הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו רע"צ 53838-07-19

לפני כבוד השופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקשת:

שזר יעוץ פיננסי ותכנון אסטרטגי בע"מ

נגד

המשיבים:

1.קרן אקספו בע"מ
2.קרן אקספו פלטינום בע"מ
3.יהודה זהבי
4.יואב זהבי

פסק דין

בקשתה של המבקשת, ש.ז.ר בע"מ, ליתן לה רשות ערעור על החלטתה מיום 18.06.19 של כב' רשמת ההוצל"פ, קרן בקשי, בתיק הוצל"פ 516090-10-18 שהורתה על צירופה של המבקשת כחייבת נוספת לתיק ההוצל"פ שנפתח למימוש משכון ביחס לחמש דירות אשר המבקשת היתה זכאית לקבל בשל היותה שותפה בקבוצת רכישה.

קבוצת הרכישה הורכבה מבעלי זכויות שונים לבניית 130 יחידות דיור, כאשר 5 מהן יהיו של המבקשת.
קבוצת הרכישה נקלעה לקשיים. המשיבים 3 ו-4, עו"ד זהבי הנאמנים של הקבוצה, מונו להמשך בניית הפרויקט.

בין קבוצת הרכישה לבין המבקשת התקיים הליך של בוררות, בפני כב' השופט רביד, במסגרתה הוסכם, כי הנאמנים יחתמו בשם הקבוצה על קבלת הלוואה ממשיבים 1 ו-2, אקספו בע"מ. במסגרת הסכם ההלוואה, שועבדו כל הדירות לטובת המלווים, אקספו, להבטחת החזר ההלוואה.

זהבי טוענים כי מונו ע"י הבורר רביד, בתור כונסי נכסים למכור את 5 הדירות ששויכו למבקשת, לאחר שנקבע כי הסכם הרכישה של המבקשת בוטל וכל הכספים ששילמה עבור מרכיב הקרקע והאגרות יושב לה בהפחתה של 10%, כפיצוי מוסכם.
הבורר קבע כי ההשבה תעשה מהכספים הראשוניים שיתקבלו ממכירת דירות המבקשת במסגרת תיק המימוש.
פסק הבוררות אושר בהליך ערעור ע"י הבורר כב' השופט תאודור אור.

המבקשת טוענת כי לא חתמה על הסכם ההלוואה וגם הבורר קבע כי איננה במעמד של לווה ולכן גם לא חתמה על המשכון.
בדיון הבהיר ב"כ המבקשת: "אין לנו זכויות לדירות שיבנו בנכס" ובהמשך: "אין לנו מניעה כי כונסי הנכסים ימכרו את 5 הדירות אשר לצורך מימושן נפתח תיק ההוצל"פ ובלבד שיקימו את סעיף 58 לפסק הבורר, דהיינו, יקיימו את ההשבה במלואה בהפחתה של 10% מהמכירה הראשונית" (עמו' 2 לפרוטוקול).

עמדתו של הכונס, כפי שהובאה בדיון, היתה כי אכן הבורר הורה להשיב למבקשת את הכספים, מהכספים הראשוניים שיתקבלו ועקרונית הכונס כפוף מכוח תפקידו להחלטת הבורר.

יחד עם זאת הבהיר הכונס כי תיק ההוצל"פ נפתח ע"י אקספו, כדי שהתמורה תשמש לפירעון החוב וציין כי מעכב מכירת הדירות כדי שלא יאלץ לבצע את החלטת הבורר להשיב למבקשת כספים כדי שלא יגרם נזק לאקספו שהתמורה הכוללת לא תכסה את חוב ההלוואה.

הובהר כי המבקשת הגישה בקשה לרשמת להחליף את הכונסים, כנראה בשל העיכוב המכוון במכר.

אקספו טעונת כי לא היתה צד לבוררות ולכן החלטת הבורר לא מחייבת אותה.
אקספו מתנגדת להעביר כסף למבקשת, טרם שהתברר, כי מלוא חובה שולם וטוענת כי בקשה במסגרת תיק ההוצל"פ, למנות כונס נכסים מטעמה, שעדיין לא ניתנה החלטה בבקשה.

כן נטען כי טענות המבקשת לגבי החיוב בריביות ויתר הטענות אמורות להתברר בתביעה שהגישה ועדיין ההליך תלוי ועומד ועדיין לא הוכרע.

בסיום הדיון חזר ב"כ המבקשת והבהיר, בעמוד 40: " חוץ מאשר השבת ההשקעה שקבע הבורר אין לנו שום תביעות או דרישות מצד אקספו ואין לנו עניין או זכות לדירות מלבד הסכום שהבורר קבע שיש להשיב ".

לאור הצהרתו של ב"כ המבקשת כי למבקשת אין זכות בדירות ואין שום עניין בהליך המכר, למעט דרישה לקיים את החלטת הבורר בדבר השבת השקעתה, לכאורה אין צורך כי תצורף בתור חייבת לתיק ההוצל"פ.

למרות האמור, אני סבור, כי טוב הורתה הרשמת לצרף את המבקשת לתיק ההוצל"פ על מנת שיכללו בתיק כל הצדדים המעורבים וכל החלטה תחייב גם את המבקשת.
יכולה המבקשת להודיע בתיק ההוצל"פ את שטענה בערעור, כי אין לה עניין בהליך המימוש ומאידך יכולה להתערב בהליך, ככל שתמצא לנכון.

הליך המימוש הינו בראשיתו ותידרשנה החלטות בהמשך בגין הבקשה למינוי כונס נכסים מטעם אקספו, אופן חלוקת הכספים, לאחר המימוש, לאור החלטת הבורר, מחד וזכותה של אקספו, כבעלת המשכון מאידך. ואולם אין צורך ולא ניתן ולא דרוש להכריע עתה בעניינים אלו ואחרים, שבסמכות רשם ההוצל"פ ועניינים אחרים שלא בסמכות הרשם, אמורים להיקבע ע"י הבורר ו/או ערכאה אחרת.
מבחינת הרשמת, עליה ליתן דעתה ל-3 עניינים:

העיכוב המכוון של כונס הנכסים לבצע את המכר, בניגוד לחובתו הבסיסית של כונס הנכסים לפעול במהירות וביעילות לקידום ההליך.

הבקשה למינוי כונס נכסים ו/או החלפתו של הכונס עו"ד זאבי.

בהמשך, אופן חלוקת התמורה, לאחר שמיעת עמדותיהם של כל המעורבים.

הערעור על החלטת הרשמת הנכבדה נדחה והמבקשת תצורף לתיק בתור חייבת נוספת, הן משום היותה חלק מקבוצת הרכישה, הן משום המשכון הממומש על הדירות ששויכו לה והן משום שהמבקשת בעלת דין נדרש להליך המימוש, וראוי שתהיה לה הזדמנות להביע עמדתה במיוחד בשלב חלוקת הכספים.

הערעור נדחה.

בנסיבות אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק פסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.