הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו עש"א 4353-04-20

לפני כבוד השופט טל חבקין

המערער:
ויקטור יאשין
ע"י ב"כ עו"ד ניצחון גואטה

נגד

המשיב:
יעקב גלפנד
ע"י ב"כ עו"ד דוד בן-חיים

החלטה

ניתנות בזאת הנחיות לדיון בערעור כדלקמן:

1. המערער ימציא במסירה אישית עותק של כתב הערעור לצד שכנגד, וכן עותק מהחלטה זו, וזאת תוך חמישה ימים. אסמכתה על המצאה כדין תוגש לבית המשפט 24 שעות לאחר ההמצאה.

2. הערעור יידון על דרך של סיכומים בכתב.

3. סיכומי המערער יוגשו עד יום 7.9.2020.

4. סיכומי המשיב יוגשו עד יום 21.9.2020.

5. דיון בערעור, שייערך על דרך ההשלמה בלבד, יתקיים ביום 30.9.2020 בשעה 9:00, למשך מחצית השעה.

6. הסיכומים לא יעלו על 8 עמודים. לעניין זה "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. עיקרי טיעון שלא יעמדו בהנחיות יושבו לעריכה מחודשת.

7. בד בבד עם הגשת הסיכומים יוגש תיק מוצגים הכולל את כל המסמכים שבעל הדין מבקש להסתמך עליהם, ובלבד שהם הוגשו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
8. הסיכומים ותיקי המוצגים יוגשו במקביל ל"נט המשפט" וכן בעותק קשיח, מודפס, כרוך, מדוגל, ומסופרר רציף, כולל תוכן עניינים, עבור תיק הנייר, ובלבד שהם עולים על 40 עמודים. אם פחות – אין צורך להגיש עותק מודפס.

ניתנה היום, י"ב באב התש"פ, 2 באוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.