הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 1072-04-19

לפני כבוד השופטת דלית ורד

התובעים:

1.יניב ורשבסקי
2.נועה ורשבסקי

נגד

הנתבעים:

1.יוסף איון
2.קריסטוף וולן
3.אלי טובול
4.כפיר בובליל

החלטה

ביום 8.11.20 הוגשה בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעים 2-3, לפי תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").
בהתאם למסמכים שהגישו התובעים, כתב התביעה והזמנה לדיון הומצאו מחוץ לתחום לנתבע 2 ביום 5.5.20. הנתבע 2 לא הגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים.
עוה"ד אריה טובול נקבע כמורשה לקבלת כתבי בית דין בשם הנתבע 3, על פי החלטתי מיום 18.6.20. עם זאת, לא הוצג בפני אישור מסירה לפיו בוצעה מסירה אישית של החלטתי האמורה לעו"ד אריה טובול, וכן אישור מסירה בדבר מסירת כתב התביעה למורשה מטעם נתבע 3.
התובע יתקן את נוסח הפסיקתא כך שהנתבעים 2 ו-3, יחויבו, ביחד ולחוד, לשלם סך של 32,000 ₪ בצירוף ריבית בהתאם לקבוע בחוק פסיקת ר יבית והצמדה, תשכ"א – 1961.
התובע יתקן את הרישום בנוגע להוצאות המשפט כך שכל נתבע ישלם עבור ההוצאות הקשורות אליו. כך למשל הנתבע 3 לא ישלם עבור ההמצאה מחוץ לתחום לנתבע 2 או עבור ההמצאה לנתבע 4. כמו כן, אין מקום לחייב בגין ההמצאה שבוצעה מחוץ לתחום ללא רשות בית המשפט. יש להבהיר מהו החיוב לעירייה הנכלל במסגרת הוצאות התביעה.

ניתן היום, כ"ז חשוון תשפ"א, 14 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.