הדפסה

בית משפט השלום ברמלה תפ"ק 49710-04-17

בפני
כבוד ה שופט, סגן הנשיאה מנחם מזרחי

בעניין:
מדינת ישראל
משטרת ישראל
תביעות שלוחת רמלה
באמצעות ב"כ עוה"ד רעות זוסמן

המאשימה

נגד

רפי קונקי
באמצעות ב"כ עוה"ד אסף שלם

הנאשם

גזר - דין

א. כתבי-האישום, חמורת המעשים, החזרתיות והשתלשלות העניינים:

הנאשם הורשע בעקבות הודאתו בארבעה כתבי-אישום שונים המציגים התנהלות עבריינית דומה.

אציג את התנהלותו העבריינית של הנאשם בביצוע העבירות, ומול מערכת אכיפת החוק והמשפט בסדר הזמנים הבא:

כחמש שנים עובר לאמצע שנת 2017 היה הנאשם נשוי לג.פ. ולהם שני ילדים (ת"פ 49710-04-17).

באמצע שנת 2017 שהתה ג.פ. באילת.

בין המועדים 20-22.4.17 על רקע שהותה באילת, שלח הנאשם עשרות הודעות טקסט, בהן ביקש לברר האם היא בוגדת בו.

בתאריך 20.4.17 הוא התקשר אליה מספר פעמים ושלח אליה הודעות, ובין השאר את ההודעות שבעובדות כתב-האישום: "החיים שלך יהיו כל כך מרים גם אם תתרחקי ממני ותוציאי צו הרחקה אני מבטיח". וכן: "תגידי כבר את לא מבינה שגם תחזרי ולא משנה מה תעשי כל חייך יהיו ממורמרים...". וכן: "..אני מבטיח כל חייך תהיי ממורמרת ממני...". ושוב שלח הודעה בעלת נוסח דומה.

בתאריך 21.4.17 שלח אליה הודעה בה רשם: "...מחר את חוזרת אבל יחכה לך הפתעה אני מבטיח לך ממש לא נעימה, זונה". וכן: "תבכי על הרגע הזה, אני יהרוס לך את כל הטיול עד השעה האחרונה".

ג.פ. חסמה את הנאשם למסירת הודעות.

בתאריך 22.4.17 שלח הנאשם הודעות נוספות, כמפורט בעובדות, בין השאר: "...אני לא ירפה..." וכן: "... שאת תבכי דמעות אני מאמין בגורל תאמיני לי שאת עוד תצטערי"

בתאריך 23.4.17 שלח אליה הודעה נוספת, כמפורט בעובדות.

ג.פ. התקשרה למשטרה.

שוטרים הגיעו אל ביתה של ג.פ. וגילו את הנאשם כשהוא מסתתר בחדר מדרגות הבניין.

בגין כתב-אישום זה, הורשע הנאשם בעבירות של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 והטרדה באמצעות מתקן בזק, לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982.

תיק ראשון זה הוגש בחודש אפריל 2017 והוא נקבע להקראה בנוכחות הנאשם לחודש יוני 2017.

כלומר, בשלב זה פגש הנאשם, לראשונה , את רשויות האכיפה ואת בית-המשפט, ואולם כפי שנראה בהמשך, פגישה זו לא הרתיע אותו במסע העברייני.

בתאריך 30.4.17 ניתנה החלטת בית-המשפט בדבר איסור יצירת קשר עקיף או ישיר עם ג.פ. ואיסור להתקרב אליה למרחק שיפתח מ – 50 מטר הכל כמפורט בחלק הכללי של ת"פ 51648-09-17.

בתאריך 6.9.17 ובתאריך 13.9.17 מסר בית-המשפט החלטה במסגרת ה" ט, שבה אסר על הנאשם להתקרב אל ג.פ, להטריד אותה, ליצור עמה קשר, כמפורט בחלק הכללי.

הנה כי כן, גם המפגש של הנאשם עם בית-המשפט ועם ההוראות, שנמסרו לו לא הרתיעו אותו והוא שב אל מעשיו העברייניים.

בתאריך 4.9.17 (האישום הרביעי ל – ת"פ 51648-09-17) הגיע הנאשם אל ביתה של ג.פ. הוא נעמד מול הדלת והאזין למתרחש. היא שלחה אליו הודעת טקסט הנוגעת למעשיו. בתגובה, שלח אליה עשרות הודעות טקסט בעלות תוכן מטריד, מאיים, קללות, כגון: "...חודש אלול יביא עלייך צער...", ואולי תצליח לראות בקרוב את הקדוש ברוך הוא, וכן שהיא תראה מה זה - "...מה מחכה לך עכשיו" כל זאת כמתואר בעובדות ולמרות בקשותיה כי יחדל לשלוח אליה הודעות.

