הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 11709-01-18

מספר בקשה: 6
לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעות :

  1. דלתות גאש בע"מ
  2. מדינת ישראל - משרד החינוך

החלטה

לפני בקשת הנתבעת-1, להורות על מחיקת התובענה נגדה על הסף ובמקביל בקשת התובעת להורות על תיקון כתב התביעה, כך שבמקום השם שניתן לנתבעת-1, ירשם "גאש המרכז הישראלי לדלתות בע"מ", כן מבקשת התובעת להוסיף נתבעת נוספת "גאש אחזקות ומנעולים 1999 בע"מ".
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, באתי לידי מסקנה, כי נכון לאפשר לתובעת לתקן את כתב התביעה, בכפוף לכך שטענות הנתבעת שמבוקש להוסיפה, לרבות טענת ההתיישנות תעמודנה לה בהמשך ההליך.
תמצית העובדות וטענות הצדדים
תביעה זו עניינה נזקי גוף שנגרמו לתובעת, מורה במקצועה, אשר ביקשה להיכנס לכיתה, בעת שדלת הכתה תוקנה באמצעות הלחמה. לטענת התובעת, העובד שעסק בעבודות ההחלמה במקום אישר לתובעת לעבור, ואולם בשעה שעברה נפגעה בעינה. האירוע התרחש בתאריך 10/1/2011.
התביעה הוגשה בתאריך 5/1/2018, בין היתר, נגד הנתבעת-1, שהתובעת כינתה אותה בכתב התביעה "דלתות גאש בע"מ", כאשר לטענת התובעת הנתבעת-1, היא זו שביצעה את העבודה במקום.
הנתבעת-1 לא הגישה כתב הגנה וחרף זאת הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף. בבקשה נטען, כי בכתב התביעה לא צוין מספר ח.פ. של החברה וכי כתב התביעה הומצא לכתובת אשר שוכנות בו מס פר חברות ובין היתר חברות הנושאות בשמן את השם גאש באופן חלקי – קיימת "חברת גאש אחזקות ומנעולים 1999 בע"מ" ו "גאש המרכז הישראלי לדלתות".
הנתבעת-1 הוסיפה, כי עם קבלת כתב התביעה, "גאש אחזקות ומנעולים" הפעילה את הפוליסה אצל המבטחת והתיק הועבר לבאי כוחה על מנת לבדוק את הכיסוי והנסיבות. בירור הפרטים העלה כי אין כל אישיות משפטית בשם " דלתות גאש בע"מ" שהיא הנתבעת מס' 1 ולא ברור כנגד איזה גורם מחברת גאש השונות מופנית התביעה, כאשר התובעת לא צירפה כל ראיה למעורבות חברת דלתות גאש בע"מ ו/או לא ציינה מס' ח.פ.. בבקשה הוסף , כי שתי החברות אינן יודעות באם בוצעו עבודות על ידן במועד האירוע ו/או אינן מכירות את האירוע הנטען והמוכחש כשלעצמו. משכך וכאשר התביעה הוגשה נגד גורם שאינו קיים, התבקשה מחיקתה על הסף.
הנתבעת מדגישה שעל התובעת היה לדאוג לברר את העובדות בטרם הגשת כתב התביעה ובוודאי שלא יכולה לעמוד על תביעה נגד גורם שאיננו בגדר אישיות משפטית.
מוסיפה עוד הנתבעת, כי התביעה כבר התיישנה ומשכך, ככל שתצליח התובעת לאתר את הגורם הנכון שעבד במקום, הרי שתביעתה נגד גורם תיאורטי זה התיישנה במידה והתובעת תבקש לתקן את תביעתה.
באת כוח הנתבעת הדגישה, כי לא נעלם מעיניה שהבקשה מוגשת בשם אישיות משפטית שאינה קיימת והיא מוגשת למען הזהירות.
בתגובתה השיבה התובעת, כי הנתבעת אינה " דלתות גאש בע"מ", כי אם "גאש המרכז הישראלי לדלתות בע"מ" וב"כ התובעת התנצל בהקשר זה על כי לא עדכן את כותרת התביעה לאחר שמצא נתבעת אחרת. עם זאת ביקש ב"כ התובעת לצרף כנתבעת נוספת את "גאש אחזקות ומנעולים (1999) בע"מ ח.פ. 512861089", כאשר מבקשת הנתבעות למד שזו החברה בעלת הפוליסה.
