הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו רער"צ 38318-11-20

לפני כבוד השופט טל חבקין

המבקש:
אפרים אוריון
ע"י ב"כ עו"ד אייל כהן

נגד

המשיבים:

  1. עו"ד שמואל גלינקא, כונס נכסים
  2. יאיר גולדפינגר
  3. יעקב בן דוד אוחיון
  4. הודיה בנעים
  5. אילן ג'אן בנעים

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בתל אביב (כב' הרשמת קרן בקשי) מיום 26.10.2020 בתיק הוצל"פ מס' 01-XX122-08-4 שדחתה התנגדויות שונות של המבקש לבקשה של כונס הנכסים לאישור מכר לאחר התמחרות, לרבות בקשה לפדות את הנכס בערכי "נטו"; בקשה להורות לכונס להפעיל פוליסות ביטוח לתיקון ליקויים בנכס כדי להעלות את ערכו וכפועל יוצא להורות על התמחרות נוספת; להורות על עריכת שומה נוספת בגין מגפת הקורונה; ולבטל את ההתמחרות לנוכח פגמים שנפלו בה ובהליכי פרסום הנכס. כמו כן התבקש לבטל הוצאות שהושתו על המבקש.

רקע נדרש: המשיב 1 מונה ככונס נכסים למימוש נכס מקרקעין שבבעלות המבקש. תיק ההוצאה לפועל נפתח לפני למעלה מעשור, והחוב עומד על סך של כ-17 מיליון ש"ח. הכונס ניהל שלושה הליכי התמחרות למכירת הנכס, ובסופו של דבר עתר לאשר את מכירתו לזוכים בהתמחרות , המשיבים 5-4, בעד סך של 11,450,000 ש"ח . השמאית העריכה את שווי הנכס ב סך של 13,600,000 ש"ח.

בהחלטה מושא הבקשה לרשות ערעור אישרה הרשמת את המכר ודחתה את התנגדויות המבקש בקבעה שהצעתו של המבקש לפדות את הנכס בערכי נטו אינה הצעה רצינית ומסוימת ואין לקבלה בעת הזו; המדובר בחוב בן יותר מעשר שנים; המחיר שהוצע עבור הנכס בתום שלושה סבבי התמחרות מבטא את מחיר השוק שלו; המבקש לא הציג קונה פוטנציאלי במחיר גבוה יותר ולא סייע למכור את הנכס בסכום גבוה המשקף לטענתו את שוויו; אין מקום להורות על שיפוץ הנכס בעת הזו באמצעות הפעלה של פוליסות ביטוח מבנה; לא נ מצא בסיס לטענה שנפלו פגמים בהליכי הפרסום, ההתמחרות או שהכונס הטעה את הקונים הפוטנציאליים בהתמחרות באופן שהוביל להפחתת ההצעה הזוכה; התמורה שהושגה היא סבירה בנסיבות העניין, ויש להקנות משקל לזכותו של הזוכה להיפרע את חובו, ולו באופן חלקי, בחלוף זמן כה רב מאז שנפתח התיק. הרשמת עמדה על כך שהמבקש נוקט הליכים רבים מספור בניסיון לעכב את המימוש, ואין מקום ליתן לכך יד. המבקש חויב בשכר בהוצאות בסך של 10,000 ש"ח.

לאחר שעיינתי בבקשה לרשות ערעור, מצאתי לדחותה בלא צורך בתשובה. ההחלטה מפורטת ומנומקת, ויש לאשרה מטעמיה, בהיעדר עילה להתערבות. כך, לא נמצא מקום לעדכן את השומה בשים לב לווירוס הקורונה. בהקשר זה יש להקנות משקל ניכר לחלוף הזמן מאז שנפתח תיק ההוצאה לפועל, ולניסיונות שביצע הכונס למכור את הנכס לאורך השנים. המבקש, מצדו, לא הראה שתרם לניסיון למכור את הנכס ולא הביא קונה פוטנציאלי שיסכים לשלם עבורו את הסכום שלטענתו הנכס שווה או סכום קרוב אליו . נגיף הקורונה, אם כבר, הביא עמו מיתון עמוק, ואם יש בו כדי להשפיע על מחיר הנכס, חזקה שהוא היה מוביל להפחתת המחיר ביחס לשומה משנת 2018, ולא להעלאתו. מסקנה זו מתחזקת בשים לב לטענת המבקש עצמו שהנכס עזוב ומוזנח, לאחר שלא שופץ שנים רבות, וסביר שמצבו הורע מאז שנערכה השומה בשנת 2018. צדקה הרשמת בהחלטתה שאין מקום לערוך שיפוץ בנכס בעת הזו. כל בקשה בנושא זה היה צריך להעלות לפני ההתמחרות, ולא לאחר שנמצא זוכה והתגבש אצלו אינטרס ראוי להגנה למימוש הזכייה בהקדם האפשרי וללא עיכוב מיותר . בתום שלושה סבבי התמחרות, וזמן כה רב שבמהלכו לא הוצעה הצעה קרובה לשווי הנכס, בדין נדחתה טענת המבקש ששוויו בפועל גבוה מסכום הזכייה. לא נמצא ממש בטענה לכשל שוק או לפגמים בהליך ההתמחרות, שלא הועלו בזמן אמת ולא תועדו בפרוטוקול ההתמחרות. לא נמצא יסוד להתערב בקביעה שהכונס לא הטעה את הרוכש בכך שלא השיב לשאלה שנשאל בעניין מצבו התכנוני של הנכס. הנכס נמכר, כמקובל, במצבו כמות שהוא ("as is"), ולא היה מקום שהכונס יציג מצג שלא היה בטוח בו. הסיכון בעניין זה צריך להיות מוטל על המציע הפוטנציאלי, שהיה חופשי לערוך את כל בדיקותיו, וכשמדובר בנכס יוקרתי, חזקה שביצע אותן ושקלל אותן במחיר ללא קשר לתשובת הכונס. אין מקום להידרש לטענה לפגמים שנפלו בפרוטוקול הדיון מקום שהחלטת הרשמת בנושא זה לא נתקפה. דין הטענה שלפיה הליכי ערעור השפיעו על מחיר הנכס להידחות בשתי ידיים. המבקש ממצה הליכים ערעוריים עד תום, כפי זכותו שבדין. אך אין לקבל בשום אופן את טענתו שעצם ההליכים הערעוריים שהוא נוקט מובילים להפחתה במחיר שניתן לקבל עבור הנכס כאמתלה שלא לאשר את ההתמחרות מקום שההליכים לא עוכבו. לו תתקבל טענה זו, הדבר ייצור תמריץ להגשת הליכים ערעוריים בלא קשר לסיכוייהם להתקבל. לכך יש להוסיף שלא נמצא כל תימוכין עובדתי לטענה זו. אין בסיס להתערב גם בקביעות הרשמת בעניין מצב הנכס, לאחר שהמבקש לא הגיש בקשה בעניין זה במועד; בעניין אופן פרסום ההצעות לציבור המציעים; ובעניין קביעת הרשמת שהצעת המבקש לפדות את הנכס בערכי נטו אינה הצעה רצינית ומסוימת, ואין מקום לקבלה בעת הזו. אין עילה להתערב גם בהחלטה להשית הוצאות על המבקש, אף לא בסכום.