בשל כך, הורשע בריבוי עבירות של איומים, פגיעה בפרטיות, הטרדה באמצעות מתקן בזק, הפרת צו בית משפט, לפי החוקים הנ"ל.

בתאריך 6.9.17 (האישום השלישי) שלח אליה "עשרות הודעות", בין השאר שכללו קללות, הטרדות, איומים, כמפורט בעובדות, בין השאר רשם: "אני ימרר אותך..." ו "תמותי כבר" וכיו"ב.

בשעת צהריים, היא שלחה אליו את פרוטוקול ההליך השיפוטי הנ"ל, ולמרות זאת הנאשם המשיך לשלוח אליה הודעות, ובין השאר רשם לה דברי קללות (עובדה 5) ואמר ש"... תחכה לך הפתעה גדולה".

בשל כך, הורשע בעבירת איומים הפרת צו שיפוטי והטרדה באמצעות מתקן בזק לפי החוקים דלעיל.

בתאריך 11.9.17 (האישום השני) בניגוד להחלטה השיפוטית דלעיל, הגיע הנאשם אל דירתה של ג.פ., החדיר דבר מה למנעול דלת הבית, היא נזקקה לקרוא למנעולן, להחליף את המנעול, כמתואר בעובדות.

בשל כך, הורשע בעבירות של היזק לרכוש והפרת צו שיפוטי.

בתאריך 12.9.17 שב ושלח אליה הודעות ובהן, קללות ואיומים, בין השאר: "...את גם תבכי..." וכן רשם שידאג שהיא לא תהנה מהילדים, כמפורט בעובדות.

וכן אפנה למתואר באישום החמישי, בדבר במעקב אחר ג.פ., שעקב כך הורשע בעבירות של פגיעה בפרטיות והפרת צו שיפוטי.

כאמור לעיל, כל זאת בניגוד להחלטות בתי-המשפט שפורטו לעיל, באופן המלמד, כי זהו נאשם שאינו לאה, אינו נח, וממשיך למרר את חייה של ג.פ. בדרכים שפורטו.

כאמור, שני כתבי-אישום אלו הוגשו לבית-המשפט והנאשם התייצב לדיון.

כך, למשל, בתאריכים 7.5.17, בתאריך 9.7.17 התייצב הנאשם בבית-המשפט לדיון בעניינו.

בתאריך 25.12.17 התייצב הנאשם לדיון, ולבקשת הצדדים הוא הופנה לקבלת תסקיר התאמה לבית-המשפט הקהילתי.

ייאמר כבר עתה, כי בית-המשפט הקהילתי הינו הליך שיקומי יוצא דופן שבמסגרתו נרתמת הקהילה לעזרת הנאשם במגוון רחב של תחומים, תוך סיוע מקצועי, כלכלי, כספי, משפחתי בהענקת מעטפת שיקומית כוללת, תומכת יוצאת דופן.

והנה, בתקופה זו, במקום להכיר תודה, לקפוץ על המציאה, להירתם להליך שיקומי, הנאשם שב לסורו.

יום למחרת, לאחר שהוא נשלח אל שירות המבחן לבחון את התאמתו לבית-המשפט הקהילתי, בתאריך 26.12.17 (אישום שני של ת"פ 35189-08-18 באר-שבע) יצר עמה קשר והפר את הוראת בית המשפט בדבר אי יצירת הקשר.

כאמור, בשלב הביניים בסוף דצמבר, כשהוא נבחן להתאמה בבית המשפט הקהילתי הוא מבצע עבריינות זהה.

מסתבר, כי ג.פ. עברה לגור בדימונה.

והנה, המרחק הגיאוגרפי לא הפריע לנאשם.

בתאריך 10.1.18 ניתן בהסכמתו צו האוסר על הנאשם להיכנס לתחומי העיר דימונה וליצור קשר עם ג.פ (ת"פ 35189-08-18 שלום באר שבע).

והנה, בניגוד לצו, שניתן בהסכמתו, ותוך כדי שעניינו נבחן להתאמה לבית המשפט הקהילתי, הוא שלח אליה מספר רב של הודעות טקסט, כמפורט בעובדות.