אשר לטענת התיישנות ציינה התובעת, כי טענה זו אין לה על מה שתסמוך, שכן אין המדובר בתיקון העילה המקורית של התביעה והפנתה לפסיקה הקובעת לטעמה מגמה הליברלית בנוגע לתיקון כתבי טענות. מהפסיקה מבקשת התובעת ללמוד שניתן לתקן אף בחלוף תקופת ההתיישנות את כתב התביעה ובלבד שתשמר העילה ומאחר שלא הוספו מעשים אלא הכל סובב סביב אותו אירוע תאונה, כאשר קיימות מספר חברות עם שם דומה, נכון יהא לקבל את הבקשה על דרך הוספת נתבעת.
בתגובה לטענות התובעת, עמדתה הנתבעת על כך ששני השינויים שמבקשת התובעת, השינוי בשם הנתבעת-1, והוספת נתבעת נוספת באים לאחר תקופת ההתיישנות, כאשר התובעת בחרה להגיש את תביעתה ימים בודדים לפני ההתיישנות וכי למדה על זהות הנתבעת החדשה ("גאש אחזקות ומנעולים בע"מ") מבקשת הנתבעת עצמה ומשכך דין הבקשה לה ידחות, שכן התביעה התיישנה. הנתבעת מדגישה שאין המדובר בתקלה טכנית או טעות סופר, אלא בהוספת חברה חדשה לחלוטין, בעל דין שונה, אישיות משפטית נפרדת וכך הקשר בינה לבין שם הנתבעת המקורית, הינו גאש בשם הא ותו לאו. הנתבעת מוסיפה, כי לא ניתן באמצעות הכנסת מילה אחת נכונה לשם הנתבעת, לחלוש על כל חברה הכוללת את המילה גאש. בנסיבות אלה, ובהעדר עילה המצדיקה לחרוג מתקופת ההתיישנות, אין לטעמה של הנתבעת, עילה לה ידרש לבקשה.
בתשובתה, השיבה התובעת, כי הנתבעת הינה "גאש המרכז הישראלי לדלתות בע"מ" ואת שמה הכירה התובעת נוכח החולצות אותם לבשו עובדיה ובהם הכיתוב " דלתות גאש", לדברי התובעת רק מתגובת הנתבעת הבינה כי "גאש החזקות ומנעולים 1999 בע"מ" היא בעלת הפוליסה ולכן היא מבקשת לצרף אותה. לטענת התובעת, חולצתם של העובדים לא דייקה בשם המפורש, או מאיזה גאש בדיוק הוא מקבל משכורת. לטענת התובעת בנסיבות אלה, כאשר מספר חברות יושבות באותו המקום בדיוק ומן הסתם מנוהלות יחד, ונוכח הליברליות שבצירוף נתבעים מתבקש בית המשפט לצרף את "גאש אחזקות ומנעולים" כנתבעת. התגובה נתמכה בתצהיר התובעת.
הנתבעת עמדה על חקירת התובעת על התצהיר שצורף. בעדותה נשאלה התובעת, אם בשלב כלשהו פנתה לבית הספר על מנת לשאול מי היו אנשי התחזוקה והסבירה, שהרגישה כמו חול כזה בעין, חזרה בחזרה וראתה שהעובד ממשיך לעבוד והייתה זכוכית על הרצפה. לדבריה, ליתר בטחון, צילמה את העובד והיא חושבת שגם לקחה מספר פלאפון אבל לא יודעת. התובעת הוסיפה, שלא שאלה את העובד מאיזה חברה הוא שכן הייתה בהלם. התובעת נשאלה האם ביררה בבית הספר מי החברה שעבדה והשיבה, שמבחינתה המנהלת ומשרד החינוך האם האחראים שכן המנהלת לא שינתה את המערכת. לדבריה לא פנתה לבית הספר לברר מי ביצע את העבודות, כי המנהלת שם רדפה אותה בצורה זוועתית ולא הייתה לה תקשורת איתה, מבחינתה , כאמור, משרד החינוך אחראי.
אחר דברים אלה, השלימה הנתבעת-1, טיעוניה והדגישה שהתובעת לא פעלה לברר מי היא הנתבעת הנכונה והיא עומדת על כך שהתביעה נגדה התיישנה. אשר לנתבעת הנוספת שמבוקש להוסיף "גאש החזקות ומנעולים 1999 בע"מ", הרי שברור שקודם צריך להוסיפה ואחר כך תועלינה הטענות בדבר התיישנות.
