הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו הפ"ב 57966-01-20

לפני כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

המבקש

אליהו וייסינגר
ע"י עו"ד שאול בר אילן

נגד

המשיב

עמיחי יוזן

החלטה

על ידי המבקש הוגשה בקשה לאישור פסק בוררות.

המבקש ימציא למשיב לאלתר במסירה אישית את בקשת ו, בצירוף החלטה זו, בצירוף הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות (כמתחייב מתקנה 8 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות התשכ"ט – 1968- טופס 3) וימציא לתיק אסמכתא על ביצוע המסירה.

המשיב רשאי להשיב לבקשה בתוך 15 יום ממועד קבלתה. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות שעומדת ל ו על פי דין, ומבלי שיהיה בדבר כדי לשנות מועד כלשהו הקבוע בדין, לרבות ביחס לבקשה לביטול פסק בוררות.

המזכירות תשלח החלטתי למבקש ותקבע את התיק לתז"פ ביום 17.2.2020.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.