הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו הפ"ב 52305-09-20

לפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא סיגל רסלר-זכאי

המבקש:
אריאל גורן
באמצעות ב"כ עו"ד דורון נוימן

נגד

המשיבים:

  1. יניב בניטה
  2. אורטל חזן
  3. י. שילת שרותי ניהול בע"מ

החלטה

על ידי המבקש הוגשה בקשה לאישור פסק בוררות.

המבקש ימציא למשיבים במסירה אישית את בקשת ו, בצירוף החלטה זו, בצירוף הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות (כמתחייב מתקנה 8 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות התשכ"ט – 1968- טופס 3), וזאת עד ליום 15 אוקטובר 2020. אסמכתא על ביצוע המסירה תוגש לתיק בית המשפט.

המשיבים רשאי ים להשיב לבקשה בתוך 15 יום ממועד קבלתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות שעומדת לה ם על פי דין. אין בתגובה זו כדי לשנות מהמועדים הקבועים בדין לצורך הגשת בקשה לביטול פסק בוררות.

המזכירות תשגר החלטתי זו לצדדים גם באמצעות הפקס'.

תז"פ ליום 1 נובמבר 2020.

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"א, 23 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.