הדפסה

בית משפט השלום ברמלה תא"מ 3985-03-19

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה רשמת בכירה אביגיל פריי

מבקש

עופר בן עמי

נגד

משיב
יהודה אטיאס

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן נגד המבקש ביום 22.12.19 בהעדר הגנה.
לטענת המבקש כתב התביעה לא נמסר לידיו כדין, כי גם במועד המפגש עם ב"כ המשיב לא מסרה לידיו ולא מסרה לו כי היא מבקשת למסור לידיו כתב התביעה ובנוסף פירט את טענות ההגנה ביחס לתביעה לגופה.

המשיב טען כי כתב התביעה נתחב במשקוף ביתו של המבקש לאחר שב"כ המשיב שביקשה לשוחח עם המבקש ביחס לתביעה ולמסור לו את כתב התביעה חשה מאוימת ולפיכך לא מסרה את הכתב ישירות לידיו. כן מתייחסת לטענות ההגנה שהציג המבקש.

המבקש בתשובתו הפנה לגירסת המשיב ביחס לאופן מסירת כתב התביעה והדגיש כי כבר ממנו עולה כי כתב התביעה לא נמסר לידיו. עוד הדגש המבקש התייחסותו לטענות המשיב ביחס לסיכויי הגנתו.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

בפר"ק (מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בימ"ש:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק ( קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול ( ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) ( פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) ( פורסם בנבו))."

וראה לעניין זה גם "סדר דין אזרחי – חידושים, תהליכים ומגמות" , דודי שוורץ, 113-

"פסק דין הניתן במעמד צד אחד באותם מקרים שבהם לא הוגש כתב הגנה או שהנתבע לא התייצב לדיון, ניתן על ידי בית המשפט בלא שהסכסוך נדון לגופו של עניין. הפסיקה פיתחה כללים לבחינת בקשתו של הנתבע לבטל את פסק הדין, ובכלל זה בדיקת התייחסותו בבקשתו לסוגית המצאת התובענה או לסוגית זימונו לדיון וכן, וזה העיקר, בדיקת התייחסותו לסוגיית סיכויי הגנתו. מעתה נבחנים שיקולים אלה גם באספקלריה של זכות הגישה של הנתבע לערכאות כזכות חוקתית."

ההלכה היא כי בבוא בית המשפט להחליט בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עליו לבחון שתי שאלות: מהי הסיבה שגרמה למבקש שלא להתייצב ומהם סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. השאלה השניה היא העיקר והשאלה הראשונה יש לה רק חשיבות משנית (ראה הש' אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 9, עמ' 365)-

"באשר לשאלה השניה אין הנתבע חייב להראות, כי הגנתו איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית."

דברים אלה מקבלים משנה תוקף לאור החלטתו של בית המשפט העליון שניתנה בע"א 1643/00 פנינת טל השקעות נ. פקיד שומה (22.5.01) בה נקבע כי הזכות לבטל פסק דין הנה בעלת מימד חוקתי והינה חלק מזכות הגישה לבית המשפט. ככל ואכן התקיים מחדל ניתן לרפאו בשלב מקדמי זה בתשלום הוצאות לטובת המשיבה.
וכדברי כבוד השופט סולברג ברע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ נ' מוניות קו 51 בע"מ (14.6.16)-

"כאשר עסקינן בבקשה לביטול פסק דין הרי שיש לקחת בחשבון את זכות הגישה לערכאות הנפגעת שעה שפסק הדין לא מבוטל. משמעות הדבר היא שיינתן פסק דין נגד מי שלא נשמעו טענותיו בעניין; במצב דברים זה, די בכך שסיכויי ההגנה שמראה המבקש ילמדו על כך שיש לו טענות של ממש להשמיע. ככל שאכן כך הוא, מוטב לשקול את השימוש בסנקציה חריפה פחות מאשר דחיית הבקשה, כגון השתת הוצאות (ראו עניין חלה, פסקה 11; רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 7 (14.12.2010))."
דהיינו, הלכה פסוקה היא כי יש להעדיף בירור סכסוך לגופו על פני הכרעה על בסיס מחדלים בסדרי הדין, וזאת גם כאשר מחדלו של המבקש עולה כדי זלזול מסוים בהליך. הימנעות מביטול פסק הדין משמעו סגירת דלתות ביהמ"ש בפני המבקש ובכך איון יכולתו לשטוח עמדתו לגופה בפני ביהמ"ש על מנת שיוכל לקבל הכרעה עניינית, לליבתה של מחלוקת.

בענייננו, המבקש אינו חולק על הטענה כי ב"כ המשיב התייצבה בביתו ואף שוחחה עימו וכי כתב התביעה נתחב במשקוף דלת בתו. בנסיבות אלה יתכן והיה מקום לבחון את תחולת כלל הידיעה למול כלל ההמצאה ונפקותם.
עם זאת אני סבורה כי משהוגשה בקשה זו גילה המבקש את דעתו כי אינו מבקש לזלזל בהליך המשפטי מדעת ובנוסף, הצביע על טענות הגנה אפשריות אשר לו יתקבלו יהיה בהן כדי לשנות תוצאת פסק הדין ולמען החיסכון בזמנם היקר של הצדדים, ראוי להורות על ביטול פסק הדין כבר בעת הזאת לאור התקיימות התנאים לביטולו מטעמים שבשק"ד ביהמ"ש.

לאור המפורט לעיל, פסק הדין מיום 22.12.19 מבוטל בזאת.

הוצאות בקשה זו יידונו בתום ההליך לגופו.

המבקש יגיש כתב הגנה תוך 30ימים מהיום.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"א שבט תש"פ, 06 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.