אחת ההודעות מתאריך 28.2.18 הכילה "תמונה ובה דמות מחזיקה אקדח" (עובדה 3 לאישום הרא שון של ת"פ 35189-08-18 שלום באר-שבע).

בשל כך, הורשע בעבירות של הפרת הוראה חוקית, הפרת צו שיפוטי והטרדה.

שמא תאמר, כי בשלב זה לפחות, הנאשם הורתע או אמר נואש או שינה את דרכיו – נחלת כישלון בהשערתך – לא זה הנאשם העומד בפניי.

מסתבר, כי הנאשם יצר קשר זוגי חדש, ועתה מתאר ת"פ 20155-10-18 את מעלליו הדומים עם זוגתו החדשה – הס.א.

התמונה הברורה היא שזהו נאשם, שאינו מוכל לקבל את העובדה כי זוגתו מבקשת לנתק את הקשר ממנו.

בתאריך 12.9.18 (אישום שמיני) שלח אליה הודעות קוליות רבות ובין, הטרדות, איום, בין השאר: "...תלכי להתלונן, אין לי שום בעיה תלכי להתלונן, אבל תדעי לך למעצר עולם אני אכנס אף פעם, אוקי תמיד אני אהיה בחוץ...את לא ת יפרדי ממני באמת..".

בהמשך, שלח אליה איום שהוא יפרסם "תמונה שלי שאני מזיין אותך...". וכן איים עליה פעם נוספת באותו נושא.

בתאריך 23.9.18 (אישום שביעי) שוב שלח הודעות טקסט. לאחר שהיא חוסמת אותו, הוא יצר פרופילים בדויים ושב ושלב את ההודעות המדוברות.

רואים אנו, כי זהו נאשם, אשר הוכיח תחכום במעשיו – נחסם בשמו – מגיח תוך יצירת פרופילים פיקטיביים.

והנה, שב ואיים עליה, בין השאר, שישלח אליה תמונות ערום שלה, כמפורט בעובדות. אלו הם איומים מרף חומרה גבוה.

בשל כך, הורשע בעבירות איומים והטרדה.

האישום השישי שב ומפרט "עשרות רבות של פעמים" בהן שלח אליה הודעות.

בשל כך, הורשע בעבירת הטרדה.

בתאריך 1.10.18 הסתובב ליד ביתה, פנה לבנה הקטין, כמפורט בעובדות, ובשל כך הורשע בעבירה של פגיעה בפרטיות (האישום השני).

בתאריך 2.10.18 הצמיד הנאשם פתק לרכבה, הגיע אל מקום עבודתה, צפר עם רכבו מחוץ לעבודתה, עד אשר יצאה החוצה, שוב הותיר פתק על רכבה, הכל כמפורט בעובדות (האישום הראשון).

בשל כך, הורשע בעבירות של פגיעה בפרטיות והטרדה.

תיארתי באריכות את התנהלותו של הנאשם בכדי להמחיש את מסקנתי, כי זהו נאשם הנוהג בהתנהגות חמורה , אובססיבית, שאינה מרפה, אינו נרתע, אשר מירר את חייהן של שתי המתלוננות משך תקופה.

למרות כל אלה - שוב בחודש נובמבר 2018 הוסכם עדיי ן לבחון את שילובו של הנאשם בבית-המשפט הקהילתי.

מסתבר, כי הנאשם הבין את המהלכים שננקטו כלפיו, המבקשים להושיט לו יד שיקומית בצורה מעוותת, כאוזלת יד עונשית או כיד סלחנית.

ב. מתחם ענישה:

לאחר שסקרתי עד כה את כתב-האישום ואת התנהלות הנאשם, אציג את מתחם הענישה.

הערכים המוגנים אחר עבירות האיומים, הפגיעה בפרטיות וההטרד ה אותן ביצע הנאשם הם הה גנה על ביטחונן, שלומן ושלוות נפש ן של שתי המתלוננת, ואילו ביחס להפרת הצווים השיפוטי השמירה על שלטון החוק ועל החלטות הגופים השיפוטיים ואוכפי החוק והסדר במדינה.

נוכח עקרון ההלימה, התכלית העומדת אחר עבירות האיומים ופסיקה הנוהגת בתחום, אני קובע שמתחם הענישה ביחס לעבירת איום בודדת נע בין חודש מאסר בפועל ועד 15 חודשי מאסר בפועל, ואיל ו ביחס לעבירה בודדת של הפרת הוראה שיפוטית וההטרדה, בין מאסר צופה פני עתיד למספר חודשי מאסר בפועל.