מעבר לדחיית הבקשה לגופו של עניין, שיקולים דיוניים מטים את הכף לדחייתה. לצד בקשת הרשות לערער, הגיש המבקש ערעור בזכות על אותה החלטה, בלא שציין בערעור או בבקשה דנן שעשה כן. במקרה נותבו שני ההליכים לטיפולי, והמבקש התבקש להבהיר מדוע הגיש את שניהם. המבקש הבהיר שמדובר בטעות בתום לב, אך גם אם כך הוא (ולא ברור כיצד הגשת שני הליכים שונים, בלא לבקש למחוק אחד מהם לאלתר, יכולה להיחשב טעות בתום לב) – ההתנהלות מעוררת קושי. אם ההליכים הערעוריים היו מנותבים למותבים שונים, זמן שיפוטי יקר היה מתבזבז, לצד חשש מהכרעות סותרות. הבקשה לרשות ערעור אוחזת 11 עמודים, וההחלטה הנתקפת אוחזת 22 עמודים. הזמן השיפוטי הנדרש לצורך לימוד העניין אינו קצר, ואין להקל בכך ראש. התנהלות דיונית זו פגומה היא, ומטה את הכף לדחות את הבקשה (לאחר שהערעור נמחק מוקדם יותר היום).

שנית, הבקשה לרשות ערעור הוגשה ברגע האחרון ממש, לאחר שבינתיים ניתנה החלטה שהורתה על אישור המכר, בלא שהחלטה זו צוינה בבקשה לרשות ערעור. ההחלטה הובאה לידיעת בית המשפט לאחר שביקש הבהרה. מקום שמדובר בבקשה לעיכוב הליכי מכר, שמשליכה על זכויות של צד שלישי וצריכה להתברר מהר, אין מקום להמתין עמה לרגע האחרון. שיהוי בהגשת בקשה לרשות ערעור עשוי כשלעצמו להוביל לדחייתה (השוו לרע"א 262/08 נטו מלינדה סחר בע"מ נ' גולדיאן (27.1.2008); רע"א 9489/09 רוזנברג נ' בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ (14.2.2010)). כפי שציינה הרשמת ובצדק, הרושם המתקבל הוא שהמבקש עושה ככל שלאל ידו לעכב את ההליכים ולסרבל אותם. לשם כך הוא נוקט הליכים ערעוריים ואחרים רבים מספור, בלא שהוא טורח לפרוש בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה. כך, לבקשה לרשות ערעור צורפה רק ההחלטה שעליה מבוקש לערער, בלא שצורפו הבקשה לאישור המכר, ההתנגדויות שהושמעו, ותגובת הכונס. הבקשה הוגשה אפוא בלא להניח בפני בית המשפט תמונה מלאה, באופן שמקשה להכריע בה על סמך הבקשה בלבד. התנהלות זו עלולה להוביל את בית המשפט לבקש תשובה של הצד שכנגד (וזו תתבקש לאחר הפקדת עירבון), אשר כשלעצמם יאריכו את ההתדיינות ויסרבלו אותה. היא יוצרת חוסר ודאות בערכאה הדיונית, אשר יודעת שמרחף הליך ערעורי מעל החלטתה, ועלולה להוביל, אם לא להלכה אז למעשה, לעיכוב ההליכים. לכך אין מקום. על כן אפשר שהיה מקום לדחות את הבקשה לרשות ערעור ולו מהטעם שהוצגה במסגרתה תמונה חלקית ולא צורפו לה כל המסמכים שהיה מקום לצרפם, לצד שיהוי בהגשתה, ו כן הגשת הליך ערעורי נוסף על אותה החלטה. ברם, משנדחתה הבקשה לגופה, אין צורך לקבוע מסמרות בסוגיה זו.

סוף דבר: הבקשה לרשות ערעור נדחית בלא צורך בתשובה. לא בלי התלבטות, אמנע מלעשות צו להוצאות לאוצר המדינה. אולם אם תשוב התנהלות דומה מצד המבקש, יהיה מקום לשקול זאת תוך מתן משקל להתנהלותו בעבר.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, א' בכסלו התשפ"א, 17 בנובמבר 2020, בהעדר הצדדים.