הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 10854-04-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעת:
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובמכלול הנתונים בתיק, להלן הצעתי לפשרה:
נזק שאינו ממוני – 17,000 ₪
(בשים לב שהמדובר בשבר. יש להפחית השתתפות עצמית בהתאם
לפוליסה).
אובדן שכר והפסד כושר השתכרות, בתוספת פנסיה – 50,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם אופי הנכות ושיעורה וכן עם גילו של התובע, עיסוקו ונתוני השכר לו טען התובע )
עזרה והוצאות מכל סוג – 8,000 ₪

לסכומים יווספו אגרה ושכר טרחת עורך-דין. אין מקום לניכוי רעיוני של תגמולי המוסד לביטוח לאומי שעה שבגין נכות בשיעור של 5% לא מתקבל מענק ושעה שלפי טענות הנתבעת ממילא לא היה זכאי התובע לדמי פגיעה.

ההצעה היא הערכה בלבד על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום ואילו הנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 15.07.19.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 15.09.19.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט יוותר במועדו.

המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' ניסן תשע"ט, 14 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.