אפנה בעניין זה, בשינויים המחויבים, לפסקי הדין הבאים:

רע"פ 2564/11 קטנור נגד מדינת ישראל (4.4.11):

הנאשם הורשע בעקבות הודאתו בעבירת איומים, בשל כך שהוא שלח לזוגתו מספר הודעות SMS ובהן כתב לה דברי איום, בין השאר שירצח אותה אם לא יקבל לידיו את בתם, והבהיר: "...אלו לא איומים אלא הודעה מפורשת מה יקרה לך מחר", נדון לחודש מאסר בדרך של עבודות שירות. בית-המשפט העליון קבע, כי "העונש שהוטל על המבקש הינו עונש קל במיוחד וזאת לאור החומרה היתירה של עבירת האיומים בתוך המשפחה בכלל והעובדה כי איים על גרושתו כי ירצח אותה במידה ולא יקבל לידו את בתם המשותפת בפרט".

רע"פ 1293/08 קורניק נגד מדינת ישראל (25/6/08):

נאשם בעל עבר פלילי ל- 12 חודשי מאסר בפועל, אך יש לקרוא את הנסיבות המיוחדות שבאותו פסק דין יחד עם פסק דינו של בית-המשפט המחוזי (ע"פ 1225-11-07) שם צוין כי עברו הפלילי של אותו נאשם הוכתם בינתיים בעבירות של אלימות נוספת כלפי אשתו וכיוצא באלה.

עפ"ג (מחוזי מרכז) 52083-12-10 קפש נגד מדינת ישראל (2/2/11):

נאשם אשר הורשע לאחר ניהול הוכחות, בכך שאיים על גרושתו, פנים אל פנים שיגמור את חייה, אמר לה שיבצע את זה (אירוע בודד) בעל עבר פלילי רלוונטי, בין השאר בעבירת איומים כלפי אותה מתלוננת, נדון ל- 7 חודשי מאסר בפועל.

ע"פ 7032-05-16 (מחוזי מרכז) מדינת ישראל נגד מושקוביץ (31/5/16):

נאשם שהורשע בעבירת איומים אחת כלפי זוגתו, שירצח אותה, נעדר עבר פלילי, היה עצור כחודש, נדון למאסר מותנה ול- 5,000 ש"ח קנס.

רע"פ 149/19 קובי פפיאשוילי נגד מדינת ישראל (10.1.19) - עפ"ג (מחוזי מרכז) 44239-10-18 פפיאשוילי נגד מדינת ישראל (18/12/18):

נאשם הורשע בריבוי עבירות של איומים, הטרדה באמצעות מתקן בזק, בית-המשפט המחוזי קבע כי מדובר באיומים בוטים בפגיעה במתלוננת, ברציחתה, בפגיעה ברכושה. עיון בכתב-האישום המתוקן לימדני, כי בשמונה אישומים, ובהם עשרות רבות של מעשי איומים והטרדות, הוגש תסקיר שאינו חיובי, דובר בנאשם בעל עבר פלילי מכביד ביותר, נקבע מתחם שבין חודש עד 15 חודשי מאסר בפועל, נדון ל- 9 חודשי מאסר בפועל.

ע"פ 3255/14 ביטון נגד מדינת ישראל (16/3/15):

הנאשם זוכה מעבירת ההצתה ונדון ביחס לעבירת איומים לחודשיים מאסר על תנאי.

עפ"ג (מחוזי ירושלים) 40105-03-16, מדינת ישראל נגד אלבליה (8/5/17):

שתי עבירות איומים, בעל עבר פלילי, 4 ימי מאסר יחד עם ענישה צופה פני עתיד.

עפ"ג (מחוזי מרכז) 59211-02-20 צרויה נגד מדינת ישראל (10.8.20):

נאשם אשר השמיע איומים חריפים כלפי אמו, גם באוזני שוטרים,  שידקור אותה, שיחתוך לה את הידיים, בעל עבר פלילי, שכולל הרשעה קודמת בתקיפה ואיומים של אמו שירצח אותה, תסקיר שלילי, ללא אופק שיקומי, נדון ל – 3 חודשי מאסר ויום.

