הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 11619-04-16

לפני
כבוד ה שופטת שרון גלר

התובע:
נסים יונש

נגד

הנתבעים:

  1. אמירי גן יבנה בניה ויזמות בע"מ
  2. עודד תורגמן

החלטה

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 9.1.17, ובהיעדר בקשות ביניים הנוגעות להליכים המקדמיים, ניתן בזה צו להגשת תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים ותיק מוצגים מטעם בעלי הדין, כדלקמן:

תצהירי עדות ראשית מטעם התובע יוגשו עד ליום 15.5.17.

תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 29.6.17.

התצהירים יוחלפו בין הצדדים במסירה אישית ביום הגשתם לתיק בית המשפט. לתצהירים תצורפנה בקשות לזימון עדים, ככל שיהא בהן צורך. בקשות מסוג זה תכלולנה פירוט בדבר המניעה מקבלת תצהיר מאותו עד אשר זימונו מבוקש, תמצית עדותו הצפויה להתקבל והרלבנטיות שלה להליך. כן יש לפרט בבקשה את הניסיון אשר נעשה לשם קבלת תצהיר עדות ראשית מהעד, אשר זימונו מבוקש. לבקשות אלו יש לצרף תצהיר לאימות העובדות המפורטות בהן, כדין.

קדם משפט על יסוד תצהירים במעמד בעלי הדין / נציג מוסמך מטעם התובעת נקבע ליום 12.7.17 בשעה 9:30.

ניתנה היום, א' ניסן תשע"ז, 28 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.