הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 11452-04-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעים:

צד ג':

  1. יעקב עביד
  2. נדא מוחמד

נגד

  1. נדא מוחמד
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לנוכח הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, אני ממנה בזאת את ד"ר יוסי גלייטמן כמומחה רפואי בתחום שיקום הפה רפואת פה ולסת.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים באשר לסבירות הטיפול הרפואי שקיבלה מאת הנתבעים ובמיוחד יקבע:
האם הטיפול היה סביר והאם נפלו בו ליקויים.
האם התובעת לוקה כיום בנכות בעקבות הטיפולים, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ג) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.
ד) האם תהא התובע ת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם ת זדקק.

2. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד-שכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים (כל אחד רבע: התובעת, הנתבע-1, הנתבע-2, והצד השלישי-2) , על פי חשבונית שימציא להם המומחה. הצדדים ידאגו לשלם את שכרו של המומחה ברגע שיקבל על עצמו את המינוי מבלי להכביד ולעכב, בשים לב שמדובר בארבעה צדדים.

4. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

6. התיק נקבע לתזכורת פנימית בתאריך 17/1/21 לבחינת קיומה של חוות הדעת בתיק ומתן הנחיות נוספות.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.