הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 31736-02-20

מספר בקשה: 9
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשים:

  1. צמרות אלונים בניה ויזמות בע"מ
  2. אהוד שגיא

נגד

המשיבים:

  1. אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ (פורמלי)
  2. טי די איי יעוץ בע"מ
  3. גיא זקס

החלטה

ביום 21/2/2021 ניתנה החלטה בגדרה חויבו המבקשים להפקיד ערובה בסכום של 60,000 ש"ח להבטחת הוצאות המשיבים בהליך, כמו כן נקבע כי ככל שלא תופקד הערובה במועד תדחה המרצת הפתיחה.
ביום 25/2/2021 הודיעו המבקשים כי בשל הסכום הגבוה שנפסק כערובה, המבקשים עותרים למחיקת ההליך ללא חיובם בהוצאות.
המשיבים טענו בתשובה כי הבקשה הוגשה על מנת להתחמק מדחיית התביעה בשל אי הפקדת הערובה ולמעשה להימנע ממצב של מעשה בית דין ביחס לתובענה שהגישו המבקשים. משכך טענו כי להורות על דחיית התביעה ולא על מחיקתה תוך חיוב המבקשים בהוצאות המשיבים בהליך.
לחילופין נטען כי יש לדחות את הבקשה למחיקת ההליך ולהמשיך בניהול ההליך תוך הפקדת הערובה על ידי המבקשים.
לחילופי חילופין נטען כי ככל שבית המשפט יורה על מחיקת ההליך וחיוב המבקשים בהוצאות המשיבים יש להורות כי ככל שהמבקשים יגישו את התובענה בעתיד, הדיון יימשך מהשלב שבו הופסקה התובענה לרבות חיוב המבקשים בהפקדת ערובה בסכום של 60,000 ש"ח.

דיון והכרעה
לטענת המשיבים ,הוגשה הבקשה בהתאם לתקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות הקודמות") שעניינה הפסקת תובענה, אלא שבמועד הגשת הבקשה חלות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן: "התקנות החדשות") . אשר על כן יש לבחון את הבקשה בהתאם לתקנה 44 לתקנות החדשות, אשר נוסחה שונה מהנוסח שהופיע בתקנה 154.
אציין כי תקנה 44 הינה חלק מפרק ו' ובהתאם לתקנה 180(ג)(1) תחולתו היא גם לגבי הליכים שנפתחו ערב יום התחילה.
תקנה 44 קובעת באופן מפורש כי בית המשפט רשאי לבקשת תובע להורות על הפסקת תובענה וזאת ייעשה בדרך של מחיקת כתב התביעה.
אמנם לבית המשפט שיקול דעת האם לקבל את הבקשה להפסקת התובענה ובהקשר זה טוענים המשיבים כי המטרה של הגשת הבקשה היא להימנע מדחיית התביעה בשל אי הפקדת הערובה. אלא שבהקשר זה יש להפנות אל תקנה 157 לתקנות החדשות שעניינה הפקדת ערובה על ידי תובע ושגם היא חלה על הליכים שנפתחו ערב יום התחילה, כחלק מפרק י"ח. בתקנה זו נקבע כי במקרה שלא תופקד הערובה, בית המשפט יורה על מחיקת התביעה. זאת בשונה מנוסח תקנה 519 בתקנות הקודמות, ששם נקבע כי במקרה שלא תופקד ערובה, תידחה התביעה. לעניין זה יוער כי גם בתקנה 519 היה קיים סייג למקרה שבו בית המשפט התיר לתובע להפסיק את התובענה.
מכאן שככל שהמבקשים לא היו מפקידים את הערובה במועד בהתאם לתקנה 157 לתקנות החדשות, תביעתם הייתה נמחקת.
על כן איני מקבלת את טענות המשיבים בדבר שימוש לרעה בהליכי משפט תוך ניסיון להימנע ממעשה בית דין למקרה שלא הייתה מופקדת הערובה על ידי המבקשים .התוצאה של מחיקת התביעה היא התוצאה היחידה בנסיבות אלו כפי שנקבע בפסק הדין מיום 25/2/2021.
עם זאת איני מקבלת את טענת המבקשים כי אין לחייבם בהוצאות ההליך .זאת חרף השלב המוקדם שבו מצוי ההליך. מאחר שהמשיבים שהינם מיוצגים נדרשו להגיש תשובה להמרצת הפתיחה וכן התקיים דיון בנוכחות הצדדים ביום 1/6/2020.
המשיבים טענו כי יש לחייב את המבקשים בשכר טרחת עו"ד והוצאות בסכום של 25,000 ש"ח.
בשקלול האמור לעיל, השלב המקדמי שבו מצוי ההליך והפעולות שנדרשו מצד המשיבים, התנהלות הצדדים עד כה, אני מחייבת את המבקשים ביחד ולחוד בשכ"ט עו"ד והוצאות המשיבים בסכום של 12,500 ₪ בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד החל מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.