הדפסה

בית משפט השלום ברמלה 19

מספר בקשה:7
בפני
כב' הרשם הבכיר נועם רף

מבקשים

1.תמר אברהם
2.אברהם חיים

נגד

משיבה

יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ

החלטה

בפני בקשת המבקשים לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשת 1 ביום 29.10.18 וכנגד המבקש 2 ביום 12.12.18. פסקי הדין ניתנו בהיעדר כתב הגנה.

המבקשת 1 מאשרת שקיבלה לידה את כתב התביעה, אך לא מסרה אותו לבעלה עקב עניינים אישיים שמפורטים בבקשה.

תקנה 201 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."
בפר"ק (מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק (קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול (ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) (פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) (פורסם בנבו))."
ומן הכלל אל הפרט, המבקשת מאשרת קבלת כתב התביעה ועל כן המבקשים אינם זכאים לביטול פסק הדין מחובת הצדק.
בשלב זה יש לבחון אם יש מקום לבטל את פסק הדין לפי שיקול דעת בימ"ש.

ככל שעסקינן בשאלת ביטול פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, ההלכה היא: 
"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו (השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו).

ברע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו-המנהל המיוחד של העמותה נקבע כי:

"בבקשה לביטול פסק-דין שניתן במעמד צד אחד, אשר לגביו אין טענה לפגם המחייב ביטול מחובת הצדק, על בית המשפט לבחון שני שיקולים: השיקול הראשון הוא מהי הסיבה לאי התייצבותו של בעל הדין בדיון, ובפרט האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח הדעת או רשלנות. השיקול השני, הוא סיכויי ההגנה של המבקש"

איני רואה בהתנהלותם של המבקשים כמי שמתעלמים מדעת מההליך השיפוטי. למבקשים טענות הגנה בעניין היקף הנזק הנטען וניתן לכפר על מחדלם של המבקשים בדרך של חיוב בהוצאות.

לאור המפורט לעיל, פסקי הדין כנגד המבקשים מבוטלים בזאת.
המבקשים יגישו כתב הגנה תוך 45 ימים.
ימי הפגרה לא יבואו במניין הימים.

בהתחשב במצבם האישי של המבקשים והוצאות המשיבה, לרבות בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל, המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך של 2,000 ₪.
מאחר והמבקשים הפקידו בקופת בית המשפט את הסך של 3,500 ₪, סך של 2,000 ₪ יועבר למשיבה באמצעות ב"כ והיתרה תוחזר למבקשים.

בשלב זה התיק ייקבע למעקב המזכירות 75 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ח אב תשע"ט, 19 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.