הדפסה

בית משפט השלום ברמלה 14

מספר בקשה:11
בפני
כב' הרשם הבכיר נועם רף

התובעת

אורטל גיען

נגד

הנתבעים

1.משה שויד/שולח הודעת צד ג'
2.ישיר חברה לביטוח/צד ג'

החלטה

בהסכמת הצדדים הנני ממנה בזאת את מר יצחק גולן מר ח' הרוא"ה 236 (א) גבעתיים, טל' 03-XXXX524, כמומחה מטעמו של בית המשפט בנוגע לנזקים נטענים שנגרמו לרכב התובעת שמספרו 75-258-12 בתאונה נטענת מיום 10.5.17 (להלן: "התאונה")

המומחה מתבקש בזאת לבדוק את הרכבים המעורבים בתאונה ולחוות דעתו בשאלה האם הנזקים הנטענים ברכב התובעת מתיישבים עם אופן התרחשות התאונה ונסיבותיה.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר קבלת מלוא שכר טרחתו. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 60 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים (1/3 כל צד) , אולם השתתתו הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

איש הקשר מטעמה של התובעת עו"ד יפית לגטוי טל': 08-XXXX225.

איש הקשר מטעמו של הנתבע 1 עו"ד אורן יחזקאל ו/או עו"ד רן מנו, טל': 03-XXXX428.

איש קשר מטעמה של הנתבעת 2 עו"ד אמיר עזר, טל': 03-XXXX211.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 60 יום מהיום.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ט, 14 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.