הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 56391-11-18

לפני כבוד השופטת דלית ורד

המבקשת:
מירב לוי

נגד

המשיבים:

  1. שלמה לוי
  2. יואב כהנא

החלטה

לאחר עיון בבקשה, בתצהיר המצורף לה ובנספחיה, אני עושה צו זמני לעיכוב של כל הליכי ההוצאה לפועל שננקטו על-ידי המשיב 2 מר יואב כהנא , בבקשה בגין חובות של מר שלמה לוי בלבד, וככל שהם נוגעים למיטלטלין נשוא הבקשה בלבד, כפי שפורטו ברשימת המיטלטלין שצורפה לבקשה, המצויים ברח' מדורגי המצודה 8, דירה 5, אזור.
על המבקשת להמציא ערבויות כדלקמן:
התחייבות עצמית ללא הגבלה בסכום.
פיקדון כספי במזומן בסך של 600 ₪.
הערה: יש להגיש את התחייבות העצמית בהתאם לטפסים המצויים במזכירות בית המשפט.
צו זה יפקע אם לא יומצאו הערבויות הבאות עד ליום 04.12.18, בשעה 12:00.
ככל שיופקדו הערבויות כמפורט לעיל, צו זה יעמוד בתוקפו עד להכרעה בתובענה או עד למתן החלטה אחרת.
המבקש/ת תבצע מסירה אישית של צו זה ושל הבקשה למשיבים בתוך שבעה ימים מהיום. העדר תגובת המשיבים ובקשה לקיום דיון בצו הזמני, בתוך 14 ימים מקבלת הבקשה והצו, יחשבו כהסכמה של המשיבים לצו זמני כאמור.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.