הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 60898-05-18

לפני כבוד השופטת איילה גזית

המבקשת:

הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הטוענים:

1.אילוז מיכאל מכלוף
2.רוני גב
3.וסאם יאסין
4.דראל - רם בע"מ
5.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
6.פואד ריאן ובניו- מרכז מסחרי ותחנות דלק בע"מ
7.צור כהן
8.ו.י. שירותים פיננסיים ומשפטיים 2014 בע"מ
9.עימאד ח'טיב
10.אילון חברה לביטוח
11.מוחמד יאסין

פסק דין

המבקשת הגישה בקשה בדרך של טען ביניים, להורות לה אופן חלוקת הכספים המוחזקים בידיה בין הטוענים.

על פי הבקשה, מדובר בתגמולי ביטוח שמגיעים לטוען 1, כאשר הטוענים 2-11 הינם נושים של הטוען 1.

ב"כ המבקשת יגיש לתיק בית המשפט את אישורי המסירה שביצע לכל הטוענים באמצעות מערכת הנט, וזאת בתוך 7 ימים מהיום.

הטוען 1 הגיש תגובה לתיק, וטען לעניין חלוקת הכספים לבעלי העיקולים, אשר קדמו ליצירת השעבוד לטוען 2, ולאחר מכן לבעל השעבוד, וכי מקום לצרף את הנושים מתיק האיחוד בלשכת ההוצל"פ.

הטוען 2 הגיש הודעת פרטים מטעמו, וטען כי קיים לטובתו שעבוד בדרך של משכון רשום ברשם המשכונות מיום 28/03/18, ובדיון טען כי השעבוד נוצר בשל חוב בגין הלוואת כספים לטוען 1, וב"כ הטוען 2 עתר למתן אורכה להגשת תצהיר בעניין יצירת החוב, סכום החוב והאסמכתאות.

הטוענת 4 הגישה הודעת פרטים, וטענה לחוב קיים בתיק הוצל"פ בו ניתן צו עיקול.
הטוענת 5 הגישה הודעת פרטים, וטענה כי תיקי ההוצל"פ כנגד הטוען 1 אוחדו במסגרת תיק איחוד, כאשר המשכון נרשם לאחר העיקול, ולא הומצאה כל אסמכתא בגין החוב, מכוחו נרשם המשכון, ולא ברור אם מדובר בחוב אמיתי, או שהמטרה להבריח את כספי הפיצוי מתוך קנוניה.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ובהודעות הפרטים, עולה כי אין מקום למתן עדיפות לטוען 2 מכוח המשכון שהוא טוען לו.

הטוען 2 קיבל את הבקשה לטען ביניים, והגיש תגובה לתיק בית המשפט. בתגובת הטוען 2, לא פורטו כל פרטים בעניין זכותו של הטוען 2, מעבר לעובדה שניתנו כספים שלא נפרעו. הטוען 2לא פירט דבר בעניין יצירת החוב, סכום החוב, ולא צירף כל אסמכתא בנוגע לחוב. גם מתוך אישור רישום משכון ברשם המשכונות, לא ניתן ללמוד על גובה החוב.

בנסיבות אלה, נותרה טענתו של הטוען 2 כטענה בעלמא, ללא פירוט וללא אסמכתא, באופן שאין אפשרות להיזקק לה. ב"כ הטוען 2 טען כי קיבל את הייצוג ערב הדיון, ועתר למתן אורכה להגשת התצהיר. אלא, שאין מקום לאשר את מתן האורכה, מאחר וכבר ניתנה הוראה בהחלטת בית המשפט מיום 21/11/18, לפיה על הטוען 2 לצ רף תצהיר להודעת הפרטים, והטוען 2 לא עשה כן, ולא צרף תצהיר לא טרם הדיון , וגם לא במועד הדיון.

בנסיבות אלה, ולאור העדר כל פירוט וכל אסמכתא לטובת הטוען 2, יש מקום להעביר את הכספים נשוא הדיון לתיק האיחוד שנפתח כנגד הטוען 1, 520344-11-17, והחלוקה לנושים תיעשה במסגרת תיק האיחוד.

אשר על כן, המבקשת תעביר את הכספים נשוא הבקשה לתיק האיחוד 520344-11-17, וזאת בתוך 30 יום מהיום.

ניתן בזה צו גודר לגבי הכספים נשוא הבקשה כלפי כל הטוענים.
בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לכל הצדדים.
המזכירות תבצע סגירת תיק.
ניתן היום, כ"ד כסלו תשע"ט, 02 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.