ע"פ 28636-10-20 (מחוזי מרכז) קוזנצוב נגד מדינת ישראל (10.11.20):

נוכח הסכמת המדינה להעמיד את עונשו של הנאשם על תקופת מאסרו הוא שוחרר בו במקום. דובר בנאשם אשר הורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירת איומים, לאחר שהתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל והשמיע משפטי איום, כגון שהוא הולך לדקור את זוגתו. לחובתו עבר פלילי הכולל 5 הרשעות קודמות, כולל עבירות איומים, תקיפת בן זוג שבגינן נדון לעונשי מאסר. הוא לא השתלב בהליך שיקומי, למרות שבית המשפט אפשר לו זאת. בבית-משפט השלום הוא נדון ל – 6 חודשי מאסר בפועל. כאמור, בבית-משפט המחוזי הועמד עונשו בהסכמת המאשימה על תקופת מאסרו, שהיה אז מיום 31.5.20 – 10.11.20, כלומר: חמישה חודשים ועשרה ימים.

ג. שיקולי ענישה נוספים:

(1). חומרת העבירות:

בנוסף לשיקולים דלעיל, לחומרת כתב י-האישום ולחזרתיות של הנאשם, אשר הוכיח דבקות במטרה לאיים ולהטריד את השתי המתלוננות , לא נרתע מהליכים משפטיים, שקלתי את השיקולים הבאים:

(2). התסקירים:

בעניינו של הנאשם נתנו מספר רב של תסקירים (לא אסקור אותם), במסגרת בית-המשפט הקהילתי ונמסר תסקיר לעונש במסגרת ההליך הפלילי העיקרי.

בסופו של יום תואר עניינו של הנאשם במסגרת התסקירים בתסקיר האחרון מדצמבר 2020 כדלקמן:

הנאשם כבן 50, שירת בצבא שירות חלקי, בעבר היה נהג משאית, עתה עובד כנהג מונית.

תואר הרקע המצער של מות אשתו לאחר מחלה קשה.

נראה כי הוא מטיל את האשם על המתלוננת, שלטענתו נקטה באלימות פיזית כלפיו וכלפי בתו.

גם כלפי המתלוננת השנייה הושיט אצבע מאשימה כלפיה, שלפיה היא זו שהתנהלה כלפיו באובססיביות, קנאה וחשדנות.

טען כי שולב במרפאה לבריאות הנפש (לא הציג אישור).

לצד ביטויים של חרטה הוא לקח אחריות חלקית בלבד ונטה לצמצם מהתנהגותו החמורה.

המתלוננת הראשונה דווחה, כי הנאשם הפסיק את הקשר עמה, חדל מן ההטרדות.

נמסר על ניסיון שיקומי בבית נועם מחודש דצמבר 2019, אך הנאשם לא השלים את הקשר והשתתפותו בבית נועם הופסקה.

נערך ניסיון טיפולי במסגרת מחלקת הרווחה של העירייה, ואף ניתנה קדימות לעניינו, אך הנאשם לא שיתף פעולה.

המסקנה היא כי מדובר בנאשם המגלה עייפות מתכניות והליכים טיפוליים שיקומיים והוא אינו מצליח להתמיד בהם.

בסופו של יום לא נמסרה כל המלצה שיקומית של ממש וההערכה היא שלא תהיה יעילות בניסיון שיקומי, טיפולי נוסף.

(3). בית-המשפט הקהילתי:

כזכור, הנאשם באפריל 2019 הנאשם שולב בבית המשפט הקהילתי.

כאשר סוקרים את התנהלותו, ניתן למצוא ביטויים בפרוטוקול, כגון: "בבית נועם הולך מצוין. התהליך עושה לי טוב...נותן לי הרבה אופטימיות..."(עמוד 52 שורה 15 לפרוטוקול יום 7.10.19). וכן: "אני מרגיש שאני נעזר בתכנית. דברים התפתחו לטובה, אני משתף פעולה ועושה מה שצריך ועוזרים לי פה ושם בדברים הכלכליים. אני משתף פעולה והכל בסדר" וקצין המבחן מדווח שמצבו מתייצב (עמוד 54 שורה 10 לפרוטוקול יום 11.11.19).

ברם, הוא נותר בשלב השני, המקדמי של התוכנית ובסופו של דבר בחודש מאי 2020 הוא נפלט מבית המשפט הקהילתי.

