הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו בע"ח 6314-02-20

לפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן

המבקשים:

  1. אסף חוג"ה
  2. צח חוג"ה

נגד

המשיבים:
משטרת ישראל / מדור תביעות פלילי ת"א

החלטה

הבקשה וההליך שלפניי
לפניי בקשתם של המבקשים, נאשמים בת"פ 79137-01-19. בבקשתם עותרים המבקשים לקבל, כחלק מחומר החקירה, לפי סעיף 74 לחסד"פ, את גיליון הרישום הפלילי של המתלונן וכן את ההחלטה הפוטרת את המשיבה משימוע בתיק הפלילי.

במהלך הדיון הסכים ב"כ המשיבה שאין בתיק החקירה החלטה כתובה החתומה על ידי סנ"צ חן כינור, שהייתה ראש היחידה במועד הגשתו של כתב האישום, לפיה ניתן פטור משימוע בתיק אלא תרשומת של עו"ד דניאלה שדה , ראש השלוחה, לפיה החליטה סנ"צ כינור על פטור משימוע בתיק.

ב"כ המבקשים עתרו לקבל את התרשומת הפנימית לעיונם ולא הסתפקו בקבלת מכתבה של עו"ד שדה אליהם, לפיו ניתנה החלטה לפטור משימוע.

במהלך הדיון הציג ב"כ המשיבה לעיוני את גיליון הרישום הפלילי של המתלונן.

לטענת ב"כ המבקשים הצורך בקבלת גיליון הרישום הפלילי של המתלונן נועד כדי לתמוך בטענתם לאכיפה בררנית. ב"כ המבקשים בקשו שאצפה בתקליטור המתעד את האירוע על מנת לראות שהמתלונן הוא "מחולל האירוע" וטענו כי היה על המאשימה להגיש כנגדו כתב אישום ולא כנגד המבקשים. לטעמם של ב"כ המבקשים מדובר באכיפה בררנית, "קיצונית" ו"חמורה".

דיון
עיינתי בתרשומת, מיום 30.1.19, שרשמה עו"ד שדה, אותה סימנתי בתאריך 01.03.2020, (להלן: "המסמך") וכן במכתב, מיום 16.2.20, ששלחה עו"ד שדה , לעו"ד רחמני בעניין קבלת נימוקים לפטור.

התרשומת בכתב יד אותה רשמה עו"ד שדה היא לטעמי בגדר תרשומת פנימית, שאין חובה להעבירה לעיון ההגנה. עיקרי התרשומת הועלו על הכתב במכתב שנשלח לב"כ המבקשים.

על מנת שיוכלו ב"כ המבקשים לטעון טענה בדבר היידוע או השימוע, היה וימצאו לנכון לעשות כן, על המאשימה למסור לעיונם העתק מדויק של הדברים שנכתבו באותו מסמך בשלוש השורות שהודגשו על גביו ב"מרקר" צהוב. (שלוש השורות, לצידן סימנתי את הספרות 1,2, ו-3.

אינני סבורה שיש בגליון רישומו הפלילי של המתלונן, משום רלוונטיות לשאלה האם מדובר באכיפה בררנית, נוכח קיומו של סרטון המתעד את מעשיהם של הנאשמים ושל המתלונן.

לאור כל האמור בכפוף להמצאת צילום, אותן שלוש שורות, מתוך המסמך, לידי ההגנה, בתוך שבוע, הבקשה נדחית.

חומר החקירה יוחזר לב"כ המאשימה שיופיע בפני מחר.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ח' אדר תש"פ, 04 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.