אף שהוסבר לצדדים ארוכות, כי מתן הכרעה בעניין לא תקדם את ההליך, שכן הנתבעת הנכונה תחזור כצד שלישי או רביעי, במיוחד כך כאשר לטענת הצד השלישי יש לו שיפוי מלא מן ה נתבעת שעבדה במקום, שני הצדדים עמדו על מתן החלטה בבקשה, משכך אין מנוס.
דיון והכרעה
כמפורט כבר לעיל, בקשת התובעת אוחזת למעשה שתי בקשות, באחת היא מבקשת לתקן את שם הנתבעת, כך שהשם יבטא את השם המדויק של החברה הנתבעת, ובשניה היא מבקשת להוסיף נתבעת נוספת, אשר על פניו היא אישיות משפטית נפרדת.
אין מחלוקת שהאירוע התרחש בתאריך 10/1/2011, ובקשות התובעת באו רק במסגרת תגובתה לבקשה למחיקת התביעה על הסף בתאריך 4/6/18 לאחר חלוף תקופת ההתיישנות, כאשר באשר לבקשה לתקן את שם הנתבעת, התנצל ב"כ התובעת על כך שלא הגיש אותה במועד ובאשר לבקשה להוסיף נתבעת נוספת, הסביר שרק מבקשת הנתבעת למד על קיומה של נתבעת נוספת .
בנסיבות שפורטו ובשים לב לעדותה של התובעת , קשה שלא להתרשם שהתביעה הוגשה בלא לעשות את הבדיקות הנדרשות מי היא בדיוק הנתבעת הרלוונטית, כאשר התובעת הסתמכה על כיתוב הקיים על חולצות של עובדים, מבלי לבדוק את הזהות המדויקת של החברה וכאשר מדובר במידע שסביר שניתן היה להתחקות אחריו, שכן מדובר בתיקון שנעשה במוסד חינוכי שלב טח היו לגביו אסמכתאות.
התובעת מפנה בתגובותיה להלכות הליברליות לעניין תיקון כתב תביעה ואולם בחינת הנושאים העומדים על הפרק מעלה ש לא זו הדרך לבחון את הבקשות. הבקשות מערבות למעשה שני נושאים שונים – האחת עניינה בתיקון פגם בהליך והאחרת עניינה בהוספת בעל דין. ואפרט.
הבקשה לתיקון שם הנתבעת, הינה למעשה בקשה מכוח תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). הקובעת כך:
"בית המשפט רשאי בכל עת לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, וליתן הוראות בדבר הוצאות או בענינים אחרים ככל שייראה לו צודק, וחובה לעשות כל התיקונים הדרושים כדי לברר מה הן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין ...".
תקנה זו הוחלה על תיקון שם בעל דין ונקבע בפסיקה שתיקון כזה אפשרי אף לאחר מתן פסק הדין כאשר הדברים אמורים בשינוי שם ולא בשינוי מהות (ראו לדוגמא רע"א 847/93 הסתדרות המזרחי בא"י נ' מינהל מקרקעי ישראל (13.5.93), רעא ( חי') 10601-05-13 לי יבוא ומסחר בע''מ נ' דוד בכר (24/11/13)).
בענייננו שוכנעתי שמדובר בתיקון שם ולא בתיק בתיקון מהותי, שכן, הלכה למעשה, למזלה של התובעת, מהותית נעשה התיקון כבר בעת הגשת כתב התביעה ועוד בטרם חלוף תקופת ההתיישנות, זאת שעה שכבר בעת הגשת תביעה, זהות הנתבעת בנט המשפט נרשמה כ"גאש המרכז הישראלי לדלתות בע"מ, מספר ח.פ. 511600066" וזאת בשים לב לכך ש בעת פתיחת תיק נעשה ווידוא שהנתבע הוא גוף קיים ומזוהה , כך לגבי אנשים פרטיים המזוהים על ידי ת.ז. ו כך לגבי חברות המזוהות בשמן ובמספר ח.פ..
כך באישור פתיחת התיק ביום הגשת התביעה שהוצא בתאריך 4/1/18 (עוד לפני חלוף תקופת ההתיישנות) נרשמה הנתבעת כ- "גאש המרכז הישראלי לדלתות בע"מ" (המסמך הראשון בתיק הנייר במסמכים הלא מהותיים) , כך גם במסגרת הבקשה לפטור את התובעת מהגשת חוות דעת שהוגשה באותו יום, נרשמה הנתבעת בשם זה, כך נרשם גם בזימון לדיון ובכל ההחלטות במסמך שיצאו בנט המשפט וזאת עוד בטרם התיישנות התביעה .