למרות מעשיו החמורים של הנאשם, הושיטה הקהילה לנאשם יד שיקומית מיוחדת ונדירה, שבמסגרתה במקום שהוא ישיב לקהילה כגמולו הקהילה מבקשת לסייע לו, והנה, הנאשם חבט ביד השיקומית ועתה ראוי להושיט לו יד עונשית ברורה.
(4). העדר עבר פלילי:

שקלתי את העובדה, כי מדובר בנאשם נעדר עבר פלילי וביחס לכאלה שאינם רגילים לרצות ענישה מאחורי סורג ובריח ענישה שכזו קשה שבעתיים מזו של נאשם אשר נכנס ויוצא מן הכלא כדבר שבשגרה.

(5). עדויות אופי:

שמעתי את עדותו של אחיו, אשר טען כי הנאשם עשה "שינוי דרסטי בחיים שלו" (עמוד 65 שורה 18).

ואולם, כפי שראינו, הנאשם נפלט מבית-המשפט הקהילתי בתחילת הדרך, ולכן אין לדעת על מה סומך אחיו את הערכתו בעניין זה.

מנגד, שקלתי את העובדה כי הנאשם סועד, סומך ומסייע לאחיו החולה במצוקה נשימתית בחיי היום יום, אך בכל הכבוד אין שיקול זה יכול שיטה את הכף.

למרבה הצער, המבצעים עבריינות פלילית אינם פוגעים רק בעצמם, אלא מסבים נזק גם לבני משפחתם, ועליהם לקחת בחשבון מראש את תוצאות מעשיהם.

מעבר לכך, אם האח נתון במצוקה נשימתית המצריכה סיוע יום-יומי, יש להניח שרשויות המדינה האמונות על הרווחה והסיוע מעניקות לו את הזכויות המגיעות לו בעניין זה.

עוד שקלתי את עדותו בתו של הנאשם אשר הביע תקווה , כי הנאשם יחזור לחיים רגילים (עמוד 66 שורה 2 והלאה). לתקווה זו מצפות גם המתלוננות, אשר הנאשם דבק בהן מבלי לעזוב משך תקופה ארוכה.

(6). קושי כלכלי:

שקלתי את הטענה כי הנאשם מצוי בקשיים כלכליים.

שוב אזכיר, כי הנאשם שולב בבית-המשפט הקהילתי.

בית-משפט זה מעניק סיוע כלכלי – הן סיוע ישיר והן סיוע עקיף בדרך של מעטפת מייעצת ומסייעת גם בתחומים כלכליים. למרבה הצער, הנאשם לא השכיל לחבק את שהוצע לו.

ד. מסקנה:

הנאשם נשלח לקבלת חוות דעת מאת הממונה על עבודות השירות לבקשתו והובהר לו כי מבלי שיפתח צפייה, ונמסרה חוות דעת חיובית.

נוכח כל האמור, מסקנתי היא כי למורת העדר עבר פלילי והנסיבות המקלות, יש לגזור את דינו של הנאשם לענישה בדרך של מאסר בפועל, בהתאם למתחם הענישה שהוצג לעיל, באשר אין כל סיבה לחריגה לקולה, אלא שאדרבא יש להשיב לנאשם כגמולו נוכח מסכת האיומים וההטרדות, שהיו מנת חלקן של שתי המתלוננות, וכדי להרתיע אותו מלשוב על מעשיו, לאחר שהמפגש עם רשויות האכיפה ובית-המשפט במהלך הדרך לא השיג את ההרתעה המיוחלת.

ה. תוצאה:

לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 12 חודשי מאסר בפועל מהם תנוכה תקופות מעצרו בכל התיקים הקשורים לתיקים שבכותרת לפי רישומי שב"ס.

לשם כך, יתייצב בנאשם בתאריך 1.6.21 בשעה 09:00 בבית הסוהר "הדרים", כשהוא מצויד בעותק מגזר דין זה ובתעודת זהות.

ב. 6 חודשי מאסר שאותם לא ירצה הנאשם, אלא אם כן יעבור בתוך 3 שנים מהיום עבירת איומים.

ג. 3 חודשי מאסר שאותם לא ירצה הנאשם, אלא אם כן יעבור בתוך 3 שנים מהיום את יתרת העבירות בהן הורשע.

ד. הנאשם ישלם פיצוי למתלוננת ג.פ. בסך 5,000 ₪, לא יאוחר מתאריך 1.7.21. ופיצוי למתלוננת ס.א. בסך 2,000 ₪, לא יאוחר מתאריך 1.7.21.

זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 45 ימים.

צו כללי למוצגים.

כל התיקים סגורים.

ניתן היום, ח' ניסן תשפ"א, 21 מרץ 2021, במעמד הצדדים.