הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13454-11-17

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובע:
רועי כהן

נגד

הנתבעת:
מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בבית משפט זה מתנהלת תכנית לפישור בתיקים התלויים ועומדים, לפני שופט אשר אינו דן בתיק.
במסגרת זו יהיה בידי הצדדים לבחון עם המותב המפשר, אפשרויות לסיום ההליך שלא בדרך של מיצויו בדיון הוכחות ובלא צורך בהשקעת המשאבים הכרוכים בניהול ההליך עד תום.

בחירת מתווה חלופי לסיום ההליך תיעשה רק ככל שתבוא על כך הסכמת הצדדים.
ככל שבמסגרת ישיבת פישור זו לא יגיעו הצדדים לכלל הסכמה, לא יועברו חילופי הדברים לידיעת המותב שלפניו מתבררת התביעה.

יודגש, כי אין המדובר בחובה, כי אם באפשרות המוצעת לצדדים – שאיננה כרוכה בעלות כספית – וכי הסכמת הצדדים היא תנאי להליך הפישור ולכל שלב בו.

לישיבה שכזו על בעלי הדין להתייצב בעצמם (או במקרה של תאגיד – נציג בקיא ומסמך), בנוסף לבאי כוחם.

ב"כ הצדדים יודיעו את עמדתם ביחס לאפשרות זו בתוך 7 ימים.

תז"פ להודעת הצדדים ליום: 1.9.21.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.