הדפסה

בית משפט השלום ברמלה תא"מ 56620-03-18

בפני

כבוד ה שופט הישאם אבו שחאדה

תובעים

מלי אגיא
ע"י עוה"ד דימיטרי שהין
ועו"ד ליאור לימור

נגד

נתבעים

  1. מלכה הייניש
  2. מגדל חב' לביטוח בע"מ

שתיהן ע"י עוה"ד גומלסקי ועו"ד מוש חוג'ה

פסק דין

1. ביום 27.9.17 ארעה תאונת דרכים בכביש 40, בין שני רכבים. באחד הרכבים נהגה התובעת, מלי אגיא (להלן: מלי) וברכב האחר נהגה מלכה הייניש (להלן: מלכה). מגדל חברה לביטוח (להלן: חברת מגדל) הייתה באותה עת המבטחת של הרכב שבו נהגה מלכה ושהיה מבוטח בביטוח מקיף. שני הרכבים ניזוקו בעקבות התאונה. מלכה הפעילה את פוליסת הביטוח המקיף ותיקנה את רכבה וחברת מגדל נשאה בעלות התיקון . הרכב שבו נהגה מלי היה מבוטח על ידי איילון חברה לביטוח בע"מ בביטוח כלפי צד ג' (להלן: חברת איילון).

2. בפנ ַי שתי תביעות. ראשית, תביעה עיקרית של מלי נגד מלכה וחברת מגדל על הנזקים שנגרמו לרכבה של מלי בעקבות התאונה. סכום התביעה הוא 16,350 ₪. שנית, תביעה שכנגד של חברת מגדל נגד מלי, שהיא בבסיסה תביעת שיבוב, כאשר סכום התביעה הוא 84,873 ₪. יש לציין שחברת מגדל לא צירפה את חברת איילון כנתבעת נוספת ולכן חברת איילון איננה בעלת דין בתביעות שבפני.

3. שתי התביעות הוגשו בהליך של סדר דין מהיר ולכן נקבע דיון לשמיעת הראיות בשני התיקים. לדיון שנקבע התייצבו שני עורכי דין מטעמה של מלי: ראשית, עורך דימיטרי שהין שייצג את מלי בתביעה העיקרית; שנית, עו"ד ליאור לימור מטעם חברת איילון שייצג את מלי בתביעה שכנגד שהוגשה כנגדה.

4. במעמד הדיון, העידו מלי ומלכה. כל אחת מהן טענה שהיא חצתה את הצומת שבו קרתה התאונה כאשר הרמזור מכיוון נסיעתה הראה אור ירוק ומכאן מסקנתה של כל אחת מהן שהנהגת האחרת חצתה את הצומת ברמזור אדום. דא עקא, אף אחת מהן לא הביאה ראיה נוספת כלשהי על מנת להוכיח את טענותיה במאזן ההסתברויות. מדובר באירוע של גרסה מול גרסה, כאשר אין ראיה עודפת למי מהצדדים שתצדיק העדפת גרסתה של נהגת אחת על פני גרסתה של הנהגת האחרת. יתר על כן, יש לציין שנפתח תיק משטרה בעקבות אירוע התאונה ושבסופו של דבר נסגר מבלי שיוגש כתב אישום נגד מי מהן.

5. לאחר שהצדדים סיימו להביא את ראיותיהם, הבעתי את עמדתי בצורה גלויה בעל פה בפני באי כוח הצדדים. עמדתי הייתה ונותרה שיש לדחות את שתי התביעות, וזאת מאחר ואף אחת מהתביעות לא הוכחה במאזן ההסתברויות, קרי אף נהגת לא הוכיחה שדווקא היא חצתה את הצומת כאשר הרמזור מכיוון נסיעתה הראה אור ירוק ובעוד שהנהגת האחרת חצתה את הצומת כאשר הרמזור מכיוון נסיעתה הראה אור אדום.

6. לאחר שבית המשפט הביע את עמדתו בעל פה בפני הצדדים שדין שתי התביעות להידחות , מלי באמצעות עו"ד דימיטרי שהין וחברת מגדל באמצעות בא ת כוחה , הגיעו ביניהם להסדר פשרה לפיו האחריות לגרם התאונה תחולק בין שתי הנהגות באופן שווה ועתרו למתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה . לפי הסדר הפשרה שהוצע, מלי אמורה לקבל מחצית מסכום תביעתה מחברת מגדל, קרי 8,175 ₪, ובעוד שחברת מגדל אמורה לקבל ממלי מחצית מסכום תביעתה, קרי 42,436.5 ₪.

7. לאחר התייעצות עם חברת איילון, עו"ד ליאור לימור הודיע שחברת איילון לא מסכימה להסדר הפשרה. הווה אומר, לאחר שכבר נשמעו הראיות ובית המשפט גם הביע את עמדתו שיש לדחות את שתי התביעות, אין שום הצדקה שחברת איילון תישא בתשלום הסך של 42,436.5 ₪ במקומה של מלי מכוח פוליסת ביטוח צד ג' שיש לה אצל חברת איילון. כמו כן, עו"ד ליאור לימור הבהיר שככל שמלי מעוניינת בהסדר הפשרה שצוין לעיל, עליה לשאת באופן עצמאי בתשלום הסך של 42,436.5 ₪ לחברת מגדל.

