הדפסה

בית משפט השלום ברמלה 02

מספר בקשה:25
בפני
כב' הרשם הבכיר נועם רף

מבקשים

1.טל שלמה כרמון
2.גיא אלכסיס פרידנברג

נגד

משיבה

החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת המבקשים לזמן את עוה"ד יגאל אלטשטטר כעד נוסף מטעמם ללא תצהיר עדות
ראשית מטעמו (להלן: "העד").

2. בפתח הדברים אציין כי הבקשה הוגשה ביום 29.6.17 (יום ה' בשבוע) ודיון ההוכחות קבוע ליום 3.7.17 (יום ב' בשבוע).

3. למרות סד הזמנים הקצר, הספיק בית המשפט לקבל את תגובת המשיבה ותגובת המבקשים לתגובת המשיבה.

4. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

5. תיק זה עניינו תביעה מכוח שטר חוב עליו חתומים המבקשים. העד אינו חתום על השטר.

6. לטענת המשיבה המבקשים היו חלק מהבעלים בחברה בשם "אידלסון 10 בע"מ" שניהלה 5 סניפים של בתי קפה.

7. בחברה היו מספר בעלים, לרבות העד.

8. לטענת המבקשים, בקליפת האגוז, שטר החוב מתייחס אך לסניף ברח' בן יהודה ולא היתה כל כוונה לחייב את המבקשים בחובות כל הסניפים.

9. לטענתם בבקשה, עדותו של העד נחוצה לצורך נושא אחד בלבד שהינו הטענה כי הערבויות שתידרשנה תחייבנה את כל הבעלים יחדיו ולא חלק מהם ובהתקשרות עם המשיבה לא היה כל שוני מהסכמה זו.

10. לטענת המבקשים לא הגישו תצהיר מטעמו של העד מאחר ולא הסכים והיה חשש מזימונו וכן לאור סכסוך שותפים.

11. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה אין טעם שמצדיק העדתו של העד והגשת הבקשה זמן כה קצר לפני מועד הדיון.

12. במסגרת התגובה לתגובה מוסיפים וטוענים המבקשים כי העד מוכן להתייצב, עדותו תביא לחקר האמת וייתכן כי התובעת היא זו אשר היתה צריכה לזמנו למתן עדות מאחר ושמו עולה במסגרת תצהיריה.

13. תקנה 168 (ב) לתקנות סד"א קובעת:

"לא הגיש בעל הדין תצהיר של עד כפי שנדרש על פי תקנה זו או על פי תקנה 143, לא יורשה להביא את העד או להוכיח את העובדה, אלא אם כן שוכנע בית המשפט, על פי בקשת בעל הדין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות."

14. בדיון מיום 16.6.16 הסכימו הצדדים שתצהירי עדות ראשית יוגשו במקביל תוך 30 ימים.

15. תצהירי התובעת הוגשו ביום 6.7.16 ותצהירי הנתבעים הוגשו ביום 25.7.16.

16. אין ספק כי המבקשים מכירים את העד ואין המדובר בראיות חדשות או פרטים חדשים שנודעו למבקשים אך לאחרונה.

17. אף במסגרת בקשתם ותגובתם לתגובה הינם מאשרים שהצורך בעדותו עלה בדעתם עוד במעמד הכנת התצהירים מטעמם, דהיינו – לפני כשנה. למרות זאת, הבקשה הוגשה ימים ספורים בלבד טרם דיון ההוכחות.

18. באפשרות המבקשים היה להגיש הודעה במעמד הגשת תצהירים כי ניסו לפנות לעד ולקבל תצהיר מטעמו והוא סירב לעשות כן ועל כן הינם מבקשים לזמנו ללא תצהיר מטעמו. המבקשים לא עשו כן.

19. לא מצאתי בבקשת המבקשים טעמים סבירים והוגנים שמצדיקים סטייה מהכלל הקבוע בהוראות תקנה 168 (ב) לתקנות סד"א.

20. ניתן לראות בהתנהלותם של המבקשים כמקצה שיפורים ימים ספורים לפני דיון ההוכחות.

21. יתרה מכך, לא מצאתי שסירוב לבקשה יביא לעיוות דין מבחינתם של המבקשים. הנושא עלה בתצהירים של המבקשים עצמם ועדותו המתבקשת של העד הינה בנוגע למערכת היחסים של השותפים באידלסון 10 בע"מ ולאו דווקא באופן ספציפי כלפי המשיבה והחבות הנטענת עפ"י השטר נשוא ההליך. דהיינו, אין המדובר בעדות חורצת גורלות מבחינתם של המבקשים וסבורני כי ביכולתו של בימ"ש להכריע במחלוקת גם ללא עדות זו, כאשר המבקשים עצמם מתייחסים לסוגיה זו בתצהירים ובאפשרות המשיבה לחקור אותם בעניינה.

22. לסיכומם של דברים, הבקשה נדחית.

23. סוגיית ההוצאות תידון בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ז, 02 יולי 2017, בהעדר הצדדים.