הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 66337-05-18

לפני כבוד השופטת איילה גזית

המבקשת:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

הטוענות:

1.פסיה פורט (לבית וינשטיין)
2.ליאתי פורט
3.אורלי פורט אדרי
4.גל אדל פורט

פסק דין

המבקש הגיש בקשה בדרך של טען ביניים להורות באופן חלוק ת הכספים נשוא הבקשה בין הטוענות, לאחר שהכספים שאינם שנויים במחלוקת חולקו.
הטוענת 1 הגישה הודעת פרטים מטעמה וטענה כי היא מוטבת בפוליסה, והמנוח לא ערך שינוי ברשימת המוטבים, מאז ההודעה שנשלחה לחברת הביטוח ביום 27.7.87.
הטוענות 2-4 הגישו הודעת פרטים מטעמן וטענו שהן היורשות החוקיות של המנוח, והן זכאיות לקבל את הכספים נשוא הבקשה הואיל ובעת פטירתו של המנוח הטוענת 1 הייתה גרושתו של המנוח ולא אשתו, בעוד שבהודעת המוטבים רשם המנוח את שמה של הטוענת 1 בצירוף התואר "אשתי".
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם עולה כי הטוענת 1 זכאית לכספים נשוא הבקשה.
אמנם, הטוענת 1 בעת קרות מקרה הביטוח, לא הייתה אשתו של המנוח אלא גרושתו, אולם שמה של הטוענת 1 נרשם במפורש כמוטבת בפוליסה, וכן צוין מספר ת.ז. שלה.
זאת ועוד, על פי סעיף 147 לחוק הירושה תגמולי הביטוח מוחרגים מגדר העיזבון ועל כן אין מקום לבטל את זכותה של הטוענת 1 כמוטבת בפוליסה, ואין מקום להעדיף את היורשים בעיזבון, לאור הוראות סעיף 147 הנ"ל.
אין מחלוקת בין הצדדים כי המנוח לא שלח הודעת מוטבים לחברת הביטוח לאחר גירושיו באופן שגורע את הטוענת 1 כמוטבת, ובהעדר הודעה מצד המנוח לחברת הביטוח, ובהתאם לסעיף 147 לחוק הירושה הטוענת 1 זכאית לכספים.
אשר על כן לאור הנימוקים לעיל המבקשת תעביר את הכספים נשוא הבקשה לטוענת 1 באמצעות בא כוחה וזאת בתוך 30 יום מהיום.

ניתן בזה צו גודר לגבי הכספים נשוא הבקשה כלפי כל הטוענים.

בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתן היום, כ"ו כסלו תשע"ט, 04 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.