8. עו"ד דימיטרי שהין ובא כוחה של חברת מגדל, ממשיכים לעמוד על כך שיש לאשר את הסדר הפשרה שנערך ביניהם ולתת לו תוקף של פסק דין ושאין לאפשר לחברת איילון להתנער מהסדר הפשרה או להשתחרר מאחריותה כמבטחת של מלי.

9. בעקבות זאת, עו"ד ליאור לימור הגיש בקשה לאפשר לו להשתחרר מהמשך ייצוגה של מלי. הבקשה הועברה לתגובתם של עו"ד דימיטרי שהין ושל בא כוחה של חברת מגדל ותגובתם היא שיש לדחות את הבקשה. לטענתם, בקשתו של עו"ד ליאור לימור להשתחרר מייצוגה של מלי כמבוטחת תוך שמירת נאמנות לחברת איילון שהיא המבטחת של מלי, מציבה אותו במצב של ניגוד עניינים. כמו כן, עו"ד דימיטרי שהין ובא כוחה של מגדל חזרו על עמדתם שעל בית המשפט לאשר את הסדר הפשרה, וזאת על אפה ועל חמתה של חברת איילון.

10. ייאמר כבר עתה שיש לעשות הבחנה חדה וברורה בין בקשה שמוגשת לבית המשפט לתת תוקף של פסק דין להסדר פשרה שאליו הגיעו הצדדים בטרם שמיעת הראיות, לבין בקשה לאשר הסדר פשרה שנערך לאחר תום שמיעת הראיות ואף לאחר שבית המשפט הביע את עמדתו שיש לדחות את שתי התביעות .

11. משנשמעו מלוא הראיות ובית המשפט נחשף באופן מלא לסיכויי התביעה ולסיכויי התביעה שכנגד, ואף הביע את עמדתו לגבי גורלן של שתי התביעות, בית המשפט איננו מחויב לאשר את הסדר הפשרה וההחלטה האם לאשר את הסדר הפשרה המוצע , או לא, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי.

12. הסדר הפשרה שאליו הגיעה מלי עם חברת מגדל, הוא הסדר פשרה שמקורו בשיקולי "נוחות" של כל אחת מה ן, כך שבמקום ששתי התביעות יידחו וכל אחת מה ן תקבל "אפס", הן בחרו ששתי התביעות יתקבלו באופן חלקי ובדרך זו מלי תקבל 8,175 ₪, ובעוד שחברת מגדל תקבל 42,436.5 ₪. דא עקא, תוצאה זו אין לה עיגון בראיות שהובאו על ידי הצדדים .

13. לכן, לדעתי, אין שום הצדקה לכך שחברת איילון כמבטחת תישא בתשלום הסך של 42,436.5 ₪ על מנת לקדם את שיקולי "הנוחות" של מלי כמבוטחת , וזאת בניגוד גמור למצב הראיות האמתי בתיק. בנסיבות אלה, גם חברת מגדל לא יכולה לצפות מבית המשפט להעדיף את שיקולי "הנוחות" שלה בקבלת הסך של 42,436.5 ₪, בהתבסס רק על הטענה הטכנית גרידא שעל בית המשפט לכבד הסדר פשרה שנערך בין בעלי הדין.

14. על פניו, ברור שמלי לא הייתה מסכימה לפשרה האמורה אילו הייתה יודעת שתצטרך לשלם את הסך של 42,436.5 ₪ לחברת מגדל מכיסה הפרטי, וזאת גם אם הייתה מקבלת מולם מחברת מגדל את הסכום הקטן יותר של 8,175 ₪. תוצאה מעין זו היא חסרת כל הגיון מבחינתה של מלי. מבחינה כלכלית, התוצאה של דחיית שתי התביעות, היא עדיפה יותר עבור מלי מתוצאה של אישור הסדר הפשרה כאשר מלי נושאת באופן אישי בתשלום של 42,436.5 ₪.

15. יתר על כן, על בית המשפט לתת את דעתו גם לשיקול של סופיות ההליך. עדיף לדחות את שתי התביעות מאשר לתת תוקף של פסק דין להסדר הפשרה תוך קביעה שאיננו מחייב את חברת איילון כמבטחת, דבר שפותח פתח להגשת תביעה נוספת של מלי נגד חברת איילון בהליך משפטי נוסף ונפרד. בפועל, הראיות כבר נשמעו במלואן ופסק הדין כאן הוא פסק דין מנומק ולכן עליו להביא לסיום ההליכים בנוגע לתאונה מושא שתי התביעות שבפני לגבי כל הצדדים , לרבות חברת איילון, וזאת גם אם באופן פורמאלי איננה בעלת דין .

16. משהגעתי למסקנה שיש לדחות את שתי התביעות ושאין לאשר את הסדר הפשרה המוצע, מתייתר הצורך לדון בבקשתו של עו"ד ליאור לימור להשתחרר מהמשך ייצוגה של מלי ואשר כל מטרתה למנוע חיוב של חברת איילון בתשלום כלשהו לחברת מגדל, וזאת למקרה שבו בית המשפט יאשר את הסדר הפשרה המוצע.

17. לסיכום, הנני מורה כדלקמן:

א. התביעה העיקרית שהוגשה על ידי מלי אגיא נגד מלכה הייניש ומגדל חברה לביטוח בע"מ , נדחתחת
ית.

ב. התביעה שכנגד שהוגשה על ידי מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד מלי אגיא, נדחית.

ג. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

זכות ערעור תוך 45 ימים.

המזכירות תשגר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד שבט תש"פ, 19 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.