.

4. בענייננו, לא מצאתי כי החזקה האמורה, באשר להתנהלות המומחה, נסתרה. ראשית מכיוון שלא צוין על קשר קודם כלשהו בין המומחה לבין מי מהצדדים לתובענה. שנית, מקובלים עליי דבריו של המומחה גם ביחס ליחסיו עם העד מטעמו של הנתבע, ברוך. שלישית, איני סבור שחקירה של מומחה על דוכן העדים, שבוצעה בידיו של עורך דין מיומן וברי לכל כי כזו נועדה לסייע ללקוחו ולייצגו באופן המיטיב ביותר, היא שתוליד תוביל למשוא פנים כלפי צד שהמומחה כלל אל הכיר קודם לכן. מכל האמור איני סבור שזהו אותו מקרה חריג המצדיק לפסול את המומחה שמונה.

לפיכך, מינויו של המומחה אביעד נותר על כנו. אך מובן שלכל אחד מהצדדים הזכות לחקור את המומחה בחקירה נגדית, לכשיבשיל לכך ההליך . המומחה יפעל כאמור בהחלטתי מיום 10.2.2020.

ניתנה היום, ב' באב התש"ף, 23 ביולי 2020, שלא במעמד-הצדדים.