בנסיבות אלה, תיקון שם הנתבעת נגדה הוגשה התביעה הוא תיקון פורמלי, אין בו כדי להוסיף בעל דין חדש, אלא לדייק בשם בעל דין קיים, ועל כן נכון לאפשר תיקון זה, גם משחלפה תקופת ההתיישנות.
באשר לטענת הנתבעת-1, כי היא לא עבדה במקום, הרי שמדובר בטענה עובדתית אשר דינה להתברר במהלך ניהול ההליך.
העולה מן המקובץ, כי דינה של בקשת הנתבעת-1 לסלק נגדה את התביעה על הסף לה ידחות.
אשר לבקשה להוסיף נתבעת נוספת, הרי שכפי שהסכימה גם באת-כוח הנתבעת-1, דינה של בקשה זו להתברר לאחר שתוסף החברה הנוספת שזהותה נודעה לתובעת לאחר תקופת ההתיישנות בעקבות תגובת הנתבעת-1 וכאשר תידרש הנתבעת הנוספת להג יש כתב הגנה וניתן יהא להיווכח האם זו אכן עומדת על טענת ההתיישנות ומהן טענותיה, שכן נכון לעת הזו הנתבעת הנוספת אינה צד להליך ולא ניתן להחליט מבלי לשמוע את עמדתה .
משכך אני מתירה את תיקון כתב התביעה בכפוף לכך, שכל טענות הנתבעות תשמרנה להן, לרבות טענת ההתיישנות, שבנסיבות לגבי הנתבעת הנוספת הינה טענה לא מבוטלת כלל ועיקר . התובעת תשקול האם אכן היא מבקשת לקיים את ההתדיינות למול הנתבעת הנוספת בשים לב לעדות התובעת, כי לא טרחה בשום שלב לברר את זהות הנתבעת הנכונה מלבד הסתמכות על הכיתוב בחולצות העובדים (וראו בהקשר זה פסק הדין בעניי ן עא 2919/07 מדינת ישראל - הוועדה לאנרגיה אטומית נ' עדנה גיא-ליפל (19/9/2010), לעניין הנטלים המוטלים על התובע לברר את עובדות ונסיבות תביעתו). ככל שתחליט התובעת שברצונה בכל זאת לתקן את כתב התביעה ולקיים את הדיון בעניין ההתיישנות, תעשה כן בתוך 14 יום.
בשולי הדברים אין לי אלא לחזור ולהציע לצדדים בשלב זה ולנסות להגיע להסכמות שייתרו את המשך ההליך, שכן מדובר בתיק שניתן וראוי להגיע בו להסכמות ו ראוי, כי הצדדים ימנעו מהליכים נוספים והמשך ההתדיינות, דבר שרק יגביר ההוצאות של כל אחד מן הצדדים.
על מנת שניתן יהא להתקדם בהליך ינהגו הצדדים כדלקמן:
הנתבעת-1, תגיש כתב הגנה בתוך 21 יום.
המודיעה לצד השלישי תדאג שהצד השלישי יגיש כתב הגנה בתוך 30 יום , שכן הודעה לצד שלישי נמסרה בחודש אפריל 2018 ועד כה לא התבקשה ולא התקבלה ארכה להגשת כתב הגנה, אף שניתן ללמוד מדברי הצדדים שהייתה התדברות ביניהם גם עם הצד השלישי. ככל שהצד השלישי מבקש להגיש בקשות נוספות, לרבות הודעה לצדדים רביעיים, יעשה כן בתוך אותה תקופה.
מוצע לצדדים לשקול הגשת תחשיבי נזק, התובעת בתוך 30 יום, הנתבעות בתוך 30 יום לאחר מכן והצד השלישי בתוך 14 ימים נוספים. במהלך תקופה זו ישלימו הצדדים הליכים מקדמיים ויפעלו כולם לברר ולמצוא אסמכתא לזהות החברה שעבדה במקום ביום האירוע, שכן מדובר בעבודות תחזוקה שנעשו בשטח בית הספר ושאמור להיות להן תיעוד וזאת הגם שחלף פרק זמן לא מבוטל.

בהעדר הסכמות דיוניות או אחרות בין הצדדים, אופן קידום ההליך ידון בקדם המשפט הקבוע.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו חשוון תשע"ט, 04 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.